Avni Anıl’ın aramızdan ayrılışının 5. Yılı…


Toplam Okunma: 3136 | En Son Okunma: 24.05.2024 - 03:59
Kategori: Değerlerimiz

14 Haziran 2013 günü 20.yy ikinci yarısının en önemli GTM bestecilerinden Avni Anıl’ın (İstanbul 1928 – 2008 İzmir) ebediyete göç edişinin 5. Yıldönümü… Yıllar nasıl da geçiyor. Daha dün gibi İzmir Balçova Mezarlğı’nda toprağa verişimiz… Bestekârlığının yanı sıra telif hakları, yazarlık, dergi çıkarma ve okullar gibi birçok alanda müziğimize hizmetleri oldu. Bunlardan biri de Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kuruculuğudur. Konservatuar’ın kuruluşunun ilan edildiği 11 Ocak 1985 günü Bursa’da düzenlenmiş basın toplantısında yaptığı konuşmanın metnini sunuyoruz…

Bir Güzelliğin Başında… Avnî Anıl

11 Ocak 1985 Cuma günü saat 11.00′de Bursa’nın tarihi Belediye Binası toplantı salonu bir güzel hizmetin ilk dakikalarının heyecanını yaşıyordu. Bursa’da ilgililerin ve sanatseverlerin sevgi dolu çalışmaları sonunda bütün sanat dallarının yeteneklerini ortaya çıkaracak konservatuar kurulmuştu. Bursa Belediye Konservatuarı teşkilâtının oluşması, icra heyetlerinin kadrolanması, öğretim üyelerinin göreve çağrılması ve diğer bütün işlemleri için şahsıma gösterilen ilgi ve sevgiyi değerli basın mensuplarına şu konuşmayla açıkladım:

Değerli Basın Mensupları ;
Yoğun ve yararlı hizmet çalışmalarınız içinde, bir güzelliğin başlangıcına tanık olmak ve bu güzelliği topluma yansıtmak için zaman ayırdınız, teşrif ettiniz, güçlendirdiniz, teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.

Bursa Belediye Konservatuvarı kuruluşunun, bu şerefli hizmetin sahipleri Sayın Başkan’a (Ekrem Barışık 1982-87 M.D.) ve Belediye Meclisinin Sayın Üyelerine bir kere daha teşekkür ederken, böylesine büyük bir hizmetin ilk görevlisi olma mutluluğunu, toplumun sesi olan sizlerle paylaşmak İstiyorum.

Kültürümüzün temel unsurlarından olan Türk Musikisini ihya etmek, geliştirmek, yaymak ve toplumun bütün kesimlerine sevdirmek, her ne kadar yetenekli insanların tek tek uğraşıları ve ortaya koydukları eserlerle mümkünse de, bu yeteneklerin eğitim ve öğrenimleri sonunda ortaya çıkacak güzellik, arzu edilen, özlenen olaydır; bu da okul olayıdır, eğitim olayıdır.

Yıllardır konulan doğru ve isabetli teşhislerin yanlış tedavileridir ki, musikimiz bu özlenen, arzu edilen yere varamamış, kişisel başarılar ve ayrı ayrı sanatçıların, ayrı ayrı güzellikleri dışında, bir türlü toplu güzelliğe ulaşamamıştır, yıllardır kötü puan alınması önlenememiştir, önlenemezdi de…

Sanat; çağına seslenecek, ileriye sağlıklı malzeme bırakacak, kültür olmuş eserlerin korunması ile san’at olacaktır. Sanatçı, bu unsurların sahibi yetenekli kişidir; yeteneğini, yapısındaki vasıflılığı, eğitimle geliştiren kişidir…

Doğuştan vasıflılık her kula nasip olmaz, böylesine güzelliğin ortaya çıkışını şansa bırakmak hatadır, bunları ortaya çıkarmanın, topluma kazandırmanın tek yolu vardır; eğitim… Eğitim nerede olacak, okulda olacak, yeteneklere müsbet bilgiler nerede verilecek? Okulda verilecek. İşte böylesine bir büyük hizmetin ilk dakikalarını yaşıyoruz, mutluyuz…

Değerli Basın Mensupları;
Bursa Konservatuvarı, yalnız Türk Musikisi eğitimi mi yapacak? Hayır. Türk kültür ve sanatının, Batı Musiki sanatının, tiyatronun ve balenin, tüm sanat dallarının konservatuvarı olacak. Cok zor diyenler çıkacak… Elbet de zor olacak. Zor olmadan, yorulmadan, hatta zaman zaman kahır çekmeden güzelliğe varmanın, başarıya ulaşmanın mümkün olamayacağına inananlardanız. Hepimiz bu inançtayız. Hiç bir zaman, hiç bir güzelliği yakalamanın zamanı geçti anlayışında olmadık, olmayacağız. Elimizde tükenmez güzellikler var. bunları değerlendirmek için yeterli sanatçılarımız var ve ilerde kendileriyle gurur duyacağımız binlerce yetenekli genç var. Bu güne kadar yapılamayanı başarma inancının ilk dakikalarındayız. Geleceğin güzelliğinin en zor olan başlangıcındayız; bütün zorlukları aşa aşa. ömrümüz yettiğince çabamızı eksiksiz sürdüreceğiz. Bugün ben, yarın öğrencilerimiz, birbirimize bu güzelliği sağlıklı devredecek; çocuklarımıza, torunlarımıza karşı görevlerimizi yapabilmenin huzuru içinde olacağız.

Değerli Basın Mensupları:
Bu mevsimi, takdir edersiniz idari sorunların, yasal işlemlerin uygulanmasına ayıracağız. Elimizdeki sağlıklı malzeme olan Türk Musikisi icra heyetinin aralıksız çalışmaları ile ortaya koyduğu periyodik konserleri sürdüreceğiz, bu süre içinde 1985 Eylülünde açacağımız genelde bir sınava, çeşitli sanat dallarının ilk sınıflarına yetenekli çocuklarımızı alacak, öğrenimlerine başlayacağız.

Konservatuvarımızın çeşitli bölümlerine alınacak öğrencilerde aranacak koşulları, öğrenim süresini ve diğer bilgileri, kısa sürelerle yine siz basın mensupları dostlarımıza ulaştıracak, topluma ulaştırmada bize yardımcı olmanızı rica edeceğiz.

Ağustos-1985′de tüm hazırlıklarımız bitmiş olacak, Eylül-1985′de sınavlar tamamlanacak ve 1 Ekim. 1985 - 31 Mayıs 1986, 1. sınıfların 8 aylık ilk öğrenim devresini açacağız. Her dalın 8 aylık ilk devresinde ön bilgiler, nota, solfej, nazariyat, musiki tarih ve edebiyatı ve gerekli diğer sanat dersleri öğretilecek, 2. sınıftan itibaren de Şan ve Enstrüman bölümleri ile 4 yıl sürecek. Tiyatro, bale, bando bölümleri için de değerli öğretim üyelerini kadrolaştırıp, önerilerine göre hareket edeceğiz.

Konservatuvarımız, bu güne kadar sanat dallarında yeteneklerini ortaya çıkaracak ve geliştirecek imkânı bulamayan gençlerimize bu imkânı verecek ve bir disiplin içinde bilgiler aktaracak. Mezunlar en azından musiki ve diğer sanat dallarının genel kültürünü kazanmış olacaklar, yetenekleri ölçüsünde de yerlerini mutlaka bulacaklar.

Sanat güzelliktir.

Sanatçı bu güzelliğin temsilcisidir.

Güzellikler, bilgi ile donatıldığında, istenen verilmiş demektir. Böylesine bir tabloyu meydana getirebilmek için görevliyiz. Hepimizden renkler olacak bu tabloda, renklerin uyumunu birlikte oluşturacağız.

Sayın Basın mensupları;
Yergiyi kabul etmeyen kişi, —hele sanatçı olursa— övgüye lâyık değildir. Başarılarımızı teslim edip överseniz seviniriz, güçleniriz. Yapıcı yergilerinizle, eleştirilerinizle daha da güçleneceğimizi belirtmekte yarar görürüm.(1)

Sevgiler, saygılar sunarım. AVNl ANIL

* * *

Ve 1972 tarihli telif hakları üzerine bir yazısı:


Musiki ve Nota Dergisi, sayı:32, Haziran 1972
_____________________________________________
(1) Musiki ve Nota Dergisi, Şubat 1985 sayı: 26

Bkz: http://www.musikidergisi.net/?p=1511
Hoşgeldiniz