Devlet sanat kurumlarında değişim tasarısı TBMM’ne sunulmak üzere…


Toplam Okunma: 4068 | En Son Okunma: 14.06.2021 - 07:03
Kategori: Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Devlet sanat kurumlarında yapılacak işlevsel değişiklikler hakkında -tümüyle olmasa da- ilk defa bu denli açık bilgiler verdi : Bütün Devlet sanat kurumlarının işlevi, sanatçıların durumu hakkında bir tasarıyı Meclis’e sunmak üzere olduklarını belirterek temel anlayışın sanatçının çalışması, üretmesi üzerine kurulu olduğunu belirtti…

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay şöyle devam etti:
“Sadece tiyatrolar değil Devlet Halk Dansları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar kurumlarının da işleyişinin sıfırdan ele alınacağı taslak çalışmayı Meclis gündemine getireceğiz. Yeni yeteneklere kapı açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

‘Devlet tiyatrodan elini çekiyor’ deniyor. Sürekli yeni sahne açan bir devlet anlayışı nasıl sanattan elini çeker? Amacımız her dakika sanata ulaşabilenlere değil, sanata ulaşmakta zorluk çekenlere uzanmak. Sanatı elitin keyif aracı olmanın ötesinde kitleselleştirmeye çalışıyoruz. Yeni sistem sayesinde de yeni yeteneklere yer açılacak.

Sanatçılarımız dizi, konser gibi işlerde piyasadan teklif alıyor. Bunu ilk defa kurala bağlayacağız. Sahneye belli bir sayıda çıkma ve etkinliğe katılma zorunluluğu yani ‘asgari performans sistemi’ getirilecek. Ayrıca dizi gibi başka etkinliklerde görev alanların aldığı ücretten bir havuz oluşturulması ve bu gelirin kültür etkinliklerinde kullanılmasını düşünüyoruz.

Yapacağımız düzenlemeler sadece tiyatroları değil, Klasik Türk Müziği, Halk Müziği koroları Senfoni, opera-bale gibi kurumlarımızı da kapsıyor.

Sanatçılarımızın klasik 657 ile görev yapması akıl dışı. 35-40 yaşından sonra verim elde edilemiyor ama biz onların 65′ine kadar emekli olmalarını bekliyoruz. Yeni yeteneklere yer açamıyoruz.

Bu nedenle erken emeklilik olacak. Kendisinden eskisi gibi verim alınamayan sanatçıların ayrılmasını, yeni yeteneklere kapı açmayı benimsiyoruz.

Ben devlet olarak güzel sanatlara kaynak ayırıyorsam o gerçekten halka ‘güzel’ sanatlar olarak yansımalı. Halkın düşünce dünyasını iyiye doğru teşvik etmeli. ‘Efendim başka arayışlar var’ diyorlar. Bunu özeller yapar. Ama ben kamu olarak kaynak ayırıyorsam iyi, güzel olan şeyleri halka taşımak zorundayım…”
Hoşgeldiniz