II. Altın Lale Beste Yarışması…


Toplam Okunma: 4273 | En Son Okunma: 10.06.2024 - 21:10
Kategori: Yarışmalar

473. Uluslararası Manisa Mesir Festivali çerçevesinde geleneksel Türk müziğine yeni yapıtlar kazandırmak, bestecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenecek olan 2. Altın Lale Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’na son başvuru tarihi 22 Şubat 2013… Yapıtlar Valilik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne elden veya kargo – posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Ödüller: Birinciye 6 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 2 bin TL ve mansiyon (7 yapıt) 1000TL…

“2. Altın Lale Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013” adıyla düzenlenen yarışmanın finali ve ödül töreni jüri ve halk huzurunda Mayıs ayında daha sonra açıklanacak bir günde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl yapılan Altın Lale Türk Sanat Müziği Beste Yarışması’nda, Mahmut Oğul’a ait “Bir Gurbet Öyküsüdür Sözlerim” adlı beste birinci olmuş, yarışmada, Ferhat Sarmusak’a ait “Benim Efem Manisa’nın Gediz Boyundan” isimli beste ikinci, Tekin Para’ya ait “Azat Nöbetleri” isimli yapıt üçüncülüğe layık görülmüştü.

Uluslararası Manisa Mesir Festivali Düzenleme Kurulunca festival etkinliklerine zenginlik katmak, Türk Sanat Müziği Repertuarına yeni eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen 2. Altın Lale Türk Sanat Müziği Beste Yarışması-2013 yarışmasının katılım şartları:

1-Yarışmaya her besteci en fazla 5 eserle katılabilecektir.

2-Eserlerin notaları 7′şer nüsha halinde;

a) Temiz ve okunaklı yazılmış olacaktır.

b) Kurşun kalemle yazılmayacaktır.

c) Teksir ve fotokopi ile çoğaltılabilecektir.

d) Nota yazısı, usul ve usul bölümleri: Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olacaktır.

e) Nota üzerinde metronom hızı belirtilecektir.

f) Nota üzerinde besteci ve söz yazarı adı olmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.

3-Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan tek kelimelik ayrı birer rumuz kullanacaklardır.

4-Şarkı sözleri daktilo ile yazılacak, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunacaktır.

5-Besteciler, biri küçük ‘Kimlik Zarfı; diğeri büyük ‘Evrak Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Posta ile müracaatlarda, ilan edilen teslim süresi içinde son gün; evrakın postaya verildiği değil, kurumumuza intikal tarihi olarak kabul edilecektir.

a) Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacak, içinde:

aa) Besteci ve söz yazarının adları,

bb) Besteci ve söz yazarının adresi, telefon numarası,

cc) Besteci ve söz yazarının bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname ekleri (EK-1, EK-2, EK- 3, EK-4) belgeleri imzalı olarak bulunacaktır.

b) Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak, içinde notalar ve şarkı sözleri bulunacaktır. Büyük evrak zarfı üzeri ve içeriğinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi veya kimliği çağrıştırıcı yazı, işaret vb. bulunamaz.

c) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ayrı ayrı düzenlenecektir.

d) Posta ile müracaat edildiğinde dış zarf üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.

e) Herhangi bir şekilde, nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki (b) fıkrasına aykırılık söz konusu ise bu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

6-Eserler en geç 22 Şubat 2013 tarihi çalışma saati bitimine kadar “Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Utku Mahallesi Çimentepe Caddesi No:18/A MANİSA” adresindeki “Manisa 2. Altın Lale Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2013” bürosuna elden, kargo veya posta ile ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmeler için Manisa Mesir Festivali Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz.

ÖDÜLLER

Manisa 2 .Altın Lale TSM Beste Yarışması’nda verilecek ödüller ise şu şekilde belirlendi;

Birincilik Ödülü : 6.000 TL

İkincilik Ödülü : 4.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.000 TL

Mansiyonlar (7 Adet): 1.000 TL (her biri için)

Yarışma şartnamesi ve katılım formu Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Utku Mahallesi, Çimentepe Caddesi, No: 18/A MANİSA” adresindeki 2. Altın Lale TSM Beste Yarışması 2012 Bürosu’ndan veya www.manisa.gov.tr  ve www.manisa.bel.tr  internet adreslerinden temin edilebilir.
Hoşgeldiniz