MEB 2010/49 No’lu Genelgesi ve Serbest Etkinlik Çalışmaları… Göktan Ay


Toplam Okunma: 14879 | En Son Okunma: 27.05.2018 - 22:35
Kategori: Eleştiri/Kritik

MEB Talim ve Terbiye Kurulu, ilköğretimin ilk 5 sınıfında “serbest etkinlik” saatini, uygulamaya koydu, buna göre, bu derslerde; deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacak… “Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir?.. “-Halk Oyunları, Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütülür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir.” İşte sorun buradadır…

MEB 2010/49 No’lu Genelgesi ve Serbest Etkinlik Çalışmaları… “Yine sorun var”… Göktan Ay

Her gün değişiyoruz; düşüncelerimizle eserlerimiz nasıl aynı kalabilir?
Carlyle

MEB Talim ve Terbiye Kurulu, ilköğretimin ilk 5 sınıfında “serbest etkinlik” saatini, uygulamaya koydu, buna göre, bu derslerde; deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitimi kesinlikle yapılmayacak.

Başkan Merdan Tufan’ın verdiği bilgiye göre; “ ders çizelgesinin, ders yükünü hafifletmek, öğrencilere okulu daha çok sevdirmek, istek ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmalarına imkan vermek amacıyla gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar, akademik çevrelerden gelen bildirimler de dikkate alınarak yeniden düzenlendi. 1., 2. ve 3. sınıflarda 5; 4. ve 5. sınıflarda da 4 ders saatinde “serbest etkinlik uygulamaları”nın yapılmasına karar verildi. “Serbest etkinlik saatlerinde” öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeyleri dikkate alınarak, kişilim gelişimine yönelik, kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi ve gözlem, spor, sanat etkinlikleri yapılmalıdır. Öğretmen çarşı, pazar gibi alışveriş ortamlarına giderek bütçe oluşturma, ürün seçme, tüketici haklarını bilme konularında öğrencilere yardımcı olabilir. Çevrenin imkanları ölçüsünde sebze, meyve yetiştirme, balık tutma gibi faaliyetler, çevreyi düzenleme, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, trafik ve ev kazalarından korunma gibi etkinlikler öğrenci seviyesine uygun olarak yaptırılabilir.

Anne babalar sınıflara davet edilerek meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendirebilir. Kuruluşlara ziyaretler düzenlenebilir.” diyen Tufan, “müzik, resim ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunabileceğini, öğrencilerin yabancı dildeki ses ve kelimelere aşinalığını artırmak amacıyla sınıf seviyesinde şarkı söyleme, oyun oynama, drama gibi etkinliklerin de düzenlenebileceğini” kaydetti.”*

“Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Ders dışı eğitim çalışmaları” başlıklı 17. maddesinde şu hükme yer verilmiştir.“

(1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5 ‘ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

(2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.”**

Böylece, öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesinde ders dışında yapılacak eğitim çalışmaları; izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları olarak belirlenmiş olmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslar” konulu 2010/49 sayılı genelgeyle, Bu etkinliklerin yürütülmesinde görev alacak öğretmenler ve her bir etkinliğe katılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar belirlenmiştir.

Ancak; yine aceleye gelmiş bir genelge ile karşı karşıyayız. Çünkü, ilgili genelge incelendiğinde etkinlikler nelerdir başlığı altında;
. . .
C-Halk oyunları
D-Güzel sanatlar
(a) Plastik Sanatlar
1) Resim
2) Heykel
3) Mimari
b) Fonetik Sanatlar
1) Müzik
2) Edebiyat
c) Dramatik Sanatlar
1) Tiyatro
2) Opera
3) Bale
4) Drama
5) Sinema
yer almaktadır. Buraya kadar bir sorun yoktur.

Etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler nelerdir? Başlığı altında açıklamalar yapılmış;
Güzel Sanatlar: Alanın öğretmenleri tarafından yürütülür. Alanın öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı yürütülecek etkinliğe uygun olan ya da ilgili alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. (Bir sorun yoktur)

Halk Oyunları: Türk halk oyunları öğretmenleri tarafından yürütülür. Türk halk oyunları öğretmeni bulunmaması veya yetersiz olması halinde, yan alanı halk oyunları olan veya bu alanda beceri, deneyim ve çalışmaları bulunan ve bu durumunu belgelendiren diğer alan öğretmenleri tarafından da yürütülebilir. İşte sorun buradadır.

Şimdi sanki böyle bir genelge yokmuş gibi, halk oyunları çalışmaları –ki bütün okullarda en çok rağbet gören ve istenen daldır- THO öğretmenleri tarafından yürütülür, denilmektedir. Yani bir yerde kaldırmaya çalışan, bir yerde de devam ettirilmesini isteyen iki farklı MEB görüşü ortaya çıkıyor…***

Okullarda THO öğretmeni açığı varken ve milli bir sanat dalı olarak, çocuklarımızın sosyalleşmesi ve bilinçlenmesi için gerekli iken, atamaların durdurulması; bölümü, anasanat dalı, tezleri “halk oyunları” olan bilinçli mezunlar yerine diğer alan öğretmenleri ile yürütülmesi ne kadar doğru olacaktır. (Elbette THO öğretmenleri sayısı yetersizdir, çeşitli gerekçelerle atamaların yapılmaması affedilemez)

Çözüm; “halk oyunları öğretmenliği” kadrosu, sadece Halk Eğitimi Merkezlerinde değil, MEB’da ders olarak yer almalı, atamaların yolu açılmalı (önümüzdeki ilk atamalarda en az 100 THO öğretmeni ataması gerçekleştirilmelidir) ve THO öğretmenleri ihtiyaç dahilinde yan dal olarak “müzik derslerine” de girebilmelidirler.

Aynı konudaki genelgeler arasındaki farklı ifadelere dikkat diyor, üzüm yemek istiyoruz…

Not: Genelge için dosyayı tıklayınız.

*Kahraman, Sibel; “Serbest Etkinlikler, Milliyet, 10.09.2010

** Kandemir, Ahmet; Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu, 02.09.20107

*** Türk Halk Oyunları bölümü ilk defa İTÜ TMD Konservatuarı’nda 1984 yılında kurulmuş ve onu Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversiteleri ve Sakarya Üniversiteleri Konservatuarları takip etmiştir. MEB ‘da ilk THO Öğretmenliği atamaları Halk Eğitimi Merkezlerine kadrolu olarak yapılmış ve 100’ü aşkın mezun, ülke genelinde göreve başlamışlardır. Bu arada bir çok derlemeler, notaya almalar, CD çalışmaları yapılmıştır. 10.09.2009 tarihli (musikidergisi.net) yazımda, halk oyunları öğretmenlerinin müzik öğretmenliğine geçirilme çalışmalarına değinmiştim. MEB Temmuz 2009 da 80 sayılı bir karar çıkararak, “halk oyunları kadrolarını iptal edip, öğretmenleri müzik öğretmenliğine geçirme” yoluna gitmişti. Bunla ilgili mahkemeler açılmış, bir kişi kazanmış, ondan sonra açılan diğer davalar kararları beklemektedir. Ben Ankara’da MEB bünyesinde ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yaptığım görüşmelerde, bu konunun neden gündeme getirilip, bir karar çıkarıldığı hususunda net bir bulguya rastlamadım. Konu ile ilgili Bakan’a, TTK’na, MEB Müsteşar Yard.larına, ve THO Bölümü olan Konservatuarlara yazı yazarak konunun üzerinde durmalarında yarar gördüğümü, böyle bir durumda THO Bölümlerinin kurulması amacının kaybolacağını belirttim. Nasıl bir çalışma yapıldı bilemiyorum…
Hoşgeldiniz