MEB Usta Öğreticiler İçin Emeklilik Yasası yürürlükte…


Toplam Okunma: 17288 | En Son Okunma: 22.06.2018 - 19:56
Kategori: Haberler

Yazarımız Sn. Göktan AY’ın geçen yıl Musiki Dergisi’nde yayınlanan “Usta Öğreticiler İçin Emekli olma şansı” (bkz: http://www.musikidergisi.net/?p=771 ) başlıklı yazısında konu ettiği usta öğreticilerin borçlanmaları / emeklilik hakları üzerinde yapılan çalışmalar TBMM’de son çıkarılan “torba kanun” ile nihayet gerçekleşti. Kanunun birçok maddesi bulunmasından dolayı okullarda ve halk eğitimi merkezlerinde usta öğretici olarak çalışanların sözkonusu kanundan haberlerinin olmadığı gözleniyor. 6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 31 inci maddeyi aktarıyoruz:

“6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aşağıdaki geçici 31 inci madde eklenmiştir.

Bu maddeye göre:

GEÇİCİ MADDE 31-
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar, bu durumlarını milli eğitim il veya ilçe müdürlüklerince belgelendirmeleri kaydıyla, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini 41 inci madde esaslarına göre kendileri veya hak sahipleri borçlanabilirler. Borçlanılan bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi sayılır.”

Milli Eğitime bağlı tüm eğitim kurumlarında usta öğretici olarak ve ders ücreti karşılığı çalışanlar ayda 30 günden eksik bildirilen tüm sürelerini 30 güne tamamlayabilecekler.

***Borçlanmanın hesabı

Borçlanmaların hesabı ise 5510 sayılı Kanun’un 41 inci maddesindeki esaslara göre yapılacaktır. Yani, önce Borçlanma Talep Dilekçesi vereceksiniz, bu dilekçede sizden borçlanma istediğiniz prim gün sayısını, prim borçlanmasına kaç para ödemek istediğinizi de belirtmeniz gerekir. Ödeme rakamını belirlerken en düşük günlük kazancı 26.55 lira ile 172,57 lira arasında bir rakamı seçme hakkınız var. Seçtiğiniz günlük borçlanma kazanç rakamının yüzde 32’si de ödeme rakamınızı belli edecek. Mesela, en düşük kazanç rakamı olan 26,55 lirayı tercih ederseniz günlük ödeme rakamınız 8,5 lira olacak. En yüksek rakamı seçerseniz bu kere 55 lira olacak.

***Püf noktalar

1999 yılı ve öncesini borçlanacaksınız günlük borçlanmaya esas kazanç rakamını 43 liradan fazla seçmeniz hiçbir işe yaramaz 43 lirayı tercih ederseniz günlük ödeme rakamınız yüzde 32 hesabıyla, 14 lira olacaktır.
2000 ve sonrasını ödeyecekseniz yüksek emekli aylığı almak için en yüksekten borçlanmanız menfaatinizedir ama cebinizde paranız çoksa tabi. Yoksa en düşük günlük rakamı tercih edin.

***Ödemeler 1 ay içinde

5510 sayılı Kanun’un borçlanmaları açıklayan 41 inci maddesine göre borcun size tebliğinden itibaren bir ay içinde ödemeniz gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Zamanında ödeyemezseniz sonra tekrar başvurma hakkınız ise her zaman var.

***Borçlandırılan süreler SSK’mı yoksa Bağ-Kur’mu olur?

Geçmiş sürelerinizi borçlanacaksınız ama uygulama gereğince borçlanma için dilekçe verdiğiniz anda hangi statüye tabi iseniz borçlanmanız o statüye sayılacaktır. Mesela, borçlanma dilekçesi verdiğinizde Bağ-Kur’lu veya isteğe bağlı Bağ-Kur’lu iseniz ödediğiniz süreler de Bağ-Kur’a sayılacak. Buna çok dikkat edin. Zira, kimin SSK’dan veya Bağ-Kur’dan emekli olacağına bakarken, son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok hangi statüye göre prim ödediğinize göre belli edilir. “
Hoşgeldiniz