İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü “Müzik Biliminde Gençler Semineri” …


Toplam Okunma: 3961 | En Son Okunma: 20.06.2018 - 18:52
Kategori: Kongre.simp.panel

Müzikoloji mesleğinin olmazsa olmazlarından “yazabilme” gereğini yerine getirmenin birinci koşulu kendine güven psikolojisinin oluşturulmasıdır. Bu da bilgi ve yazma tecrübesinin artmasıyla mümkündür… Her ne kadar basılı, sürekli yayın organlarımız olmasa da yazdıklarımızı yayınlayabileceğimiz, kendimizi sınayabileceğimiz, geliştireceğimiz internet alanları vardır… İnternetin değerlendirilmesinde “MÜZİK BİLİMİNDE GENÇLER SEMİNERİ“nin bir adım olmasını ümit ediyoruz(MD)… Tarih: 11-12 Mayıs 2009 Pazartesi/Salı, İTÜ Taşkışla Kampüsü, 109 no’lu salon/Maçka… Bildiri sunuş programı:

İTÜ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

MÜZİK BİLİMİNDE GENÇLER SEMİNERİ

Davetli Konuşmacılar:
Leo SARKISSIAN
Prof. Dr. Fırat KUTLUK

11-12 MAYIS 2009

PROGRAM

11 Mayıs 2009 Pazartesi

09.30–10.30 Açılış

10.30–12.00

1. Oturum: Müzik Eğitimi ve Müzikle Tedavi
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Atilla Coşkun Toksoy

Otistik Çocukların Tedavisinde Müziğin Yeri ve Kullanımı
  Serhan Dilhan Yavuz, İstanbul Teknik Üniversitesi

Müziğin Ruh Hali Üzerindeki Etkileri
Dr. Evren Kutlay Baydar, Koç Üniversitesi

Dalcroze ve Eurhythmics Yaklaşımı
Deniz Özdemir Tunçer, İstanbul Teknik Üniversitesi

12.00–13.00 Öğle Yemeği

13.00–15.15

2. Oturum: Kültürel Müzikoloji
  Oturum Başkanı: San. Öğr. Gör. Süleyman Şenel

Türkiye’de Ermeni Müziğinin İzini Sürmek
Burcu Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ritüel, Kimlik, Müzik: Mardin Süryanilerinde Kimliksel Bir İfade Alanı Olarak Ritüeller ve Bir Evlilik Ritüeli Örneği
Bilgihan Akbaba Bozok, Dokuz Eylül Üniversitesi

Alevi-Bektaşi Müziği Bağlamında Hurufi İzdüşümler
Yeliz Turmuş, İstanbul Teknik Üniversitesi

Zeybek Oyun Müziklerinde Kullanılan Uzun Havalar; Aydın Zeybekleri Örneği
Sonay Ödemiş, İstanbul Teknik Üniversitesi

Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Osmanlı’da Köçekler ve Çengiler
Şeyma Ersoy, İstanbul Teknik Üniversitesi

15.15–15.30 Ara

15.30–16.30

Davetli Konuşmacı: Leo Sarkissian
New Perspectives on The Profession of Ethnomusicology: New Fields and Job Markets

12 Mayıs Salı

09.30–10.30

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Fırat Kutluk
  Müzik Beğenisi Ölçülebilir mi?

10.30–10.45 Ara

10.45–12.30

1. Oturum: Sistematik Müzikoloji
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fırat Kutluk

Fraktal Boyut İle Türk Sanat Müziği Makamlarının Analizi
Abdurrahman Tarikçi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Profesyonel Müzisyenlerde Müzik Algısı Farklılıkları; Bir FMRI Çalışması
  Barbaros Bozkır, Ege Üniversitesi

Yansışım Süresi Farklılıklarının Değerlendirilmesi: FMRI Çalışması
  Suat Vergili, Dokuz Eylül Üniversitesi

Türkülerin Bilgisayar Destekli Makamsal Analizi
  Hasan Tahsin Sümbüllü, Gazi Üniversitesi

12.30–13.30 Öğle Yemeği

13.30–15.00

2. Oturum: Popüler Müzik Çalışmaları
  Oturum Başkanı: San. Öğr. Gör. Dr. Haşmet Altınölçek

Benzerlik ve Farklılığın Müzik Yoluyla Eş Zamanlı İnşası: Anatolian Death Metal
Aykut Barış Çerezcioğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Çok Boyutlu Bir Metin Olarak Müzik Videosu: Performans Videosu Örneği
Buket Genç, Dokuz Eylül Üniversitesi

İstanbul’un Sesler Evreni
Şirin Özgün, İstanbul Teknik Üniversitesi

Kültürel Üretim Sahaları ve Yazar Otantisitesi Bağlamında Türkiye’de Popüler Müzik Dergiciliği
Tolga Darcan, Dokuz Eylül Üniversitesi

15.00–15.15 Ara

15.15–16.45

3. Oturum: Tarihsel Müzikoloji - Organoloji
  Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu

İlhan Usmanbaş’ın Üç Yapıtı Bağlamında Çağdaş Türk Şiiri-Müziği İlişkisine Bir Bakış
Evrim Özler, Mimar Sinan Üniversitesi

Paul Hindemith’in Türkiye’de ki Çalışması ve Önerileri
Elif Damla Yavuz, İstanbul Teknik Üniversitesi

XV. Yüzyıl Osmanlı-Türk Müziği’nden Arap Kültür Etkileşimiyle Günümüze Gelen Ney’e Karşılaştırmalı Bir Bakış
Ali Tüfekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi

Çakma Stradivari’den Türk Müziği Kemanına: Bir Kemanın Kültürel Dönüşüm Süreci ve Keman Yapımcısının Bu SüreçtekiRolü
Murat Küçükebe, Dokuz Eylül Üniversitesi

Organizasyon
Prof. Ş. Şehvar BEŞİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Belma KURTİŞOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Gözde ÇOLAKOĞLU
Öğr. Gör. Dr. Haşmet ALTINÖLÇEK
Arş. Gör. Ahmed TOHUMCU
Arş. Gör. Gonca Girgin TOHUMCU
Arş. Gör. Günay KOÇHAN
Arş. Gör. Merve EKEN KÜÇÜKAKSOY
Arş. Gör. Serkan ŞENER
Arş. Gör. Tolgahan ÇOĞULU
Hoşgeldiniz