İTÜ TMDK Müzikoloji Uygulama Grubu seminer ve konseri…


Toplam Okunma: 3367 | En Son Okunma: 19.01.2022 - 22:00
Kategori: Etkinlikler

2007 yılında Prof. Şehvar Beşiroğlu tarafından İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı öğrencilerinin katılımı kurulan, bugüne değin ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte müzikbilimsel örnekler ile Türk Makam Müziği ve çeşitli Dünya müzik kültürlerinin tarihsel ve özgün eserlerini seslendiren Müzikoloji Uygulama Grubu etkinliği Beyoğlu Tünel’de bulunan Borusan Müzik Evi’nde. 14 Mart 2012 Seminer Saat 16.00, konser saat 20.00’de…

Borusan Müzik Evi - Beyoğlu İstiklal Caddesi  - Tünel - İstanbul
Müzikoloji Uygulama Grubu Seminer ve Konseri
14 Mart 2012

Seminer: Yazılı Kaynaklarda Osmanlı Müziği/ 16.00

Konser: Müzikolog Bestekârlar/ 20.00

Grup İTÜ TMDK Müzikoloji Bölümü öğretim üyeleri, İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı mezun ve öğrencilerinden oluşuyor.

Koordinatör: Prof. Şehvar Beşiroğlu, Vokal: Yrd. Doç.Dr. Sinem Özdemir, Çeng: Prof. Şehvar Beşiroğlu, Kemençe: Doç. Dr. Gözde Çolakoğlu Sarı, Ney: Arş. Gör. Dr. Ali Tüfekçi, Ud: Arş. Gör. Ahmed Tohumcu, Bendir: Arş.Gör. Gonca Girgin Tohumcu , Kanun: Öğr. Gör. Serkan Halili, Santur: Özge Unkap.

Seminerde Türk makam müziğinin tarihi sürecinde günümüze ulaşabilmiş birinci derece müzikal kaynaklardan biri olan ve 13. yüzyıldan günümüze ulaşan Safiyüddin Urmevî’nin Kitabü’l Edvâr’ından itibaren müzik teorisi kitaplarında yer alan yapıtlar seslendiriliyor.

Konserde ise bir yandan müzikolog olan ve besteci olarak da Türk Makam Müziğine hizmet eden isimlerin eserlerinden örnekler icra edilecek…

Seminer ve Konser Programı :

Seminer:

Yazılı Kaynaklarda Osmanlı Müziği
14 Mart 2012
Saat 16:00

Nevruz Remel Savt
Safiyüddin Urmevi (Safiyüddin’in Kitabü’l Edvârından)

Hüseyni Peşrev
Pişrev-i Osman Paşa El- Atik (Mecmuâ-i Saz ü Söz’den)

Hüseyni Murabba (Şeha zülfün beni divane kıldı)
(Mecmuâ-i Saz ü Söz’den)

Hüseyni Semai (Bir sencileyin mest-i mey-i nâz ele girmez)
(Mecmuâ-i Saz ü Söz’den)

Sultan İbrahim’in Huzurunda Oynanılan Raks (Saç Bağı Takar Saçına)
(Mecmuâ-i Saz ü Söz’den)

Irak İlahi (Uyan Ey Gözlerim)
(Güfte: III. Murad) (Mecmuâ-i Saz ü Söz’den)

Buselik Peşrevi
Dimitri Kantemir (Kantemiroğlu Edvârından)

Sünbüle Semai
(Kantemiroğlu Edvârından)

Segâh Saz Semaisi
Nayi Osman Dede

Çargâh Peşrev
(Kevserî Mecmuası’ndan)

Sûzidilâra Peşrev
III. Selim (Nasır Dedenin Tahririye adlı eserinden)

Konser:

Müzikolog Bestekârlar
14 Mart 2012 Çarşamba
Saat. 20.00

Program:

Nevruz Remel Savt (Safiyüddin Urmevî)

Rast Semai-Ey letâfet gülşeninin tâze açılmış gülü (Ali Ufki)

Buselik Peşrevi (Dimitri Kantemir)

Segâh Saz Semaisi (Nayi Osman Dede)

Buselik Şarkı-Bir Peri Ruhun olup Avaresi (Hamparsum Limoncuyan)

Acem Buselik Mevlevi Ayini 4.Selam (Abdülbaki Nasır Dede)

Bayati araban Saz Semaisi (Rauf Yekta)

Uzzal Şarkı-Oldu Şeb Mahmûr-ı Zevkle (Rauf Yekta)

Hicaz Saz Eseri-Bir Peri Masalı (Hüseyin Saadettin Arel)

Kürdîlihicazkâr Şarkı-Birlikte Bir Akşam (Suphi Ezgi)

Kürdîlihicazkâr Şarkı-İnce Bir Bulut Gibi Siyah İpek Peçesi (Hüseyin Saadettin Arel)
Bûselik Şarkı-Gül Yine Sen (Yalçın Tura)
Hoşgeldiniz