Müzik-Medya Sempozyumu başvuruları…


Toplam Okunma: 3532 | En Son Okunma: 28.06.2020 - 11:08
Kategori: Kongre.simp.panel

21 yıldan bu yana düzenlenen “İstanbul Türk Müziği Günleri” bu yıl 20 Nisan-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında müziğimiz açısından önemli bir sempozyum yer alıyor. “Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu”… Müzik ve medya ilişkisi, uğraşanlarının el yordamıyla yollarını bulmaya çalıştığı; üniversitesinden, korosuna, sanatçısına, yazarına,  CD, internet sektörüne ve yan alanlarına uzanan karmaşık problemleri içinde barındırıyor… 

Sözkonusu yan dalların bütününden meydana gelen medya müzik ilişkisi, ilgili yan dal uğraşanlarının fikir alışverişine ihtiyaç duyuyor. Para bu yan dalların da birinci amacı haline gelmiş midir?

“Para ile ideal” nasıl bir ortak noktada buluşabilir?

Ya öğrencilerinde yazma alışkanlığı oluşturamayan müzikoloji bölümleri ve yazamayan mezunları?..

* * *

Müzik-Medya Sempozyumu başvuruları...

21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile YTÜ Yıldız Oditoryumu/ Beşiktaş’ta düzenlenecek sempozyum çağrı duyurusu şöyle:

“21. İstanbul Türk Müziği Günleri” kapsamında yer alacak olan, “Uluslar arası Müzik ve Medya Sempozyumu”, 21-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi işbirliği ile YTÜ Yıldız Oditoryumu/ Beşiktaş’ta düzenlenecektir.

Sempozyumda;

Müzik ve medya alanındaki yeni/özgün çalışmalara yer verilecek.

Bu alanlardaki yeni ve özgün çalışmalara; “Lisans, Yüksek lisans, Doktora/Sanatta yeterlik” programlarının değerlendirilmesi ile ilgili orijinal, araştırmaya dayalı, örneklemeli/uygulamalı bildirilere, yeni araştırma metotlarıyla yapılan çalışmalara yer verilecektir. Anket vb hazırlanmış bildirilere, bilinen konulara ait olan çalışmalara, bitirme ödevi/tezi, lisansüstü ve Doktora/Sanatta yeterlik tezlerinden oluşturulan bildiriler sempozyumda yer alamayacak.

Amaç; müzik ve medya alanında üniversiteleşme ve ünvanlaşma ile ortaya çıkan, gelişmeler, sorunlar, çözüm önerileri, yeni araştırmalar, üretimler vb sergilenmesi ve değerlendirilmesidir.

Sempozyumun; Müzik ve Medya uzmanlarının, sanatçılarının, alana ilgi duyan çalışan, araştırmalar yapan bilim insanlarının, köşe yazarlarının, medyada görev alan kişilerin buluştuğu güzel bir ortama ev sahipliği yapması bekleniyor…

Katılımcıların daha önce bu alanlarda yayınlanmış bildirileri/tezleri/yayınları vb okumaları, 3 gün boyunca oturumları takip etmeleri arzu edilmektedir.

Yurtiçinden bildiri sunacak katılımcılar için ücret 150 TL dir.

Yurt dışı katılımcılarından katılım ücreti alınmayacaktır.

Bildiri için önerilen bazı başlıklar;

Bakanlıkların müzik ve medya stratejileri var mı? Nasıl?
Müzik ve medya okuryazarlığında nerdeyiz?
Müzik ve medya birlikteliğine genel bir bakış.
Müzik araştırmacılığında yeni yaklaşımlar.
Müzik-medya ve çocuklar.
Medyada kullanılan müziğin çocuklar üzerindeki etkisi.
Müzik ve medya hareketi başlatılabilir mi?
Müzik ve medya ile çocukların şiddetten korunması.
Müzik ve medya gelişiminde birincil etkenler.
Çocukların medya-müzik kullanımındaki kriterleri.
Medya okuryazarlığı,genel olarak eğitimde diğer derslerle ilişkilendirilebilir mi?
Müzik okuryazarlığı genel olarak eğitimde diğer derslerle ilişkilendirilebilir mi?
Elektronik/sosyal medyada müzik sembolleri.
Müzik ve medya üzerinden asimilasyonlar.
Reklamlarda müzik-medya etkisi.
İnternette medya-müzik olgusu.
Atölye çalışmaları ile küçük yaşta müzik-medya okuryazarlığı.
Müzik ve medya bağımlılığı.
Müzik ve medya alanında STK’lar.

Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu

İstanbul, 21-23 mayıs 2014

KATILIM FORMU

Katılımcının;

ADI VE SOYADI:

(VARSA) AKADEMİK ÜNVANI:

KURUMU:

YAZIŞMA ADRESİ:

E-Posta (*):

TELEFON, FAX:

Bildiri başlığı ve 200 kelimelik özeti:

Not: Yazışmalar e-posta ile yapılacaktır.

Sempozyuma katılmak istediğiniz takdirde;

1. Yukarıdaki bilgileri içeren katılım formunu eksiksiz doldurarak, bildiri özeti ile birlikte,

14 Şubat 2014 günü akşamına kadar
“muzikmedyasempozyumu@gmail.com” adresine gönderebilirsiniz.

(İlk kabulden sonra, konu başlıkları ve içeriklerin değiştirilemeyeceğini belirtmek gerek.)

2. Sempozyuma kabul edilenlere; 14 Mart 2014 tarihinde 2. kabul yazısı, 18 Nisan 2014 tarihindeki 3. Duyuru ile (e-mail ile) ayrıntılı program bildirilecektir.

“İstanbul Türk Müziği Günleri Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi”, “Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi” işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu:

Sempozyum Onursal Başkanı:
Prof.Dr. İsmail YÜKSEK /YTÜ Rektörü

Sempozyum Eş Başkanları:

Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı)

Y.Doç.Dr. Göktan AY ( İTÜ TMD Konservatuarı Öğr. Üyesi, MÜZDAK Başkanı)

Sempozyum Bilim Kurulu:

Y.Doç.Dr. Göktan AY (Başkan)

Y.Doç. Aslıhan Özel - Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü (Bşk. Yard)

Y.Doç.Dr. Tarık Emre Yıldırım - Sanat ve Tasarım Fakültesi. İletişim Tas. Böl.(Başk. Yard)

Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç - YTÜ Fen Edebiyat Fak.

Prof. Dr. Cihat Can - Gazi Ün. Gazi, Eğt. Fak.GS Bölümü, Müzik Öğrt. ABD

Prof.Dr.Turan Koç - Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar - Gazi Ün. T.M.D. Konservatuarı

Prof.Dr. Ergün Yıldırım - YTÜ Fen Edebiyat Fak.

Prof. Ahmet Atan - YTÜ Sanat ve Tasarım Fak.

Doç.Dr. Cenk Güray - Yıldırım Beyazıt Ün. T.M.D. Konservatuarı

Doç.Dr. Alper Maral - YTÜ Sanat ve Tasarım Fak.

Doç.Dr. Süleyman Doğan - YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi

Y.Doç.Dr. Sinem Özdemir - İTÜ TMD Konservatuarı

Y.Doç.Dr. Salih Denli - Kemerburgaz Ün. Güzel Sanatlar Fak.

Y.Doç.Dr. Mehmet Emin Kahraman - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Ayhan Sarı - Kültür ve Turizm Bak. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, Musiki Dergisi.net

Öğr. Gör Mehmet İlhan - Sanat ve Tasarım Fakültesi

Evin İlyasoğlu - Müzik Yazarı

Serhan Bali - Andante Dergisi Genel Yayın Koordinatörü

Ersin Antep - Müzikoloji Platformu (muzikoloji.org) Web Sitesi Yönetim Başkanı

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Y.Doç.Dr. Göktan AY (Başkan)

Y.Doç. Aslıhan Ozel - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (Bşk. Yard)

Y.Doç.Dr. Tarık Emre Yıldırım - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (Bşk. Yard.)

Doç.Dr. Süleyman Doğan - YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi

Y.Doç.Dr. Sinem Özdemir - İTÜ TMD Konservatuarı

Y.Doç.Dr. Mehmet Emin Kahraman - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Öğr. Gör Mehmet İlhan - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi

Öğr. Gör. Ahmet Dolunay - YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Hoşgeldiniz