Ruhi Ayangil: “Türk Müziği olgusu tarihte dışlandı…”


Toplam Okunma: 3566 | En Son Okunma: 11.06.2024 - 06:10
Kategori: Etkinlikler, Fikir Yazıları

Dünyanın ve Türkiye’nin ilk Kanun Konçertosu’nu bestecisi’nden (Hasan Ferit Alnar 1906-1978) sonra seslendiren ilk kanun sanatçısı olan Prof. Ruhi Ayangil Sakarya Üniversitesi Müzik Araştırmaları Topluluğu’nun düzenlediği etkinlikte geleneksel Türk müziğinin durumuna dair tarihsel tesbitlerini dile getirdi: “19’uncu yüzyıl sonlarında başlayan Türk Müziği tarihinin sistemli olarak yazılması çalışmalarının ortak paydası, Türk Müziği olgusunu dışlayarak Osmanlı’ya karşı müzikbilim yoluyla Arap milliyetçiliğini ve diğer ulus milliyetçiliklerini öne çıkarmaktır…”…

Sakarya Üniversitesi Müzik Araştırmaları Topluluğu “Prof. Ruhi Ayangil ile Müzik Sohbetleri” …

Ruhi Ayangil:
“…Herhangi bir müzik tarihi kitabında Uzak Doğu, Okyanusya, Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu müziklerinin bu başlıklar altında verildiği görülmektedir. Asya, Orta Doğu ve Akdeniz-Avrupa bağlamında yüzyıllarca egemenlik kurmuş Türk devletleri ve onların müzikleri hakkında doyurucu bir bilgi bulabilmek neredeyse imkânsızdır. Osmanlı’da Avrupalılaşma hareketi birlikte Türkler eliyle de müziği zayıflatma gibi nedenler sonucu, nitelik ve nicelik bakımından musikiye yön veren eserlere sahip olunması gecikmiştir.

Türk müziği nitelemesinden aydınlar dâhil birçok kesimden insanlar rahatsızlık duymaktadır. Türk müziği kavramı üst kültürel bir betimlemeyi işaret eder. Bu, sosyoloji bilimine uygunluğun bir neticesidir. Türk müziğinin çeşitli dönemlerde divan, edvar, divan küğü, geleneksel müzik, Osmanlı müziği şeklinde tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Bu durum sözkonusu müziğimizin Türkler eliyle zayıflatma meselesinin somut örneği olarak göze çarpmaktadır…”
Hoşgeldiniz