Adnan Ataman’a Saygı Konseri CRR’de…


Toplam Okunma: 6047 | En Son Okunma: 19.01.2022 - 22:57
Kategori: Konserler, Tarih ve Anılar, Türk Halk Müziği

Türk halk müziğimize büyük emekleri geçmiş müzik insanımız Sadi Yaver Ataman’ın oğlu “Adnan Ataman’a(d.1926) Saygı Konseri” İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda geniş sanatçı katılımıyla gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını İBB Bşk Kadir Topbaş’ın yapacağı anma konserinde Yavuz Top’dan Mehmet Özbek’e değin birçok sanatçı katılımının yanında Adnan Ataman’ın yazdığı ve Süleyman Şenel’in yayına hazırladığı “Memleket Havaları (Halk Müziğimiz)” adlı kitap da katılımcılara hediye edilecek… 6 HAZİRAN 2009, SAAT: 20.00…

YER: CRR KONSER SALONU, HARBİYE-İSTANBUL
TARİH: 6 HAZİRAN 2009,
SAAT: 20.00

P R O G R A M

Sunucu: Nursaç DOĞANIŞIK

I. B Ö L Ü M

• Fotoğraflarla ADNAN ATAMAN

• ADNAN ATAMAN’I ANLATMAK… Süleyman ŞENEL

• AÇILIŞ KONUŞMALARI

Servet KABAKLI Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı
Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

• KONSER [İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Halk Müziği Topluluğu (Kurumlararası Karma Sanatçıların Katkısıyla]:

Şef: Esat KABAKLI

Solistler:
Ali AYHAN
Celal BAKAR
Ahmet Turan ŞAN
Metin ÖZDEN
Ufuk ERBAŞ
Cabir KÖKTEN
Handan TUNCA
Fatoş ÇAL
Yıldız YURTSEVER

Safranbolu Seymen Ekibi

II. BÖLÜM

S O L İ S T L E R G E Ç İ D İ
YAVUZ TOP
ÇETİN AKDENİZ
ESAT KABAKLI
EROL KÖKER-COŞKUN KARADEMİR-EMİRHAN KARTAL
CENGİZ ÖZKAN
ERDAL ERZİNCAN
ADİLE KURT KARATEPE
ŞENEL ÖNALDI
NURSAÇ DOĞANIŞIK
BELKIS AKKALE
MEHMET ÖZBEK

A D N A N  A T A M A N Hakkında…

1926 yılında, Çengelköy [İstanbul]’de doğdu. Babası, Sadi Yaver Ataman; annesi, Fatma Pakize Hanım’dır.

İlk ve orta öğrenimini; çocukluk yıllarını geçirdiği Karadeniz Ereğlisi, Safranbolu ve Kastamonu’da tamamladı. Kastamonu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dört yıl boyunca eğitim gördü.

Eğitim hayatı sürerken; 1949 yılında İstanbul Radyosu’nun yayın hayatına başlaması ile birlikte, Sadi Yaver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği”nin çalışmalarına ve yayınlarına saz sanatçısı olarak katılmaya başladı.

1951 yılında tamamladığı askerlik hizmetinin ardından; İstanbul Defterdarlığı Beşiktaş Verâset Vergi Dairesi’nde çalıştı. Memuriyet hayatı ile birlikte, bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı bünyesinde yine Sadi Yaver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen Folklor Tatbikat Topluluğu’nda fahri saz sanatçısı olarak yer aldı. 1953 yılından itibaren de, açılan özel bir sınavla kadrolu saz sanatçısı odu.

Sadi Yaver Ataman’ın, 1960 yılında şeflik görevinden ayrılması üzerine; 1961 yılında, Konservatuvar Müdürlüğü’nce bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atandı. Şeflik ve yöneticilik görevini, emekli olduğu 2005 yılına kadar aralıksız 44 yıl boyunca sürdürdü.

Adnan Ataman, bu 44 yıllık görevi boyunca halk müziğinin koral sahneleme tekniklerinin konser salonlarına taşınmasına ve gelişimine büyük hizmetlerde bulundu. Zevkli ve geniş repertuvar seçiciliği, koral yöneticiliği ve halk müziğinin koral yeteneklerinin geliştirilmesi yönündeki titizliği ve kalitesi ile müzik camiasında haklı bir saygınlık elde etti. Halk ezgilerinin dramatize edilerek, zaman zaman halk oyunları ve halk tiyatrosu kimliği ile sunulması ve konserlerin işitsel ve görsel bir şölene dönüştürülmesi hususunda öncü oldu.

İstanbul çevresi konser salonları ve sanat kurumlarında 500’e yakın periyodik konser yöneten Adnan Ataman; ülkemizin çeşitli yörelerinde ve ülkemiz dışında da onlarca konsere sanatçı ve koro şefi olarak katıldı. Tunus, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın çeşitli şehirlerinde konserler yönetti, uygulamalı seminerler verdi.

Türkiye genelinden ve Türkiye dışında yaşayan soydaşlarımızdan çok sayıda türküler derledi ve bunlardan 300 kadarını notaya alarak Türk halk müziği genel repertuvarına kazandırdı.

Adnan Ataman; kültür-sanat camiasına sanatçı kimliği yanında, bir fikir adamı olarak da hizmet etti. Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum ve panellere katıldı, bildiriler sundu. International Folk Music Council (Uluslararası Halk Müziği Kurulu) üyesi olarak, kurulun Londra, Belgrad ve Budapeşte’de düzenlenen kongrelerine katıldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda: “Topluluk yöneticiliği” yanında; “Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu Üyesi”; TRT İstanbul Radyosu’nda: “Saz sanatçısı” ve “Yurttan Sesler Topluluğu Yöneticisi” olarak çalıştı. TRT’de, ayrıca “Danışma Kurulu”, “Denetleme Kurulu”, “Repertuar Kurulu”, “Sınav Kurulu” ve “Nota Tashih Kurulu” üyeliklerinde bulundu; açıklamalı programlar hazırladı ve yönetti.

İstanbul [İTÜ] Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucuları arasında da yer alan Adnan Ataman, bir süre bu kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

2005 yılında; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu şefliğinden ve TRT İstanbul Radyosu’nda sürdürdüğü Denetleme ve Repertuvar Kurulu üyeliklerinden istifa etti. 2007 yılında da, 1993 yılında itibaren 14yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki görevinden ayrıldı.

Sanat hayatı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren ve babası Sadi Yaver Ataman’dan devraldığı ideal ve prensiplere bağlı kalarak sayısız ödüle layık görülen Adnan Ataman’ın, meslek hayatı boyunca gösterdiği en büyük başarı; şüphe yok ki, 44 yıl boyunca devraldığı şeflik ve yöneticilik sıfatları ile, insan üstü bir gayret ve inanç göstererek dimdik ayakta tuttuğu İstanbul Belediye Konservatuvarı [şimdiki İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı] Türk Halk Müziği Topluluğu’dur. Bu topluluk, adeta; ülkemizde, emsali olmayan bir kaynak sanat okulu olarak ülkemiz kültür-sanat hayatına yüzlerce sanatçı kazandırmıştır.

Adnan Ataman’ın; henüz dört yıllık emeklilik hayatında yazdığı iki kitap da, ülkemiz kültür-sanat hayatına armağan edilen yazılı kaynak eserlerdir. Meslekî tecrübe, bilgi ve anılarını; Türk Edebiyatı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın katkıları ile yayınlanan “Bu Toprağın Sesi [Halk Musikimiz]” adlı kitapta toplayan Adnan Ataman [Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel, İstanbul, 587 s., Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları]; baba toprağı Safranbolu’da geçen çocukluk yıllarına karşılık da; “Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları” adlı kitabını, Safranbolulu hemşehrilerine armağan etmiştir [Yayına Hazırlayan: Süleyman Şenel (Yayınlanmamıştır)].

Hocaların hocası üstad Adnan Ataman, Serpil Ataman ile evli olup; bir kız diğeri erkek iki evladından, üç torun sahibidir.

Süleyman ŞENEL
06 Haziran 2009, İstanbul.
Hoşgeldiniz