V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu son bildiri gönderme tarihi: 5 Nisan 2014…


Toplam Okunma: 3902 | En Son Okunma: 25.01.2023 - 15:41
Kategori: Kongre.simp.panel

Beş yıldır kesintiye uğramadan gerçekleştirilerek emekleri geçenlerin dolu dolu bir övgüyü hakettiği, Kütahya Güzel Sanatlar Derneği ile Afyon Devlet Konservatuarı’nın birlikte düzenledikleri V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nun 2014 ana teması : “Şehir ve Müzik”

V. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu’nda konu edinilebilecek bildiri alt başlıkları şöyle:

-Şehrin Müziği
-Şehir Müziği ve Alt Kültürler
-Modernleşme ve Şehir Hayatındaki Mekânsal Değişimler
-Siyasi Değişimler ve Şehir Müzik Yaşamına Etkileri
-Dinsel Yaşantı Temelinde Sanat ve Müzik Pratikleri (Azınlıklar-Cemaatler-Tarikatlar)
-Sivil Toplum Örgütleri - Müzik İlişkisi ve Şehir Hayatına Etkileri
-Çok Kültürlü Şehirler (Dünü-Bugünü)
-Şehir ve Eğlence Müziği
-Yeni Şehirlinin Müziği
-Şehirlinin Sosyalleşme Aracı Olarak Müzik
-Şehirleşme, Toplumsal Hareketlilik ve Müzik
-Sokak Müziği ve Müzisyenleri
-Şehrin Çalgıları

Sempozyum takvimi:

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarih: 05 Nisan 2014
Kabul Edilen Özetlerin İlan Tarihi: 19 Nisan 2014
Katılım Ücretlerinin Son Gönderim Tarihi: 9 Mayıs 2014
Sempozyum Programı İlan Tarihi: 16 Mayıs 2014
Sempozyum Tarihi ve Yeri: 29-31 Mayıs 2014 - Hilton Garden Inn Oteli Salonları / KÜTAHYA

SEMPOZYUM KURULLARI

Onur Kurulu

Şerif YILMAZ Kütahya Valisi
Mustafa İÇA Kütahya Belediye Başkanı
Ahmet KARAASLAN Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Akil GÜR Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı
Nihat DELEN İş Adamı
Mustafa HİSARLI Yüksek Mimar-TRT Sanatçısı

BİLİM ve DANIŞMA KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Fırat KUTLUK Dokuz Eylül Üniversitesi

BİLİM ve DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. A. Bülent ALANER Anadolu Üniversitesi
Prof. Şehvar BEŞİROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Danuta HIBOLWSKA Varşova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ivan CAVLOVIC Saraybosna Müzik Akademisi
Prof. Dr. Uğur ALPAGUT Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah UZ Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan IŞIKHAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Maja ACBAR Saraybosna Müzik Akademisi
Doç. Dr. Thomas SOLOMON Bergen Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten KAPLAN Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ECE Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Çiler AKINCI Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin BAŞ Dumlupınar Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doç. Çağhan ADAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Marzena Maria KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Okan KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okutman Yunus Emre UĞUR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okt. Yusuf Ziya BEYDÜZ Dumlupınar Üniversitesi
Murat BİÇER Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Çetin DURAK Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Recep ZENGİN Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Halim TÜRKMEN Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Ahmet UMU Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Mustafa Kemal ALTINSOY Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Birsen GÜZEN Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Filiz YILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rıfat BELTEKİN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rafet KIRDAR Gazi Üniversitesi
Çiğdem BALOĞLU Anadolu Üniversitesi
Bensu KİTİRCİ Anadolu Üniversitesi
Birsen Yağmur KELEŞ Anadolu Üniversitesi
Suat DANDİNOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi

Geniş bilgi için sempozyum web adresine bakabilirsiniz:
http://www.hisas.org.tr/tr/
Hoşgeldiniz