“Arap ve Türk Musikisinin XX. Yüzyıl Birlikteliği” kitabı yayınlandı…


Toplam Okunma: 4440 | En Son Okunma: 18.07.2024 - 22:40
Kategori: Kitaplar

Taş plak ve radyo yayınlarının çıkışıyla birlikte ülkemizde özellikle 20.yy ortalarında revaç bulduğu gözlenen Arap müziği etkileşimimiz Murat Özyıldırım tarafından kitaplaştırılmış. Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Arapları birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır. Kitap Türk - Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdeliyor…

Yapıt, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye’de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır filmlerini, Arap ülkelerindeki Türk sanatkârları, Türkiye’de Arap ses sanatkârlarına halkın ilgisini, dönemin tanıklarının da katkısıyla, olabildiğince ayrıntılı biçimde okura sunmaya çalışıyor.


Yazar: Murat Özyıldırım
Editör: Vural Yıldırım
Hoşgeldiniz