Mûsikî Kitaplarından… Fırat Kızıltuğ


Toplam Okunma: 4430 | En Son Okunma: 13.07.2024 - 18:01
Kategori: Kitaplar

Çağlar Müzik Yayınlarından yeni çıkan bir kitap, şu anda masamın üzerinde. İsmi, “Müziğimi Öğreniyorum-I.” Dostumuz Zeki Yılmaz, daha önce Türk Mûsikîsi eğitimi için yazdığı kitabı, bu sefer bambaşka bir anlayışla ele almış. Kitaptaki örnek notalar, kaanun eşliğinde çalınarak icra edilmiş. Yine solfej parçaları Hande Aydınlık isimli hanıma okutulmuş. Böylece kâğıt üzerindeki nota yazısı, kitaba eklenen CD. sayesinde, en doğru şekliyle öğrenilmesi düşünülmüştür. Hemen belirtelim, bu uygulama bizde ilk defa yapılmaktadır. Ananevî Meşk eğitimi amaçlanmıştır.

Daha önce ancak bir hoca vasıtasıyla öğrenilmesi mümkün olan meşk eğitimi, defalarca dinlenme imkânına sahip CD. ve notaların, Yektâ-Ezgi-Arel sistemine göre ve bilgisayar ile, sıhhatli şekilde bizzat Zeki Yılmazın eliyle yazılması, esere daha bir inanırlık ve doğruluk bahşetmektedir.

Yurt içinde ve dışında Türk Mûsikîni öğrenmek isteyecekler, kolaylıkla kitaptaki bilgiler ve CD.deki örneklerle temel eğitimi almış olurlar.

Ülkemizde halâ Batı Müziği yapan Türklerin konservatuarları ve Türk Mûsikîsi Konservatuarları ayrı ayrı çalışmaktadır. Buralarda meselâ keman eğitimi, dört ayrı akort düzeniyle uygulanmaktadır. Batı müziği eğitimi veren eğitim kurumlarından yetişenler, Türk Mûsikîsinden bîhaberdirler. Müfredatlarında bu mûsikî eğitimi ile ilgili tek satır yoktur. Varsa bile sadece göstermelik ve fanatik batıcı hocaların görmezlikten geldikleri, es geçtikleri bir konudur.

Özellikle bizim gibi Anadolu’da yetişen müzisyenler, bu bilgilere en az on beş yıllık gecikmelerle ulaşabilmişizdir. Ailelerimiz, sırf bu ortama ulaşmak için İstanbul’a göç etmiştir. Bir sanat için bu zaman dilimi çok büyük kayıptır ve telâfî imkânı kesinlikle yoktur.

İşte şimdi, “Müziğimi Öğreniyorum-I” kitabı, bir müzik kurumunda hoca karşısında eğitim alıyormuş gibi, temel bilgileri vermekte, makam bilgisini, seyirleri, makamlardaki özel perdeleri, ses ve kaanun eşliğinde, tekrar tekrar dinleme ve öğrenme imkânını bahşetmektedir.

Burada bir temennimi de belirtmek isterim. İmkânlar müsait olursa, uygulamaların görüntülü olmasını sağlamak çok faydalı olacaktır. Uzaktan eğitin ve yaygın eğitim usullerine de çok uygun düşecektir. Tabiî bu maddî mânevî büyük bir külfettir. Ama kitap ve ekleri bir okul niteliği taşıyacaktır. Hayali bile çok güzel görünüyor.

Çağlar Yayınlarını ve Zeki Yılmaz’ı tebrik ediyorum.
Hoşgeldiniz