Tüm kamu personelinin maaşları eşitlendi; “hayaldi gerçek oldu”… Göktan Ay


Toplam Okunma: 14036 | En Son Okunma: 04.12.2021 - 08:33
Kategori: Müzik Dışından

KHK ve Sn. Cumhurbaşkanı’nın imzası ile 02 Kasım 2011 tarihli 28103 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 661-662-665 ve 666 sayılı kanunlar yayınlandı… Bu kanunlarda kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan “Kültür ve Turizm Bakanlığı koroları/toplulukları sanatçıları” ile “Üniversiteler konservatuarları sanatçı öğretim elemanları” hakkında bir bilgi mevcut değildir…

Tüm kamu personelinin ek ödemeleri eşitlendi; “hayaldi gerçek oldu”… Göktan Ay

“Benim anayasam şudur; devlet ve ülkem var oldukça ben de varım.”
Vehbi Koç

Bilindiği üzere, yıllardır, kamu kurumlarında çalışan Daire Başkanı ve üzeri üst düzey personel ile bazı müşavirlerin, memurların maaşları kurumdan kuruma farklılık göstermekteydi. Hatta emeklilikte –ikramiyelerde- bile aynı yıla farklı maaş alınmaktaydı. (Emeklilerin intibakları ile ilgili çalışmalarda da son aşamaya gelinmiştir) Bu durumun düzeltilmesi konusunda hükümetin çalışmalar yaptığı bilinmekteydi. Anayasa Mahkemesi’nin Hükümetin KHK çıkarması yönündeki kararın iptali için CHP nin yaptığı başvuruyu reddetmesi ile sona gelinmiştir.

KHK ve Sn. Cumhurbaşkanı’nın imzası ile 02 Kasım 2011 tarihli 28103 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 661-662-665 ve 666 sayılı kanunlar yayınlandı.

Bu kanunlarla;
666 sayılı KHK ile, tüm mali ek ödeme kalemleri kaldırılmıştır. Üst kurullarda çalışan meslek mensupları da Başbakanlıktaki emsali ile eşitlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre üst düzey personelin maaşı sadece ücret göstergesi ve tazminat göstergesi üzerinden hesaplanacaktır. 666 sayılı KHK ile şuana kadar tüm kamu personeline (Sadece memur değil, askeri ve akademik personel dahil) verilmekte olan ek ödemeler yürürlükten kaldırılmış ve yeni ödemeler belirlenmiştir.

666 sayılı KHK ile, kariyer meslek mensupları bağlamında; hem kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsü hem de tüm mali ek ödeme kalemleri kaldırılmıştır. Üst kurullarda çalışan meslek mensupları da Başbakanlık uzmanlarıyla eşitlenmiştir.

“Madde 35 – Başbakanlık merkez teşkilatında, Müsteşar, kadrolarına atananlar atandıkları kadrolarda sözleşmeli olarak da, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın çalıştırılabilir. Ayrıca, Başbakanlık merkez teşkilatında ihtiyaç duyulacak unvanlarda ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde Osmanlıca dil ve yazı ile yazılan her türlü arşiv malzemesinin Türkçe’ye çevrilmesi, tasnifi, değerlendirilmesi gibi özel bilgi ve ihtisası gerektiren işlerde kadro aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın yerli ve yabancı elemanlar sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Ancak Devlet Arşivlerinde çalıştırılacaklarda yaş haddi aranmaz, varsa emekli aylıkları kesilmez. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı ve her çeşit ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.”
hükmü yer almıştır.

Bu maddeye göre; kadro karşılığı sözleşmeli olarak, kamuda sadece Başbakanlık Müsteşarı kalmıştır.

Ve bu kanunlarda kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan “Kültür ve Turizm Bakanlığı koroları/toplulukları sanatçıları” ile “Üniversiteler konservatuarları sanatçı öğretim elemanları” hakkında bir bilgi mevcut değildir.

Çünkü, sanatçılar ve sanatçı öğretim elemanları için hazırlanan ve 19.03. 1984 tarihinden bu yana uygulanan TİP sözleşme 84/7784 sayılı Bakanlar Kurulu Karar esaslarına göre düzenlenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kamudaki üst personelin hak edişlerinde yapılan düzenlemelerin, eşitlemelerin ve yükseltmelerin, paralel olarak sanatçılar içinde uygulanması ve yaşanılır bir seviyeye yükseltilmesi –emeklilik hakları dahil- yolunda yaptığı çalışmaların bir an önce sonuçlanmasını –yanlış yorumlar yapılmaması için- ve diğer kanunlardaki gibi Ocak 2012 de uygulanmasını beklemekteyiz.

Kısaca, bu ayrı bir KHK ile olacaktır sanıyoruz.

Çünkü geçmişe saplanmak yerine bugünün koşullarına uygun çözümler üretmeliyiz.

Hükümet gerçekten doğru bir işi başarmıştır. Çalışanların, emeğin hakkını göz ardı etmeyenleri kutluyoruz.

Son durum;

Daire başkanlarının maaşı 4 bin 290 lira olarak belirlendi. Bu rakama 160 liralık sosyal yardım eklenecek. Maliye gibi bazı bakanlıkların daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür maaşlarında fazlaca bir değişiklik olmazken, çok sayıda bakanlıktaki üst düzey bürokratın maaşı ise artacak. Düzenleme ile merkezi uzmanların maaşı 3.800-3.900 liraya çıkacak. Halihazırda bakanlıklarda ortalama merkezi uzman maaşı 2.500-3.000 liraydı. KHK ile düşük maaş alan uzman ve yöneticilerin maaşları yukarı çekildi. BDDK ve Hazine gibi üst kurullarda çalışan uzmanlar Başbakanlık uzmanlarıyla eşitlendi. Yeni yapıda belirlenen rakamın üzerinde düzenleyici ve denetleyici kurumlarda çalışıp maaş alanların durumu da belli oldu. Mevcut üst düzey bürokratlar yüksek maaş almaya devam ederken, yeni göreve atananlar 4.290 lira maaşla işe başlayacak. Yapılan düzenlemeye göre üst düzey personelin maaşı sadece ücret göstergesi ve tazminat göstergesi üzerinden hesaplanacak. Kamuda çalışan personele verilen ek ödemeler yürürlükten kaldırıldı. Bunun yerine yeni ödemeler belirlendi. Böylece tüm kamu personelinin ek ödemeleri eşitlendi.

Yeni ek ödemeler 15 Ocak’ta ödenecek. Ek ödeme Damga Vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak. KHK ile Bakanlık ve diğer kamu kurumu teşkilatlarındaki il müdürlükleri üç gruba ayrıldı. Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir’de görev yapanlar birinci grubu, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerde görev yapanlar ikinci grubu, diğer illerde görev yapanlar ise üçüncü grubu oluşturdu. Memurlara fazla çalışma ücretinin beş katına kadar fazla çalışma ücreti ödenebilecek. Bu karar, Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca alınacak

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı ve Başbakan’ın yakın koruma ve makam hizmetlerinde görev yapan personele en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200′ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek. Birçok meslek grubunda ek ödemeler artırıldı. Örneğin halen 587 TL ek ödeme alan bir mühendis, yeni düzenleme ile 796 TL ek ödeme alacak. Böylece ek ödemesi 215 TL artacak. KHK’de yapılan değişiklikle valilerin ek göstergeleri 7000′den 7600′e yükseltildi. Böylece valilerin ek ödemesi, müsteşarların ek ödemesi ile eşit hale geldi. Ayrıca özel harekat personeli polisler ile terörle yoğun mücadele eden Genelkurmay Başkanlığı’nca belirlenen birliklerde fiilen görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere, 10 bin 750 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık miktarı geçmemek üzere ilave ek tazminat ödenebilmesi karara bağlandı.

Bu kanunla getirilen düzenlemelerde MEB Öğretmenleri ve Akademisyenler yer almıyor.
Hoşgeldiniz