Kanun Çevresi VIII’in Ardından… Esra Berkman(*)


Toplam Okunma: 4940 | En Son Okunma: 16.08.2022 - 10:06
Kategori: Etkinlikler

2004 yılı Aralık ayından bu yana, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Böl. Öğr. Üyesi Prof. R. Ayangil’in yöneticiliğinde ve Esra Berkman’ın asistanlığında gerçekleştirilen Kanun Çevresi toplantıları 16 Mayıs 2009 tarihinde sekizincisine ulaştı. VEKOM(**) Bugüne değin İstanbul, Van, Konya, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki akademik çevre, eğitimci/öğrenci, okullu/alaylı müzik uğraşanları ve kanun yapımcıları gibi pek çok kimseyi aynı platformda buluşturmayı erek edinmiştir…

16 Mayıs 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu’nda yapılan Kanun Çevresi VIII’de açılış konuşması ve programın sunumu, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Prof. Şehvar Beşiroğlu tarafından gerçekleştirildi. Kendisi de bir kanunçalar olan Beşiroğlu, kanun sazının öğretimine yönelik hem eğitimci kimliği ile hem bu sazın gelişimine yönelik olarak, danışmanlığını yaptığı tezler aracılığıyla, akademik ortama büyük katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda kendisinin çevre toplantılarına ilgisi büyük önem taşımakta ve bu toplantıların geniş çoğunluğa ulaşmasında etkili olmaktadır.

İlk bildiri sahibi, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Ayşegül Kostak Toksoy, “Kanun Eğitiminde Notasyona Dair Sembol Önermeleri ve Etüdler” başlıklı sunumunda Sanatta Yeterlik Eser Çalışması olarak sunduğu tezini katılımcılarla paylaştı. Sunumunda, kanun sazı tekniğinde kullanılan öğelerden pek çoğu için nota düzleminde önerdiği işaret / simgeleri nota üzerinde ve kanunla uygulamak suretiyle açıkladı. Pek çok kanunçaların ilgi gösterdiği sunumda, katılımcıların ilgi ve katkılarıyla etkileşimli bir iletişim ortamı oluştu.

İkinci bildiriyi sunan kişi genç çağdaş bestecilerimizden olan ve kanunu da içine alan pek çok esere imza atan Evrim Demirel, “Çağdaş Müzikte Kanunun Yeri” başlıklı sunumunu yaptı. Kendisinin Makamsız ve Darb-ı Dügah adlı eserlerinde kanunu neredeyse başat çalgı olarak kullandığını vurgulayarak bu eserleri dinleyicilerle paylaştı. Kendi çağdaşı bestecilerden olan Uğraş Durmuş ve Hasan Uçarsu’nun kanun partisyonlu eserlerinden de örnekler dinleten Demirel, kanun çalgısının besteciye büyük olanaklar veren geniş tını, register ve teknik kapasitede bir çalgı olduğunu tekrarlayarak, bestecilerin bu çalgıyı tanımaları ve eserlerinde kullanmalarının bu çalgıyı solo bir çalgı olarak da üst seviyelere taşıyacağı konusundaki inancını belirtti.

Metod Tanıtımı bölümünde tanınmış kanunçalar Halil Karaduman, kanunla makam müziği icrasında büyük öneme sahip olan iki konudan söz ederek özellikle genç ve enstrümanı yeni öğrenmeye başalayanlar için önemli ayrıntıları dile getirdi. “Segâh Perdesinin Görünümleri ve Kanunda Kullanımı“ başlığında segah perdesinin, Rast’lı, Uşşak’lı ve Segah’lı kalışlarda hangi mandallarla ifadelendirilmesi gerektiğini sazıyla uygulamalı olarak anlatırken; “Kanunun Ritm Sazı Olarak Kullanımı” başlığında usul vurarak melodik hattın yansıtılmasına örnek oluşturan parçalar sundu.

Mini Konser bölümünde Volkan Kırımlıoğlu, Cinuçen Tanrıkorur’un Mehtapta Yakamozlar ile Reşat Aysu’nun Şehnazbuselik Saz Semâisi’ni seslendirdi.

Katılımcılar arasından isteyenlerin özgürce performans sergileyebildikleri Serbest Sahne bölümünde Hakan Güngör, kendi bestesi olan iki eserle programa katkıda bulunurken, kentsel eğlence müziği alanında kanun çalan Bilal Kızıllar, üç kanunçalarla birlikte küçük bir emprovizasyon gerçekleştirdi. YTÜ Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi Şeref Dedeoğlu ise Ruhi Ayangil’in Nikriz Sirto’sunu seslendirdi.

Kapanış konuşmasında Şehvar Beşiroğlu “9. Kanun Çevresi’nde buluşmak üzere” diyerek gelenekselleşme yolunda hızlı adımlarla ilerleyen toplantının daha büyük çoğunluğa ulaşması yönündeki ortak dileğimizi dile getirmiş oldu.
__________________________________________
(*)YTÜ / Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Araştırma Görevlisi
(**) Vedat Kosal Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hoşgeldiniz