Afyon Konservatuarı üzerine Uğur Türkmen ile söyleşi…


Toplam Okunma: 5954 | En Son Okunma: 23.05.2024 - 08:17
Kategori: Röportajlar

Ülkemizde müzik eğitim kurumlarımızın birbirinden ayrı olan işlevlerini, alanlarını tek bir çatı altında toplamanın ilk tohumlarını atarak müzik türlerimizin akademik anlamda iletişime/ etkileşime geçmelerini sağlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuarı’nın Müdürü Sayın Doç.Dr. Uğur Türkmen ile konservatuar ve konservatuar’ın çevre kültür hayatına olan etkileri ve düzenlenmesine katkıda bulundukları sempozyum ve festivaller üzerine söyleştik…

M.D : Kuruluş ve sayısal görünümünüz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uğur Türkmen : Konservatuvarımız, 1999 kurulmuş, 2001-2002 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 227 öğrencisi, 18 yarı zamanlı 40 tam zamanlı 58 eğitimcisi bulunuyor.

M.D. : Bölüm yapılanmanız hakkında?..

U.T : “Müzik Bölümü (Yaylı Çalgılar ASD-Nefesli çalgılar ve Vurmalı Çalgılar ASD ve Piyano ASD), Türk Halk Müziği Bölümü (Çalgı Eğitimi ASD-Ses Eğitimi ASD), Türk Sanat Müziği Bölümü (Temel Bilimler ASD-Ses Eğitimi ASD) ve Sahne Sanatları Bölümü (Opera-Koro ASD) programları mevcut.Türk Halk Oyunları Bölümü de açıldı. Öğrenci alım çalışmaları devam ediyor.

M.D : Konservatuarınızda hangi çalgıların eğitimi veriliyor?.

U.T : Keman (Türk-Batı), viyola, çello (Türk-Batı), kontrbas, piyano, klarinet, trompet, tanbur, ney, klasik kemençe, ud, kanun, ritim sazlar (kudüm-daire-bendir-tef), bağlama, kabak kemane, tar, zurna, kaval, mey enstrümanları…

M.D : Lisansüstü eğitim hakkında?..

U.T : Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Programının kurumsal yöneticiliğini Müzik Bölümü yapmaktadır. Programda yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimleri verilmektedir. Programa dört bölümden de öğrenci kabul edilmekte, ülke müzik kültürüne geleceğin bilim insanları yetiştirilmektedir. AKÜ Devlet Konservatuvarı’nın yapılanması temelinde Müzik Bölümü, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği bölümleri düşünülerek ders programı hazırlanmış, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programları bu düşünceye göre şekillendirilmiştir. Bu programla; “Türk Müziği”-“Batı Müziği” farklılaşmasının ve ayrımının ortadan kaldırılması, Lisans-Yüksek Lisans-Sanatta Yeterlik programlarının uyumlu hale gelmesi, lisans eğitimlerinden sonra öğrencilerin alanlarında uzmanlaşabileceği dersleri ağırlıklı olarak seçebilmeleri, Sanatçı- Yorumcu, Seslendirici, Müzikbilimci, Müzik Teknikçi, Besteci, Yönetici, Müzik Eğitimci, Bilim Uzmanı ve Sanatta Yeterlikli konservatuvar öğrencileri yetiştirmeyi, konservatuarlarımızda “Eğitim-Müzik Eğitimi-Pedagoji” dallarının daha etkinleştirmeyi, bölme-ayrıştırma değil birleştirme, bütünleştirme yoluna gidilmesi, önce ulusal sonra da uluslararası kriterlere uyumlu programların geçerli olması amaç edinilmiştir. Konservatuaar bünyesindeki kadrolu öğretim üyeleri yanında ülkemizin seçkin üniversitelerinden alanlarında uzman bilim insanları müzik anasanat dalına katkıda bulunmakta olup, öğrencilerimiz nitelikli olarak yetiştirilmektedir.

M.D : Genel müzik eğitimi hakkında düşünceleriniz ve kurum olarak projeleriniz …

U.T : Konservatuvarların profesyonel müzik eğitimi verdiği gerçeğini hepimiz biliyoruz. Yine önemle belirtmek gerekir ki icra bu eğitimin olmazsa olmazı. Bununla birlikte; günümüz konservatuvar eğitiminin artık değişmesi gerektiğini düşünmekteyim. Tek yönlü bir eğitim anlayışından çok yönlü bir eğitim anlayışına yönelmekte yarar var. Genel müzik eğitimi profesyonel müzik eğitimin besleyen en önemli kaynaklardan biri ve konservatuvar eğitimcileri bu eğitime nasıl destek verebileceklerini düşünmek zorundalar. Bu eğitimde yapılabilecek/yapılması gereken çok iş var. Burada yaşanan tüm sorunlar doğrudan bizleri de etkilemekte ve çözüm aşamalarında da mutlaka konservatuvar eğitimcileri etkin bir şekilde görev almalı. Bu amaçla; Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İşbirliğinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi ve Müzik Eğitimi Alanında Ortak Çalışmalar Yapılmasına Dair Protokol”, 14 Nisan 2009 tarihinde konservatuvar Hayrettin Barut Konser Salonunda Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürü, Konservatuvar Müdürü, Bölüm Başkanları, eğitimci, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla imzalandı. Bu protokole göre, önlisans mezunu üçüncü (3) ve dördüncü sınıf (4) öğrencilerimiz ve lisans mezunu öğrencilerimiz, Afyonkarahisar ilindeki okullara giderek korolar çıkarabilecek, enstrüman kursu verebileceklerdir. Bu protokolle öğrencilerimiz hem mesleki anlamda gelişirken hem de bütçelerine katkı sağlayarak, daha rahat ve huzurlu bir öğrencilik hayatı geçirebileceklerdir.


Doç. Dr. Uğur Türkmen

M.D : Bilimsel ve sanatsal etkinliklerde faal olduğunuzu biliyoruz…

U.T : Konservatuvar öğretim elemanı ve öğrencileri, 2008-2009 eğitim öğretim yılında; 65, 2009-2010 eğitim öğretim yılında 102, 2010-2011 eğitim öğretim yılında 82 bilimsel ve sanatsal etkinlik düzenlemiştir. Yurt içi ve dışı konserler, sempozyum ve kongre katılımları, konferans, panel, çalıştay, radyo tv programları bu etkinliklerden bazılarıdır. Akademik hayatın dört ana basamağında (icra-besteleme-eğitim ve araştırma) üretilen ve sergilenen bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerek öğretim elemanlarınızın gerekse öğrencilerimizin gelişmelerinde önemli roller üstlenmektedir.

M.D : Afyonkarahisar halkına yönelik çalışmalarınız (çocuk koroları vb) nasıl gidiyor?

U.T : Konservatuvarımızın minikler (6-8 yaş), çocuk (9-14 yaş), gençlik (14-18 yaş) koroları Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Kültür Merkezinde düzenli olarak çalışmaktadır.

M.D : Müzik topluluklarınız?..

U.T : Konservatuvarımızın; Türk Halk Müziği Topluluğu, Türk Sanat Müziği İcra Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Akademik Çoksesli Koro’su, Akademik Orkestra’sı faaliyetlerine devam etmektedir.

M.D : Ulusal ve uluslararası projelerde etkin olarak yürütücülük görevi üstlenmiş olduğunuzu biliyoruz…

U.T : Konservatuvarımız öncülüğünde, Güzel Sanatlar Fakültesi desteğiyle “Dünyanın İlk Müzik Yarışmasının Yapıldığı Yer” olan Dinar’da Dinar Belediyesi işbirliğiyle Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali Düzenlenmektedir. Festival kapsamında yarışmalar (müzik-resim), sempozyum, belgesel gösterimi, panel, sergi ve üç müzik türünde konser etkinlikleri vardır. Sosyal Sorumluluk ilkesinde “akademik” bir bakış açısıyla gerçekleştirilen festival üniversitemiz ve Afyonkarahisar ilinin tanıtımında büyük bir görev üstlenmiş durumda. Dır. Koordinatörlüğünü Konservatuvar müdür yardımcısı Fakı Can YÜRÜK’ün yaptığı Festivalin tanıtım toplantısı 12 Mayıs 2012 tarihinde Çırağan Kempinski’de gerçekleşecektir. Festivale dünyaca ünlü flüt sanatçımız Bülent Evcil, Keman sanatçımız Cihat Aşkın destek vermektedir. Yine ülkemizin seçkin Fırat Kutluk, Bülent Alaner, Şehvar Beşiroğlu gibi bilim insanları bilgi ve tecrübelerini paylaşmakta yön vermektedir.

Festival Dinar ve Afyonkarahisar’da 18-21 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleşecektir.
İlgililer sitemizi ziyaret edebilirler. www.marsyasfestivali.com.

Konservatuvarımız ve Kütahya Güzel Sanatlar Derneği işbirliğinde; Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi, Üniversitemiz, Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi, destekleriyle Kütahya ilinde “Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” düzenlenmektedir. Kütahya türkülerinin kaynak kişisi Hisarlı Ahmet adına düzenlenen ve ülkemizdeki müzikoloji çalışmalarına destek olan sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını ben yürütüyorum.

24-26 Mayıs 2012 Mayıs tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek sempozyumun web adresi www.hisas.org.tr
Sempozyum kapsamında 12 konser, biri uluslararası iki konferans, bir panel, gerçekleşecektir.
Konservatuvarımız öncülüğünde başlatılan, Üniversitemizin seçkin bilim insanları işbirliğiyle ve Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı, Afyonkarahisar İl Kültür Müdürlüğü, Afyonkarahisar’lı iş adamları ve sanayicilerinin desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Sultan Divani ve Mevlevilik Sempozyumu”nun ikincisi 2012 Haziran ayında gerçekleşecektir. Hz. Mevlânâ’nın yedinci nesil torunlarından ve başta Afyonkarahisar Mevlevihane’si olmak üzere Anadolu’da ve Anadolu dışında birçok Mevlevihane’nin açılmasına ve bu yolla Mevleviliğin yayılmasına öncülük eden Sultan Divani adına düzenlenen sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Mustafa Oner UZUN yapmaktadır.
Konser etkinlikleri, sergiler, konferanslaryer alacak sempozyumun web adresi www.sultandivani.aku.edu.tr ’dir.

M.D : 23 Nisan Korolar Şenliği ülkemizde örnek alınan projelerden biri oldu. Cumhuriyetin kurulduğu topraklarda gerçekleşmesi ise ayrı bir güzellik. Atatürk’ü anmak, çocuklarımıza kocatepe’yi tanıtmak için aynı zamanda bir fırsat…

U.T : Katılıyorum. Mesleki müzik eğitimi veren kurumlar, 10 Kasım Atamızı anma, 29 Ekim Cumhuriyeti kutlama, 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerini nitelikli etkinliklerle gündeminde tutmaktadır. Konservatuvarımız Afyonkarahisar Belediye Başkanlığının desteği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde her yıl “23 Nisan Korolar Şenliği” düzenlemektedir. 2011 yılında 28 koro ve toplamda 900 çocuğun yer aldığı şenliğe 2012 yılında 2000 çocuğun katılması hedeflenmektedir. Şenliğin Ulusal olması yönünde adımlar atılmış ve ülkemizin dört bir yanından çocuklarımızın Afyonkarahisar iline gelmesi, Kocatepe’yi ziyaret etmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Düzenleme kurulu başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Duygu SÖKEZOĞLU’nun yaptığı ve 20- 21 Nisan 2012 yılında beşincisinin gerçekleşeceği şenliğin web adresi www.konservatuvar.edu.tr ’dir.

M.D : Amatör çalıcılarla konserler fikriniz de katılımcı bir uygulama ve halka yönelik bir girişim…

U.T : Daha önce belirttiğim gibi genel müzik eğitimi profesyonel müzik eğitimini desteklemektedir. Aynı düşünceyi amatör müzik eğitimi içinde söyleyebiliriz. Profesyonel müzik eğitimi veren kurumda müziğe amatörce uğraşan bireylerin (özellikle çocukların) sahneye çıkarılması, önceleri yadırgandı. Hala bazen bu etkinlik hakkında kendi aramızda farklı düşünceler tartışmalar (kavgalar değil) oluyor. Ama bu etkinlik önemli. Biz bu çocuklara değer verilmesi, daha nitelikli sanat eğitimi almalarını, profesyonel müzik eğitimine yönelmelerini arzu ediyoruz. Nitekim bu konserlere katılan çocukların arasından tüm bu hedefleri gerçekleştiren sayısız çocuk çıktı. İlki 2007 yılında yapılan ve sadece 11 çocuğun sahneye çıktığı “Amatör Çalgıcılar” konserlerinin dördüncüsü geçtiğimiz Haziran ayında yapıldı ve 82 çocuk ve genç sahneye çıktı. İçlerinde profesyonel müzik eğitimine yönelenlerinde olduğu bu yeteneklerin bulunması çalışmaları özveri ile devam etmekte. “Amatör Çalgıcılar” Konserlerinin beşincisi 2012 Haziran ayında gerçekleşecek. Konserin düzenleme kurulu başkanlığını Dr. Sevgi TAŞ yürütmekte. Web adresi ise www.konservatuvar.aku.edu.tr

M.D : Afyonkarahisar ilinde görev yapan müzik öğretmenlerine yönelik çalışmalarınız var…

U.T : Ülkemizin en önemli mesleki derneklerinden biri biliyorsunuz “müzik eğitimcileri derneği” Bu derneğe hepimizin destek olması, üye olması, etkinliklerine katılmasını önemsiyor ve etkin olarak çalışmalarını destekliyorum. Dernek başkanı Refik Saydam bey de canla başla çalışmalarını etken bir şekilde sürdürmekte. Yakın bir zamanda ülkemizin seçkin konservatuvarlarının yöneticilerinden birini derneğin bir toplantısında gördüğümde memnuniyetimi dile getirmiştim. Konservatuvar eğitimcilerinin de bu ve benzeri derneklere üye olmaları gerektiğini düşünmekteyim. Tüm bu düşüncelerin altında elbette eğitim kökenli olmamın etkisi var tabii.
Kısacası konservatuvarlar, konservatuvar eğitimcileri genel müzik eğitiminin en önemli unsurları müzik öğretmenleriyle ilgilenmeliler. Örneğin Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine konserlere, konferanslara gitmemeliler. Hemen her fırsatta öğrencilerini bu okullara konser ve benzeri etkinliklere göndermeliler.
Konservatuvarımız, bulunduğu ilde müzik öğretmenlerinin düzenli olarak toplanmasını sağlayan, akademik gelişimlerine katkıda bulunan, uzman akademisyenleri davet ederek müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimine destek olan, bunu her yıl düzenli olarak gerçekleştiren az sayıdaki mesleki müzik eğitimi veren kurumlardandır.
“Müzik Eğitimcileri Çalıştay”ı ülkemizdeki diğer mesleki müzik eğitimi veren kurumlar tarafından da model alınmaktadır. Düzenleme kurulu başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Emel Funda TÜRKMEN’in yaptığı Çalıştay’ın beşincisi geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleşmiştir ve ilgililer web adresine www.konservatuvar.edu.tr  adresinden ulaşabilirler.

M.D : Afyonkarahisar’ın mevlevi kültüründe önemli merkezlerden olduğunu biliyoruz….

U.T : 738. Hz. Mevlânâ’yı Anma ve Vuslat Törenleri bu yıl kurulan bir komisyon tarafından konservatuvarımız öğretim elemanlarının özverili çalışmalarının desteği ile başlatıldı. Genel Koordinatörlüğünü Öğr. Gör. Uğur Erdem’in yürüttüğü etkinliklerde panel, sergi, konser ve Mevlevi ayini yer aldı. Bundan sonra her yıl bu etkinlikler düzenli olarak gerçekleşecektir.

M.D :Uluslararası ilişkileriniz ne durumda?

U.T : İspanya-Polonya-Macaristan-Portekiz-Kore-Cezayir-Almanya-Mısır vb ülkeler ile ikili ilişkiler kurulmuştur ve bilimsel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmektedir. Öğretim elemanı ve öğrencilerimiz değişimler gerçekleştirmektedir. Bu yıl bir öğrencimiz sanatta yeterlik doktora eğitimi için Krakow müzik akademisine gitmiştir. İki hocamız ise İspanya ya ders vermek üzere Nisan ayında gideceklerdir. Bu eğitim öğretim yılında Eylül ayından bu güne 9 yurt dışı konser gerçekleşmiştir.

M.D : Yeni konservatuvar binanızın resimlerini sitenizde gördük. Bilgi verebilir misiniz?

U.T : Yeni Konservatuvar Binamıza 2012 Ağustos ayında taşınılacağız.. Çağdaş ve akılcı üniversitemize yakışır yeni konservatuvar binası merkez kampüste olacaktır. Mevcut binamızdan merkez ANS kampüsünde yapımı devam eden binamıza 2012 Ağustos ayında geçilmesi planlanmaktadır. Fiziki açıdan örnek alınacak bir proje olan yeni konservatuvar binası eğitim öğretim faaliyetlerinin niteliğini artıracaktır. Konservatuarın bulunduğu blok 2 katlı olup; zemin katta 12 derslik, 40 Öğretim Görevlisi Odası, 8 Çeşitli Faaliyet ve Çalışma Odası, 1 adet Sanat Galerisi bulunmaktadır. 1. katta 44 Bireysel Çalışma Odası, 7 adet Derslik, 5 adet Çeşitli Faaliyet ve Çalışma Odası, 32 adet Öğretim Görevlisi Odası ve 5 adet İdari Personel Odası bulunmaktadır. Konservatuvar binası yanında sinema-tv stüdyoları, konser salonu olan çok amaçlı salon bulunmaktadır.

M.D : Okulunuzun çok yönlülüğü ve faal oluşunu biliyorduk. Şimdi bizzat tanık olduk. Müziğin araştırma boyutuyla da ilgilisiniz…

U.T : 2011 yılı Nisan ayında faaliyete başlayan Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren en yeni merkezlerden biridir. Merkezimizde 1 müdür, 2 müdür yardımcısı, 7 yönetim kurulu üyesi, müzik bilimi ve sanatı konusunda alanlarında uzman ve farklı üniversitelerde görev yapan 7 danışma kurulu üyesi ve 1 kısmi zamanlı öğrenci görev almaktadır. Uygulama ve araştırma merkezimiz, müziğin her türünde, genel, amatör ve profesyonel müzik eğitimine yönelik çeşitli araştırma, konser, workshop, çalıştay, şenlik, festival, vb. bilimsel ve sanatsal etkinlikleri içeren çalışmalarıyla Türk Müzik Eğitimi ve Türk Müzik Kültürü’ne katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Merkezimizin, Türk Müziği ve Türk müzik eğitim sistemine yönelik araştırmaları ele alarak ve bu konular üzerine daha fazla akademik çalışmaların yapılması hususunda kaynak sağlayarak önemli bir açığı kapatacağı düşünülmektedir. Merkezimiz, AKÜ Devlet Konservatuvarı ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Devlet Konservatuvarı bünyesinde yapılmakta olan pek çok çalışmanın, Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkılarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenmektedir.

M.D : Öğrenci alım sınavları?..

U.T : Ağustos ayı sonlarında yapılmakta. Aday öğrencilerimiz. Konservatuvar sitemizi ziyaret ederek gerekli bilgilere ulaşılabilirler.

M.D : Üniversiteniz ve Afyonkarahisar hakkında…
U.T :Bu konuda konservatuvar tanıtım kitapçığındaki bilgilerden aktarmak istiyorum… Afyon Kocatepe Üniversitesi : Afyon Kocatepe Üniversitesinde 2012 yılı Mart ayı itibariyle 11 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 15 Meslek Yüksekokulu ve 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversitemizde Mart 2012 tarihi itibariyle 61 Profesör, 122 Doçent, 278 Yardımcı Doçent, 217 Öğretim Görevlisi, 55 Okutman, 359 Araştırma Görevlisi, 33 Uzman olmak üzere toplam 1125 akademik personel bulunmaktadır. İdari personel sayısı ise 800’dür. Afyonkarahisar’da Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Ali Çetinkaya Kampüsü, Ahmet Karahisari kampüslerinde eğitim devam etmektedir.

Afyonkarahisar Tarihi: Afyonkarahisar, coğrafi konumu itibariyle bir geçiş ve kavşak noktasındadır. Böyle bir coğrafi konum nedeniyle Hititler’in Arzava seferine giderken buradan geçmesi gerekmiş, Frigler bu bölgeye yerleşmiş, Persler için “Apemeia” merkez olmuş, Büyük İskender’in ordusu bu bölgede savaşmış ve ardından Anadolu’yu paylaşmış, Roma için büyük önem taşıyan ticaretin can damarı olan yollar Afyonkarahisar’da kesişmiş, Bizanslılar bölgeyi askeri üs olarak kullanmıştır. Araplar ve daha sonra Türkler için Afyonkarahisar, Anadolu’nun alınabilmesi için öncelikle alınması gereken yer olma anlamı taşımıştır. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi sürecinde önemli bir yeri olan Miryakefalon Savaşı bu topraklar üzerinde yapılmış, Selçuklular için üs olmuş, Osmanlılar Anadolu’yu Osmanlı bayrağı altında birleştirmek için Karamanoğulları’na burada saldırmış, Anadolu’yu ele geçirmek isteyen Yunanlılar burada üs oluşturmuştur. Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşında son derece önemli bir nokta olan Büyük Taarruz’u bu topraklarda Kocatepe’de yönetmiştir.

Afyonkarahisar’ın Milli Mücadele’deki yeri: “Afyonkarahisar, son büyük zaferin kilidi oldu, esası oldu. Afyonkarahisar, tarihi mücadelemizde unutulmaz parlak bir sayfaya malikdir.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Afyonkarahisar 21 Ekim 1925) Afyonkarahisar, Milli Mücadele sürecinin başından sonuna kadar askeri ve lojistik pek çok durumda önemli roller üstlenmiştir. Bulunduğu konum nedeniyle demiryolu ulaşımında önemli bir yeri olan Afyonkarahisar, bu dönemde İngiliz, Fransız ve İtalyan ve daha sonra da Yunan askeri birlikleri tarafından işgal edilmiştir. Afyonkarahisar, Yunanlılar tarafından iki kere işgal edilmiş, Büyük Taarruz’a kadar devam etmiştir. Afyonkarahisar 20 Ekim 1920’den sonra Batı Cephesi Karargahı olmuştur. Milli Mücadele sırasında, 2 Ağustos 1920’de Afyonkarahisar Kongresi toplanmıştır. Kongreye Mustafa Kemal başta olmak üzere Konya, Uşak ve Nazilli Müdafaa-i Hukuk Derneği temsilcileri katılmıştır. Afyonkarahisar Kongresi sonunda daha önceki kongrelerde sözü edilen otonomi tezi reddedilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hukukuna girilmiştir. Afyonkarahisar Kongresi Batı Anadolu kongreler sisteminin sonuncusudur. Afyonkarahisar, Milli Mücadele yıllarında Kuvay-i Milliye’nin hasta ve yaralı askerlerinin tedavi edildiği merkezlerden birisiydi. Trenle taşınan hasta ve yaralılar Afyonkarahisar ve diğer merkez olan Denizli’de tedavi edilmiştir. Afyonkarahisar’daki hastanenin bir bölümü daha sonra Alaşehir’deki ihtiyaç nedeni ile buraya taşınarak hizmet vermiştir. Hastanelerin ilaç ihtiyacı da Afyonkarahisar sıhhiye deposundan karşılanmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’u, Afyonkarahisar’ın merkez ilçesine bağlı Büyük Kalecik kasabası sınırları içinde yer alan 1.874 rakımlı Kocatepe’den başlatmış ve günümüzde de varlığını sürdüren siperden bizzat sevk ve idare etmiştir. Kocatepe’ye, Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1953 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nca anıt yapılmış ve üzerine yazıt konulmuştur. Kültür Bakanlığı da 1993 yılında Atatürk Anıtı ve çevre düzenlemesi yapmış ve Kocatepe ziyarete açılmıştır. Bronzdan yapılan Atatürk Anıtı 4 ton ağırlığında ve 7.5 metre yüksekliğindedir. Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’den sonra 31 kere Afyonkarahisar’a uğramış, 11’inde şehri gezerek incelemelerde bulunmuştur.

M.D : Eklemek istediğiniz?..

U.T : Huxley “hayatın gerçek amacı bilgi değil eylem”dir der. Bilginin göz açıp kapayıncaya kadar geçen sürede dünyayı altı kez dolaşabildiği bir zamanda, uzay yolculukları için insanların sıraya girdiği bir dünyada, küçük istasyonlarda durmaya vaktimiz olmadığını düşünüyorum. Çalışmalı, üretmeli ve sergilemeliyiz.

Musiki Dergisi : Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyor, Afyon Devlet Konservatuarı’nın uluslarlarası boyutlardaki yerini alacağına olan inancımızı belirtmek istiyoruz…

* * *

Yayınlarla ilgili bilgiler ise şöyle:

BEŞ YENİ YAYIN
KİTAPLAR KOCATEPE YAYINEVİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.
ADRES: KOCATEPE AKDEMİK YAYINLARI
TEL: 272 213 67 39
532 671 04 82

SEVGİ ÇİÇEKLERİ ÇOCUK VE GENÇLİK ŞARKILARI V DEMET “KİTAP/CD”
SAYFA SAYISI:255
YAZAR ADI : UĞUR TÜRKMEN

BİRLİKTE ÇALMA VE SÖYLEME İÇİN DAĞARCIK I
SAYFA SAYISI:181
YAZAR ADI : UĞUR TÜRKMEN

BİRLİKTE SÖYLEME VE ÇALMA İÇİN DAĞARCIK II
SAYFA SAYISI:179
YAZAR ADI : UĞUR TÜRKMEN

MÜZİK YAZILARI
SAYFA SAYISI:168
YAZAR ADI: EMEL FUNDA TÜRKMEN

MÜZİK ARAŞTIRMALARI
SAYFA SAYISI:228
YAZAR ADI: EMEL FUNDA TÜRKMEN
Hoşgeldiniz