İletişim


 

Tüm yazı ve önerileriniz için :

Musiki Dergisi

 

Dr. Ayhan Sarı

ayhan.sari@yahoo.com.tr

 

Not: Yazılarınızı ek dosya şeklinde göndermeniz
“dil kodlaması problemi”
yaşanmasını önleyecektir.

Musiki Dergisi yeni adresinde:      http://www.musikidergisi.com/

 Ayhan SARI

Çanakkale’de doğdu. Buradaki orta öğrenimin ardından Müzikolog Prof. Dr. Gültekin Oransay’ın 1977’de kurmuş olduğu -Türkiye’nin ilk Müzik Bilimleri okulu- Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümüne 1980 yılında girdi. E.Ü. içindeki bazı fakültelerin 1983’de yeni kurulan olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aktarılması nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bilimleri bölümü olarak buradan 1985 yılında mezun oldu. İlk mezunlardandır.

1986’da aynı üniversitenin Güzel Sanatlar Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olarak atandı.
1952′den beri kayıp olan Türkiye’nin ilk “Ney ve Santur Metodları” nı buldu.
1987 yılında Hüseyin Sadettin AREL’in 1933′de yapımına başlattığı -keman ailesinin fasıl kemençesine uyarlanması düşüncesinden hareketle gerçekleştirilen- kemençe beşlemesi uygulamasının anlatıldığı, Dr. Zühtü Rıza TİNEL tarafından 1926′da kaleme alınmaya başlanan el yazması “Asri Kemençe” başlıklı çalışmayı günümüz diline çevirdi.
1989’da D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini bitirdi.
1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Bilimleri Ana Bilim dalında doktora öğrenimine başladı. Kasım 1991′de verdiği yeterlilik sınavı ve tezi sonrasında “Müzik Bilimleri Doktoru” unvanını aldı.
1985 yılından itibaren çeşitli dergi ve gazetelerde 100’ü aşkın yakın sayıda araştırma, makale ve görüşleri yayınlandı. 50’yi aşkın uluslararası ve ulusal sempozyum, kongre, panele bildiri ve sunumlarıyla katıldı. Orta Asya’dan Anadolu’ya ortak kültürel coğrafya ve geleneksel Türk müziği çalgıları konusunda konferanslar verdi. Birçok Radyo-TV programına konuk oldu. İzmir’de Konak Belediyesi, Yeni Asır Gazetesi, D.E.Ü Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Atatürk İl Halk Kütüphanesi, Çeşme Belediyesi, Basisen-İzmir gibi amatör GTSM koroları yönetti.
1990-1993 yılları arasında dış prodüktör olarak çalıştığı TRT’nin Radyo-2 kanalında haftalık olarak yayınlanan belgesel nitelikli “Geçmişten Günümüze Çalgılarımız”, “Tanzimattan Günümüze Geleneksel Müziğimiz” ve “Kantodan Türk Pop Müziğine” programlarını (256 program) hazırladı. “Geçmişten Günümüze Çalgılarımız” adlı program, İzmir Eczacıbaşı İKSEV Müzik Müzesi’nde çalgıları sürekli sergilenen Güner Özkan’ın Orta Asya Türk Müziği kayıtları destekleriyle hazırlanmış olup “Türkiye’nin Sesi (Voice of Turkey) Radyosu”nda 14 yabancı dile çevrilerek TRT’nin dünya vericilerinden yayınlandı.
1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki görevinden kendi isteğiyle ayrılarak Kültür Bakanlığı’na sanatçı olarak geçti.
1994 Aralık ayında Kültür Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu’na Genel Yönetmen olarak atandı.
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Genel Yönetmenliği görevi sırasında Trakya Üniversitesi-Devlet Konservatuarı’nda Yüksek Lisans ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde GTSM dersleri verdi.
2002 yılı Ocak ayında sekiz yıldır sürdürdüğü Kültür Bakanlığı Genel Yönetmenlik görevinden istifa etti.
2007’de Musiki Dergisi’ni kurdu ve editörlüğünü üstlendi.
Kurucusu olduğu İstanbul Türk Müziği Orkestra ve Korosu Filarmoni Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.
Merkezi Ankara’da bulunan “Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği” üyesidir.
TRT’de haftalık olarak yayınlanan “Tanzimattan Günümüze Geleneksel Müziğimiz” ve “Çalgıların Yolculuğu” programlarını hazırlamakta ve sunuculuğunu yapmaktadır.
“Asri Kemençe & Dr. Zühtü Rıza Tinel - İTÜ TMDK Yayınları-2010” ve “Türk Müziği Çalgıları: Ud, Tanbur, Kanun, Kemençe, Ney ve Kudüm – Nota Yayıncılık - 2012” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.
Dr. Ayhan Sarı halen Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı olarak görevini sürdürmektedir.

Hoşgeldiniz