Onur Akdoğu: Vefatının 5. yılı paneli…


Toplam Okunma: 3564 | En Son Okunma: 09.12.2023 - 10:33
Kategori: Değerlerimiz, Etkinlikler

Türkiye müzikbiliminin son alaylı müzikologu Onur Akdoğu aramızdan ayrılışının 5. yılında İzmir’de E.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı’nda düzenlenen bir panel ile anılıyor. Panel’in katılımcıları Akdoğu’nun öğrencisi ve Ege Üniversitesi DTM konservatuarının ilk Profesörü Hakan Cevher, Akdoğu’nun meslekdaşı ve İzmir’den yakın dostları Dr. Ayhan Sarı ile Nevzat Altuğ. Etkinliğin İstanbul’dan katılan konuşmacısı ise THM alanında kitap ve araştırmalarıyla yakından tanıdığımız Süleyman Şenel. İzmir Bornova’da E.Ü. DTMK anfisi’nde. 09 Mart 2012 Cuma günü saat 12.30’da…

Onur Akdoğu… (1947 – 10 Mart 2007 )

Müzikolog, besteci, koro şefi ve udî … 17 Temmuz 1947′de İzmir’de doğdu. 1972′de Sedâ adıyla bir müzik bülteni yayınladı. 1976′da, bu kez 10 sayı sürecek Ezgi adıyla yeni bir müzik dergisini yayın hayatına soktu. 1973′de, Hava Kuvvetlerinden üsteğmen rütbesinde iken ayrıldı. 1976′da, Bûselik Makâmı ve Eleştirisi adlı ilk kitabı yayınlandı.

1979′da, bu dönemde Ege Üniversitesi’ne bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü’ne uzun bir süre öğrenci olarak devam etti. Bu yıllar içinde birçok kurum ve kuruluşta müzik nazariyatı ve tarihi konulu dersler verdi. 1984 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı’na (EÜ, DTMK) öğretim görevlisi olarak atandı. 1985′de, EÜ, DTMK Kütüphâne ve Arşivi’ni kurdu (Uzun yıllar öğrenci ve öğretim üyesi başta olmak üzere İzmir’e hizmet veren bu kütüphâne 1999 yılında kapatıldı). 1987 yılında Koro adıyla yeni bir müzik dergisi yayınlamaya başlayan Onur Akdoğu,1990′da da, EÜ, DTMK Dergisi’ni 1993 yılına kadar yayınladı.

İlk kitabının yayınlandığı 1976 yılından 2006 yılına kadar 30′un üzerinde müzik eğitimi ve müzikoloji içerikli kitaplar yazdı.

10 Mart 2007′de İzmir’de amansız hastalık nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Kitapları:

Bûselik Makâmı ve Eleştirisi/ İzmir-1976
Türk Müziği Solfej Metodu 1 / 1.Baskı: İzmir-1984, 2.Baskı: İzmir-1985, 3.Baskı: İzmir-1990, 4.Baskı: İzmir-1990, düzeltilmiş ve genişletilmiş 5.Baskı: İzmir-2001;
Türk Müziği Tarihi/ Teksir/ İzmir-1985;
Aşıt Yöntemiyle Makamlar/ Teksir/ İzmir-1985;
Ud Metodu 1 / Altı ayrı baskısı yapılmıştır. İzmir-1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993;
Ud Metodu 2/ İzmir-1993;
Ud Metodu/ İki cilt bir arada düzeltilmiş 7.baskı/ İzmir-2001;
Türk Müziği’nde Kütüphânecilik ve Arşiv/ 1.Baskı: İzmir-1985, 2.Baskı: İzmir-1987;
Makamsal Okul Şarkıları/ Mustafa Polat’la Birlikte/ İzmir-1987;
Lise Türk Müziği/ İzmir-1987;
Tanbûrî Ali Efendi-Bir Yüksek Lisans Tezi ve Eleştirisi/ İzmir-1989;
Türk Müziği Bibliyografyası (9.yy-1928)/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1989;
Taksim Nedir, Nasıl Yapılır?/ İzmir-1989;
Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsıkîsi Konservatuvarı Tarihçesi/ Teksir/ İzmir-1989;
Gönül Dergâhından Sımsıcak 6 Merhaba/ İzmir-1990;
Tarihçi, Müzikolog Yılmaz Öztuna/ İzmir-1990;
Ûdî Nevres/ Kültür Bakanlığı Yayını/ Ankara-1990;
Lemî Atlı/ Kültür Bakanlığı Yayını/ İzmir-1990;
Ünlü Nihâvend Longa ve Çanakkale Türküsü Kimindir?-Kevser Hanım/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1990;
Müzik Yönüyle Neyzen Tevfik/ İzmir-1990;
Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Tâbirât-ı Mûsıkî/ Çeviriyazım: Dr. Fares Harîri/ İzmir-1991;
Die Türkische Musik in Ihrer Entwicklung/ Münster Başkonsolosu Duray Polat’ın desteğiyle/ Münster-1991;
Türk Mûsıkîsi Nazariyatı Dersleri/ Hüseyin Sâdeddîn Arel/ Yay. Haz: Onur Akdoğu/ Kültür Bakanlığı Yayını/ 1.Baskı: Ankara-1991, 2.Baskı: Ankara-1993;
Türk Müziği’nde Perdeler/ 1.Baskı: İzmir-1992, 2.Baskı: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara-1992; 3.Baskı: Ankara-:1997;
Türk Müziği’nde Eser Analizleri/ EÜ-DTMK Yayını/ İzmir-1993;
Neler Yaptım Müzik İçin/ İzmir-1994;
Türk Müziği’nde Türler ve Biçimler/ 1.Baskı: İzmir-1996, 2.Baskı: İzmir-1997;
Ege’de Müzikçiler Ansiklopedisi-İzmir ve İlçeleri/ İzmir-1997;
Kutsal Hazinemiz Türk Halk Müziği 1/ İzmir-2001
Yeni Başlayanlar İçin Solfej/ İzmir-2003
Bir Başkaldırı Öyküsü-Zeybekler/ İzmir-2004

Besteleri:

• Sanma ki kırılan son kadeh, dökülen son şaraptır bu elimden/ Nihâvend Şarkı/ Semâî/
Söz: Onur Akdoğu/ 23 Ağustos 1971-Karşıyaka-İZMİR
• Akşam olup, yatağıma yatınca (Kara Gözlüm)/ Hicaz Şarkı/ Aksak/ Söz: ?/ 31 Ekim 1971-Karşıyaka-İZMİR
• Gözlerde akşam, gönülde sırlar/ Nihâvend Şarkı/ Yürüksemâî/ Söz: Onur Akdoğu/ 10 Nisan 1971-MALATYA
• Damla damla boşalan gözyaşımda sen varsın/ Nihâvend Şarkı/ Semâî/ Söz: Celâl Çetin/ 1972-Karşıyaka-İZMİR
• Serapla geçti ömrüm, kalmadı zevk şarapta/ Acemkürdî Şarkı/ Semâî/ Söz: Onur Akdoğu/ 1973-Karşıyaka-İZMİR
• Yüce dağlar dümdüz olsun/ Hicaz Şarkı/ Curcuna/ Söz: ?/ 1973-MALATYA
• Ağlamaktır benim işim/ Sabâ İlâhi/ Sofyan/ Söz: Yunus Emre/ 1973-Karşıyaka-İZMİR
• Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden/ Segâh Şarkı/ Ağırdüyek/ Söz: Ahmet Hâşim/ 1973-Karşıyaka-İZMİR
• Yaşamın Dertleri 1/ Sûzidil Peşrev/ Fahte/ 10 Mart 1974-Karşıyaka-İZMİR
• Yorgun/ Rast Sazsemâî/ Aksaksemâî-Devrituran/ 1976-Karşıyaka-İZMİR
• Yaşamın Dertleri 2/ Sûzidil Sazsemâî/ Aksaksemâî-Semâî/ 1974-Karşıyaka-İZMİR
• Hey gâfil, bir gün sana öl derlerse ne dersin?/ Hüzzam İlâhi/ Sofyan/ Söz: Yunus Emre/ 1978-Karşıyaka-İZMİR
• Bir yaralı ceylanım ben, düşmüşüm ocağına (Allahaşkına)/ Muhayyerkürdî Şarkı/ 2*4/ Söz: Oktay Tem/ 1973-Karşıyaka-İZMİR
• Yürü fânî dünya/ Segâh Şarkı/ 2*4-Semâî/ Söz: Yunus Emre/ 1978-Karşıyaka-İZMİR
• Dereköy Zeybeği/ Hicazkâr Zeybek/ 9*4/ 1992-Karşıyaka-İZMİR
• Yürü yalan dünya/ Mâhur Şarkı/ 3*4/ Söz: Yunus Emre/ 1978-Karşıyaka-İZMİR
• İlk Defa/ 4 Sesli Koro İçin Hicaz Ağıt/ 2*4/ Söz: Fâik Baysal/ 17 Ocak 1979-Karşıyaka-İZMİR
• Başta kavak yelleri estiği günler hani? (Geçti Bor’un pazarı)/ Muhayyerkürdî Şarkı/ 2*4/
7 Ocak 1980-Karşıyaka-İZMİR
• Yüzlerce İnsan/ Ud İçin Segâh Peşrev/ Fer/ 1985-Karşıyaka-İZMİR
• İşte geliyor Efe’m, heybetlidir, Yörük’tür (Yörük Ali Efe için yazılmıştır)/ Hicaz Şarkı/ Aksak/ Söz: Onur Akdoğu/ 1981-Karşıyaka-İZMİR
• Hırs/ Nihâvend Sazsemâî/ Aksaksemâî-Semâî/ 24 Mart 1981-Karşıyaka-İZMİR
• Yine de sevmedi/ Segâh Şarkı/ Sebare/ Söz: Onur Akdoğu/ 6 Temmuz 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Issız gecelerden siyah mı bilmem (Gözlerin)/ Rast Şarkı/ 2*4/ Söz: Ünver Oral/ 29 Ağustos 1981-Karşıyaka-İZMİR
• Selâm olsun bizden güzel dünyaya/ 3 Sesli Koro İçin Segâh Ağıt/ 2*4/ Söz: Ahmet Hamdi Tanpınar/ Temmuz-1982-Karşıyaka-İZMİR
• Yüzlerce İnsan/ Segâh Peşrev/ Fer/ 19 Temmuz 1982-Karşıyaka-İZMİR
• Hicaz’dan Acemkürdî’ye Geçiş Taksimi/ Koro İçin/ Serbest/ 1983-Karşıyaka-İZMİR
• Ud’dan Esinti/ Ud İçin Acemaşîran Etüd/ 3*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Sabırsız/ Ud İçin Acemaşîran Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Çocuk Sevinci/ Ud İçin Acemaşîran Etüd/ Nimdüyek/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• İnatçı Çocuk/ Ud İçin Kürdîlihicazkâr Etüd/ 3*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Sarhoş/ Ud İçin Kürdîlihicazkâr Etüd/ 3*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• İspanya’da Bir Türk/ Ud İçin Kürdîlihicazkâr Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Sonbahar/ Ud İçin Fa Nihâvend Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Buruk Bir Anı/ Ud İçin Sib Nihâvend Etüd/ 3*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Çocuklar/ Ud İçin Sib Nihâvend Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Ben Sana Demedim mi?/ Ud İçin Nihâvend Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Kelebek Dansı/ Ud İçin Nihâvend Etüd/ 3*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Lale ile Jale/ Ud İçin Re Nihâvend Etüd/ 4*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Geleceğe Çağrı/ Ud İçin Re Kürdîlihicazkâr Etüd/ 2*4/ 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Ne atom bombası (Umurunda mı Dünya?)/ Acemaşîran Şarkı/ Devrihindî/ Söz: Orhan Veli Kanık/ 4 Ocak 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Dün gece sarhoştun Hâkim Bey/ Bûselik Şarkı/ 4*4/ Söz: Berran Erol/ 12 Ocak 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Aldı benim gönlümü/ Rast İlâhi/ 4*4/ Söz: Yunus Emre/ 24 Ocak 1984-Karşıyaka-İZMİR
• Senin dudakların pembe, ellerin beyaz (Bebek)/ Sultânıyegâh Şarkı/ 2*4/ Karşıyaka-İZMİR
• Ud İçin Sonat/ Şedaraban/ 1985-Karşıyaka-İZMİR
• Elvedâ ey Tanrı’m/ Nihâvend Ağıt/ 2*4-Serbest/ Söz: Rüştü Onur/ 14 Eylül 1985-Karşıyaka-İZMİR
• Göz üstünde kalem kaşlar/ 2 Sesli Koro İçin Nihâvend Şarkı/ 3*4/ Söz: Onur Akdoğu/ 1985-Karşıyaka-İZMİR
• Duygularımın Zinciri 1/ Muhayyersünbüle Sazsemâî/ Aksaksemâî/ 7 Mart 1986-Karşıyaka-İZMİR
• Duygularımın Zinciri 2/ Muhayyersünbüle Sazsemâî/ Aksasemâî-Semâî/ 1987-Karşıyaka-İZMİR
• Geçmişin Sesi 1/ Evcârâ Sazsemâî/ Aksaksemâî-Semâî/ 1987-Bornova-İZMİR
• Geçmişin Sesi 2/ Evcârâ Sazsemâî/ Aksaksemâî-Devrituran/ 1987-Bornova-İZMİR
• Zor Günler (Annem Sehâvet Akdoğu’nun Anısına)/ Ud İçin Fabeşkomadiyez Hicaz Etüd/ 1987-Karşıyaka-İZMİR
• Balıklar/ Mi Hicaz Şarkı/ Değişmeli/ Söz: Yalvaç Ural/ 1987-Bornova-İZMİR
• Anadolu/ Fadiyez Hüzzam Çocuk Şarkısı/ 4*4/ Söz: ?/ 28 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Çocuk ve Oyun/ Re Nihâvend Çocuk Şarkısı/ 2*4/ Söz: İsmail Uyaroğlu/ 28 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Cennettir Anadolu/ Rast Marş/ 4*4/ Söz: Fail Ali Ozansoy/ 28 Temmuz 1987-Bornova
• Annemi Anıyorum (Annem Sehavet Akdoğu İçin)/ Mi Hüseynî Çocuk Şarkısı/ 4*4/ Söz: Ali Yüce/ 28 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Ata’m/ Rast Çocuk Marşı/ 2*4/ Söz: Alper Sönmez/ 28 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Çocuk ve Uyku/ Rast Çocuk Şarkısı/ 3*4/ Söz: İsmail Uyaroğlu/ 29 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Çocuk ve Uçurtma/ Çocuklar İçin 2 Sesli Rast Kanon/ 5*8/ Söz: İsmail Uyaroğlu/ 29 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Serçe/ Nihâvend Çocuk Şarkısı/ 2*4/ Söz: ?/ 29 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Anayurt Anadolu/ Kürdî Çocuk Şarkısı/ 4*4/ Söz: ?/ 29 Temmuz 1987-Bornova-İZMİR
• Öfkeli Adam/ Ud İçin Rast Etüd/ 4*4/ 1987-Karşıyaka-İZMİR
• Şaşkın/ Ud İçin Segâh Etüd/ 3*4/ 1987-Karşıyaka-İZMİR
• Sarhoşum/ Sultânıyegâh Şarkı/ 2*4/ Söz: Bedri Rahmi Eyüboğlu/ 13 Ocak 1988-Karşıyaka-İZMİR
• Nimgelennek/ Nihâvend Sazsemâî/ Aksaksemâî-Semâî/ 1988-Karşıyaka-İZMİR
• Haydi Abbas vakit tamam/ Hicaz Şarkı/ 4*4-3*4/ Söz: Cahit Sıtkı Tarancı/ 28 Ocak 1988-Karşıyaka-İZMİR
• Büyütürken seni oğul, sor hele (Ana)/ Rast Şarkı/ 3*4/ Söz: Mehmet Yardımcı/ 11 Ocak 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Nilüfer/ Ud İçin Hisarbûselik Sazsemâî/ Aksaksemâî-3*4/ 1988-Karşıyaka-İZMİR
• Telaş/ Ud İçin Mi Hicaz Etüd/ Türkaksağı/ 31 Ocak 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Sizi bir yerlerden tanır gibiyim (Ne Çok Enkaz)/ Sûzidil Alay/ 3*4-8*8/ Söz: Ahmet Necdet/ 27 Ocak 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Beni bende arama, sen kendine sor beni/ Rast Şarkı/ Düyek/ Söz: Cemalettin Alptekin/ 7 Mart 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Coşkulu Hüzün/ Ud İçin Sabâ Sazsemâî/ Aksaksemâî-Devrituran/ 9 Nisan 1989- Karşıyaka-İZMİR
• Türkiye/ Ud İçin Kürdîlihicazkâr Sazsemâî/ Aksaksemâî-3*4/ 19 Nisan 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Yolculuk/ Segâh Sazeseri/ Mavitren (Onur Akdoğu’nun bulduğu 13*8′lik usûl)/ 25 Haziran 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Müziğe gönül verdik, ezgi dolu ülkemiz (Konservatuvar Marşı)/ Sultânıyegâh Marş/ 4*4/ Söz: Onur Akdoğu/ 31 Ekim 1989-Karşıyaka-İZMİR
• Dalların ucunda kımıldar imbat (Güzelim İzmir)/ Neveser Şarkı/ 4*4/ Söz: Şinasi Revi/ 1 Ocak 1990-Karşıyaka-İZMİR
• Gün akşama döner, sevdân kadehlerde kalır (İzmir Düşü)/ Nihâvend Şarkı/ 4*4-3*4/ Söz: Ahmet Necdet/ 1990-Karşıyaka-İZMİR
Hoşgeldiniz