Müzik Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Belgesi uygulaması yeniden başlıyor…


Toplam Okunma: 6848 | En Son Okunma: 22.06.2018 - 18:17
Kategori: Haberler

Eğitim fakültelerinin müzik öğretmeni yetiştiren bölümlerinin dışındaki müzik eğitimi veren üniversite düzeyindeki okulların ve özellikle de konservatuar mezunlarının orta öğrenim kurumlarında öğretmenlik yapabilmeleri hususunun “ver-geri al” uygulamalarıyla gerçekleştirildiği gözleniyor. YÖK’ün 22 Eylül 2011 tarihli kararıyla yayınlanan genelgede bu uygulamanın MEB’nın isteğine göre her yıl tekrarlanabileceği notu düşülmüş. Alması ne zaman olur bilinmez ama işte yine bir verme uygulaması: 52 üniversitemizde müzik öğretmenliği pedagojik formasyon belgesi eğitimi başlıyor…

2011 -2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMLARI

22/09/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında;

Yükseköğretim kurumlarımız bünyesinde mezun durumda olan öğrenciler için yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı Kararı (*) ekindeki çizelgede yer alan “yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını tamamlayanlar” koşulunun yer aldığı programlar için uygulanmak üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında,

a) Aşağıda yer alan üniversitelerde karşılarında gösterilen kontenjanlar dahilinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılması uygun görülmüştür.

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200
-Adıyaman Üniversitesi 200
-Adnan Menderes Üniversitesi 200
-Ahi Evran Üniversitesi 200
-Akdeniz Üniversitesi 200
-Ankara Üniversitesi 400
-Anadolu Üniversitesi 400
-Atatürk Üniversitesi 400
-Atılım Üniversitesi 200
-Bahçeşehir Üniversitesi 200
-Balıkesir Üniversitesi 200
-Başkent Üniversitesi 200
-Celal Bayar Üniversitesi 200
-Cumhuriyet Üniversitesi 200
-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200
-Çukurova Üniversitesi 400
-Dicle Üniversitesi 200
-Dokuz Eylül Üniversitesi 400
-Dumlupınar Üniversitesi 200
-Ege Üniversitesi 400
-Erciyes Üniversitesi 400
-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200
-Fatih Üniversitesi 200
-Fırat Üniversitesi 200
-Gazi Üniversitesi 400
-Gaziantep Üniversitesi 200
-Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200
-Harran Üniversitesi 200
-İnönü Üniversitesi 200
-İstanbul Üniversitesi 400
-Kafkas Üniversitesi 200
-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200
-Karadeniz Teknik Üniversitesi 200
-Kırıkkale Üniversitesi 200
-Zirve Üni. 200
-Kocaeli Üniversitesi 200
-Marmara Üniversitesi 400
-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200
-Mersin Üniversitesi 200
-Muğla Üniversitesi 200
-Nevşehir Üniversitesi 200
-Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400
-Pamukkale Üniversitesi 200
-Rize Üniversitesi 200
-Sakarya Üniversitesi 400
-Selçuk Üniversitesi 400
-Süleyman Demirel Üniversitesi 200
-Trakya Üniversitesi 200
-Uludağ Üniversitesi 200
-Uşak Üniversitesi 200
-Yıldız Teknik Üniversitesi 400
-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200
-Zonguldak karaelmas Üniversitesi 200

b) 2011-2012 eğitim –öğretim yılında üniversitelerimizde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın %20’sinin MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU alanlar olan:

“Rehber Öğretmen,
Okul Öncesi Öğretmenliği,
İngilizce Öğretmenliği,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi,
Teknoloji ve Tasarım,
Sınıf Öğretmenliği,
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,
Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği,
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ,
Matematik Öğretmenliği”

alan mezunları için ayrılmasına;
kontenjanın %80’inin ise bu alanlar ile birlikte TALİM TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞININ 80 SAYILI KARARINDA(*) YER ALAN tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına,

c) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÜRÜTÜLMESİNİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN İHTİYAÇ DUYDUĞU ALANLAR VE UYGUN GÖRÜŞÜ dikkate alınarak düzenlenmesine,

karar verilmiştir.
____________________________________
(*) “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar”
Hoşgeldiniz