Unesco Türkiye’deki manevi miras belirlemelerine devam ediyor…


Toplam Okunma: 4013 | En Son Okunma: 23.05.2024 - 00:58
Kategori: Değerlerimiz

UNESCO önceki yıllarda semah, sema, nevruz ve sıra gecesi geleneklerinin somut olmayan kültürel miras listesine alınmasını kararlaştırmıştı. Bu kez geleneksel değerleri koruma altına alma değerlen- dirmeleri kapsamında ülkemizde mevcudiyeti halen süren beş geleneği manevi kültürel miras olarak tescillendirdi. Köy dibeklerinde dövülen buğdayın pişirilmesiyle yapılan “keşkek”, “Karagöz”, “Kırkpınar”, “Aşıklık” ve orta yerdeki tiyatrocularımız “Meddahlık”…

UNESCO’nun Türkiye’de koruma altına aldığı beş geleneksel değerimiz, manevi kültürel mirasımız:

1- KEŞKEK: Köy meydanındaki oyma mermer dibeklerde düğün vb gibi özel kutlama zamanlarında karşılıklı vuran iki tokmak ile dövülen buğdayın pişirilmesiyle oluşturulan geleneksel doyurucu yemeğimiz. Dev kazanlarda şenlik havasıyla tüketilen keşkek lezzetinin sırları yüzyıllardan bu yana ustalar tarafından seçkin çıraklarına aktarılıyor. Buğdayın yanı sıra mısır ve barbunya fasülyesinden de yapılabilen keşkek tereyağı ve kemikli et ile lezzetlendiriliyor.

2- KARAGÖZ: Osmanlı’dan bu yana sektelerle de olsa süregelen Karagöz ile Hacivat izleyicilerini eğlendirirken toplumsal bilinç oluşmasında önemli bir rolü üstleniyor.

3- KIRKPINAR GÜREŞLERİ: 650 yıldır süregelen ve güreş hayatında baş ölçüt olarak kabul edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl haziran ayında Edirne Belediyesi organizasyonunda yapılıyor.

4- AŞIKLIK: Orta Asya’da halen yaşayan baksı, kam, ozan gibi betimlemelerden gelen, aynı zamanda türkülerimizin besteleyicileri olan aşıklar THM geleneğimizin en önemli yerel yapı taşlarıdırlar.

5- MEDDAHLIK: THM’de aşıklık ne ise görsel halk sanatlarımızda da meddahlık odur. Kendilerini sahiplenen toplumun yaşayışındaki özel anların dile getiricisi, geleneğe katıcısı olarak niteleyebileceğimiz meddahlık canlandırma ve benzetme ögelerinden yararlanarak hikaye anlatma sanatı olarak bilinir. Ve Türk tiyatrosunun tacı sayılan kavuğu hak edene veren bir gelenek…

Somut olmayan kültürel miras kapsamına gelecek yıllarda “aşure, mesir macunu ve nazar boncuğu”nun girmesi bekleniyor.,
Hoşgeldiniz