Seyit Yöre’nin “Temel Besteleme Malzemeleriyle Çağdaş Müzik” kitabı yayınlandı…


Toplam Okunma: 3741 | En Son Okunma: 12.07.2024 - 07:55
Kategori: Kitaplar

Türkiye’de müziksel eğitim-öğretim programlarında en fazla 19. yüzyıl müziği yer almakta ve yeterince ilgili ve uzman kişi olmadığı için çağdaş müzik konusu her zaman geri planda kalmaktadır. Uluslararası alanda sürekli güncel yayınlar yapılırken Türkiye’de uluslararası sanat müziği tarihi kitaplarında çağdaş müziğe yer verilenlerine örnek olarak Önder Kütahyalı’nın “Çağdaş Müzik Tarihi” (1981) vardır…

Ayrıca, eski Opus (1963-65) dergisinde ve sonraki dergilerde çağdaş müzikle ilgili makaleler yayımlanmışsa da bunlar daha ziyade arşivlerde bulunduklarından günümüz araştırmacılarının kullanımına kolaylıkla sunulamamaktadır.

Öte yandan, son yıllarda yayımlanmaya başlayan bazı güncel müzik dergilerinde çağdaş müzikle ilgili yazılara rastlanmaktadır. Bundan başka çağ-daş müzik konusuyla ilgili eksikliklerin, kültürel, sosyolojik ve ideolojik çerçevede çeşitli ne¬denleri bulunmaktadır. Bu nedenlerden hareketle ve bilhassa çağdaş müziğin bilinmesi, öğrenilmesi, öğretilebilmesi ve daha çok yayılması amacıyla bu kitap [Temel Besteleme Malzemeleriyle Çağdaş Müzik] yazılmıştır.

Çağdaş müzik karmaşık bir olgudur. Kitabımızda müziğin sesten oluşan ezgisel, armonik ve ritmik üç temel un¬surundan hareketle bu unsurların çağdaş müzikteki yeri incelenmiş, çağdaş müziğin tanımlanabilen ezgisel, armonik ve ritmik temel yaratım malzemeleri ortaya çıkarılmış ve bu malzemeler örneklerle sunulmuştur.

Dört bölümden oluşan kitapta, çağdaş müziğin oluşum süreci ve kavramsal çerçevesinin yanında, yaratımını oluşturan başlıca ezgisel, armonik ve ritmik malzemeler çeşitli uluslararası kaynaklar ve eserler çerçevesinde incelenmiş, belirlenmiş ve bu kitaba özgü olarak sistematik bir şekilde sınıflandırılmıştır.

Ortaya çıkarılan ve belirli kavramlarla tanımlanıp sınıflanan malzemeler kırk sekiz farklı uluslararası besteciden yetmiş dokuz farklı eserin ve diğer kaynakların analizi sonucu oluşan yüz on altı adet notalı örnekle somutlaştırılmıştır. Kitaptaki örnekler, dünyada çağdaş müzik besteleme malzemeleri ve teknikleri konusunda öncü olan besteciler ve eserleri ile bu malzemeleri Türkiye’de uygulayan ve geliştiren besteciler ve eserlerinden oluşmuştur ki kitap bu açıdan Türk çağdaş müziği konusunda da dolaylı olarak bilgi vermektedir.

Kitabın Künyesi:
“Temel Besteleme Malzemeleriyle Çağdaş Müzik”
Seyit Yöre
Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi
İstanbul, mart 2013, 1. Basım
160 sayfa
Hoşgeldiniz