Haşmet Altınölçek “Müzikle Tedavi - Müzikle İletişimin Terapide Kullanımı” kitabı yayınlandı…


Toplam Okunma: 5028 | En Son Okunma: 13.07.2024 - 05:10
Kategori: Kitaplar

Müzik ile tedavi konusu çok eski eskilerden Orta Asya Şaman yönteminden Bergama Asklepion’a, Amasya’ya, Edirne Dar’üş Şifa’sına, TÜMATA’ya ve şimdi birçok tıp araştırma kurumuna değin hep ucundan kıyısından gündemde olmuş… Tesbitler yapılmış günün hangi zamanı hangi makam, hangi müzik hangi hastalığa iyi gelir diye…

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Haşmet Altınölçek’in Müzikle Tedavi (Müzikle İletişimin Terapide Kullanımı) başlıklı kitabı Kitabevi yayınlarından çıktı.

Dr. Haşmet Altınölçek Lisans Eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimlerinden “Mehter Musikisi ve Bugunkü Durumu” başlıklı yüksek lisans teziyle, doktora eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimlerinden “Bir İletişim Aracı Olarak ve Müzik ve Müzik Terapi” başlıklı teziyle tamamladı.

Altınölçek kitabında “insan ve müzik etkileşimi”, “tedavide müzik”, “müziğin etkileri”, “müzik-terapi ve psikiyatri bilimindeki önemi” konularını işliyor ve sistematik müzikolojinin müzik psikolojisini alanına Türkçe olarak hazırlanmış bilimsel bir çalışma kazandırıyor.

Kitabın arka kapağından:

“Eski çağlardan beri insanlar, müziğin güçlü bir etkisinin olduğunun bilincine varmışlardır. Bu nedenle de müzik, değişik amaçlara hizmet etmiştir.
Gerek dünya ve gerekse Türklerin tarihi incelendiğinde,” müzikle terapi”ye dair pek çok yazılı ve görsel bulguya rastlanılmakta ve bu konunun ne kadar önemli olduğu belirtilmektedir.
Bugün pek çok ülkede müzik, ruhsal ve bedensel sorunu olan hastaların psikiyatrik durumlarının giderilmesinde modern tıbbi uygulamaların yanında bir destek tedavisi olarak kullanılmaktadır.
Yaşamından memnun, mutlu ve huzurlu insanların oluşturduğu sağlıklı bir toplumun varlığının, iyi seçilmiş bir müzik iletişimi ile olacağına inananların sayısı giderek artmaktadır. Çünkü gürültülü, insan sağlığını ne denli bozmakta ise insan ruhunu okşayan bir müzik de o denli huzur ve esenliğe kavuşturmaktadır.”
Hoşgeldiniz