Yrd.doç. kadrosundaki doçente, doçent hakları…


Toplam Okunma: 5952 | En Son Okunma: 01.12.2021 - 08:55
Kategori: Müzik Dışından

İstanbul 1. İdare Mahkemesi “Yrd.Doç.” kadrosunda “Doç” ünvanı ile görev yapan öğretim üyesine doçent kadrosuna atanmamış olsa dahi kazanmış olduğu doçentlik unvanı ve bu ünvanın gerektiği işleri yürüttüğünden, ilgili ek gösterge üzerinden maaş ve buna bağlı mali haklarının ödenmesi, doçent ünvanına göre belirtilen haklardan yararlanması gerektiğine karar verdi…

Karar metninden aktarıyoruz:

İstanbul 1. İdare Mahkemesi
Esas no: 2011/920
Karar no:2012/60

Davacı vekili Av. İlkay Bahçetepe
Davacı özeti:
YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Yrd.Doç.” kadrosunda “Doç” ünvanı ile görev yapan davacının, maaş ve döner sermaye katkı payının hesaplanmasında doç. Ünvanı ve derecesine göre belirlenen ek gösterge rakamlarının esas alınması talebinin reddine ilişkin 14.04.2011 tarih ve 2603 sayılı işlemin ydrd.doç kadrosunda doç. Ünvanıyla görev yaptığı maaş ve özlük haklarının ünvanına göre ödenmesi gerektiği…

Davalı YTÜ Avukatı Savunma özeti:
Davacıya bu yetkilerin verilebilmesi için Rektörlüğün yetkisi bulunmadığı 2547 sy. Kanunun 3455 sy kanunu ile değişik 8. maddesi uyarınca doç kadrosuna atanmadığı sürece özlük haklarından yararlanamıyacağı…

Karar: …
Davacının 04.03.2009’da doç. Ünvanını almasına karşın 14.04.2012’de doçent kadrosuna atanmadığı…

Yukarıda açıklanan durumlara göre doçent ünvanını alan davacıya bu unvan için öngörülen ek gösterge üzerinden maaş ve buna bağlı mali haklarının ödenmesi doç kadrosuna atanmamış olsa dahi, bu ünvanını gerektiği işleri yürüttüğünden doç ünvanına göre belirtilen haklardan yararlanması gerekirken aksi yönde uygulama görmesi hukuka ve yasal düzenlemelerle uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlere dava konusu –Rektörlük- işleminin iptaline davacıya doçent ünvanına göre maaş vs fark tutarlarının 11.04.2011 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine … 30.01.2012 tarihinde karar verildi.
Hoşgeldiniz