Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu 21 Mayıs’ta…


Toplam Okunma: 4028 | En Son Okunma: 12.06.2024 - 11:07
Kategori: Kongre.simp.panel

21. İstanbul Türk Müziği Günleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu 21-23 Mayıs 2014 Saat: 10.00-17.00 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş Yerleşkesi Yıldız Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Program şöyle:

21 Mayıs 2014, Çarşamba

09.15- Kayıt
09.45 Saygı duruşu, İstiklal Marşı
Konuşmalar:
Y.Doç.Dr. Göktan AY (İTÜ TMDK, Türk Müziği Konseyi Başkanı)
Prof. İlhan Özkeçeci (Y.T. Ü. Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.İsmail YÜKSEK (Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü)
Dinleti: Elif YAYGINGÖL (Moskova Tchaikovsky Devlet Kons. Y. L. Mez./ Keman sanatçısı), Alper DEMİREL (Piyano eşlik/ İTÜ TMDK Kompozisyon Böl. Mez.)
ARA
Konferanslar
Oturum Başkanı: Y.Doç.Dr. Göktan AY
11.00 Prof.Dr. Mim Kemal ÖKE (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Mistik Titreşimlerin Esrarı: Uygarlık Tarihinde Müziğin Rolü
11.20 Ali SAYDAM (İletişim uzmanı, Yazar)
Müziği Okumak Hayatı Okumak Demektir!
11.40 Prof. İlhan ÖZKEÇECİ (YTÜ)
Dünden Bugüne Milli Sanatlarımız
YEMEK ARASI (13.00-13.45)
1.Oturum Başkanı: Doç.Dr. Nesibe ÖZGÜL TURGAY
14.00 Serap AKBAŞ (Kocaeli Üniversitesi G. S.F. Plastik Sanatlar /Sanatta Yet.Öğr.)
Sessiz Müzik
14.15 Yard. Doç.Dr. İlker ÖZDEMİR (Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi),
Mihrap Eskiocak (Müzik Öğretmeni) “Bir Dayan(ış)ma Biçimi Olarak Halk Müziği “
14.30 Doç. Dr. Acimambetova GULNARA (Kırım Mühendislik Pedagoji Universite
Kırım Tatar ve Türk Filoloji Fakultesı) “Kırım Tatar Ninnileri Türk Folklorun Türü”
14.45 Yrd.Doç.Dr.Ersoy SOYDAN (Kastamonu Ün. İletişim Fakültesi)
Arabesk Müziğin Soylulaşmasında Televizyonun Rolü
15.00 Yazılı verilen soru ve cevaplar
ARA
2. Oturum Başkanı: Y.Doç.Dr. Tarık Emre YILDIRIM
15.45 Yrd.Doç.Dr. Yurdagül BEZİRGAN ARAR (Ege Ün. İletişim Fak., Gazete. Böl.)
Eleştirel Medya Okuryazarlığı Perspektifinden Çocuk ve Yetişkin Odaklı Müzik Yarışma Programları
16.00 Prof.Dr. Naile RAHİMBEYLİ (Azerbaycan Milli Bilim Akademisyonu Folklor Enstitütü, Müzik Folkloru’ Bölüm Başkanı) “Gelecek Nesil Müzik Eğitiminde Medyanın Rolü ve Önemi”
16.15 Arş. Gör. Beste GÖKÇE (İst.Kültür Ün. San.ve Tas. Fak. San. Yön. Böl.)
Sosyal Medyada Müzik Sektörü ve Tüketici Eğilimleri.
16.30 Y.Doç.Dr. Soner YAĞLI (Ege Ün. İletişim Fak. Gazetecilik Bölümü)
Medya Okuryazarlığı Bağlamında Anlam Üretiminin Bir Alanı Olarak Popüler Müziği Okumak: Toplumsal Kimlik ve Cinsiyetin Şarkı Sözlerinde İnşası
16.45 Yazılı verilen soru ve cevaplar
17.15 5 ÇAYI
19.00 Konser: YTÜ Cumhuriyet Korosu “Bahar Konseri”

22 Mayıs 2014, PERŞEMBE

Konferanslar
Oturum Başkanı: Prof. İlhan ÖZKEÇECİ
10.00 Doç.Dr. Hanefi ÖZBEK (Medipol Ün. Güzel Sanatlar Fak.)
Türk Müziği Ana Dizisi için Bir Öneri
10.20 Evin İlyasoğlu, (Müzik Yazarı)
Müzik Yazarlığı ve Medya
10.40 Nevzat BAYHAN (Darülaceze Başkanı, Yazar)
Sosyal Medya Bağımlılığı
11.00 Serhan BALİ (Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)
Ülkemizde Müzik Eleştirmenliği/Eleştirisi ve Medya
ARA
3. Oturum Başkanı: Doç.Dr. Süleyman DOĞAN
11.30 Doç.Dr.Kamile AKGÜL (Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi)
Medya ve Müziğin Dili
11.45 Y.Doç.Dr. Nejat ÇETİNOK (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Müzik-Kültür Adacıklarını Kim Yarattı
12.00 Öğr. Gör. Süleyman FİDAN (Gaziantep Ün. T.M.D K. Etnomüz. ve Folklor ABD)
Reklam Müzik İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamlarında Türk Halk Müziği Unsurlarının Kullanımı
12.15 Öğr. Gör. Ahmet Dolunay-Arş. Gör.Burak Boyraz (YTÜ San. ve Tas.Fak.)
Lillustratıon Dergisi Çerçevesinde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Görsel Medya Anlayışı.
12.30 Yazılı verilen soru ve cevaplar
YEMEK ARASI (13.00-13.45)
4. Oturum Başkanları: Doç.Dr.Hanefi ÖZBEK
14.00 Öğr. Gör. Ayça AVCI (İzmir D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi)
Öğrencilerin Çizgi Filmler ve “Animasyon Destekli Genel Müzik Öğretim Yöntemine” Yönelik Görüşleri
14.15 Doç.Dr. Süleyman DOĞAN (YTÜ Fen Edeb. Fak. İnsan ve Topl.Bil. Böl.)
Televizyon Dizilerindeki İsimlerin Karakter Analizi
14.30 Dr. Onur Güneş AYAS (Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)
Musiki İnkılabı” ve Medyada Sembolik Şiddet: Erken Cumhuriyet Dönemi Gazete-Dergilerinde Osmanlı Müziğinin Temsili
14.45 Doç. Dr. Zakıya MAMUTOVA (Kırım Müh. ve Pedagoji Ün. Kırım Tatar ve Türk Dilşınaslığın Bolümü) Dil ve Kültür: Kırımtatar Halk Yırlarının Üslübiy Özellikleri
15.00 Yazılı verilen soru ve cevaplar
ARA
5. Oturum Başkanı: Prof.Dr.Turan KOÇ
15.45 Yrd. Doç. Dr. T. Emre Yıldırım, Y.Doç. Aslıhan Eruzun Ozel (YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi) Müzik Yapan İnsanların Yaşantısını Anlama Aracı Olarak Filimler: Pozitif ve Negatif Toplumsal Uyumlama Örneği Olarak İki Film İncelemesi
16.00 Arş.Gör.Çağatay BİLSEL (YTÜ San. Ve Tas. Fak.İnteraktif Medya Tas.)
İnteraktif Medyada Ses ve Tipografiyi Birlikte Kullanan mobil Uygulama Araçlarının Multimedia Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi.
16.15 Y.Doç.Dr. Mehmet Emin Kahraman (YTÜ San. Ve Tas. Fakültesi)
“Resim-Müzik İlişkisinde Yeni Yöntemler, Grafiti ve Rap Müziği örneklemi”
16.30 Dr. Ayhan Sarı (Kültür ve Turizm Bak. İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı)
Günümüzün Geleceğe Tesbitinde Musıkidergisi.net
16.45 Yazılı verilen soru ve cevaplar
17.15 5 ÇAY
23 Mayıs 2014, CUMA
6. Oturum Başkanı: Prof.Dr. Naile RAHİMBEYLİ
09.30 Radyonun 50.yılı barkovizyon gösterimi
09.40 Konferans/Sebahattin KAHRAMAN (TRT İstanbul Radyosu Müdürü)
Radyo Yayıncılığı ve Medya
10.00 Öğr.Gör.Mehmet İLHAN, Arş.Gör. Tolga ÜNALDI (YTÜ San. ve Tas. Fak.)
Ulusal TV Kanallarında Gösterilen Çizgi Filmlerde Kullanılan Müziklerin ve Görsellerin Çocuk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.
10.15 Yrd. Doç. Dr. Öykü Ezgi Yıldız (İst. Kültür Üni. San. ve Tas. Fak.. İlet. San. Böl.)
Reklam Müziklerinin Marka Hatırlanabilirliği Üzerindeki Etkisi
10.30 Öğr. Gör. Yasin Yılmaz (Yalova Ün.San. ve Tas. Fak.Grafik Tas.ASD. )
Geleneksel Medyada Bir Eğitim Aracı Olarak Müzik “Pepe Animasyon Filmi Şarkıları” Örn.
10.45 Öğr. Gör.Mehmet İLHAN, Arş.Gör. Çağatay BİRSEL (YTÜ San. Ve Tas. Fak.)
İnteraktivite ve müzik
11.00 Doç.Dr.Ümit İnatçı , Arş.Gör.Fatma Nazlı Köksal (Doğu Akdeniz Üniversitesi, İletiş. Fak,Görsel Sanatlar ve Görsel İletiş. Tas.Bölümü) Reklamın Saklı Dili: Retorik
11.15 Yazılı verilen soru ve cevaplar
Genel Değerlendirme
Prof. Erol ÖZKEÇECİ, Prof.Dr. Naile RAHİMBEYLİ, Y.Doç.Dr. Göktan AY
Sempozyum Onursal Başkanı: Prof.Dr. İsmail YÜKSEK /YTÜ Rektörü
Sempozyum Eş Başkanları:
Prof.İlhan ÖZKEÇECİ, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı
Y.Doç.Dr. Göktan AY, İTÜ TMD Konservatuarı Öğr. Üyesi, , MÜZDAK Başkanı

Sempozyum Bilim Kurulu:

Y.Doç.Dr. Göktan AY (Başkan)
Y.Doç. Aslıhan Ozel, Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Dekan Yard. (Bil Kurl..Başk.Yard.)
Y.Doç.Dr. Tarık Emre Yıldırım, Sanat ve Tasarım Fakültesi. İletişim Tas. Böl. Başkanı (Bil.Kurl..Başk.Yard.)
Prof.Dr. Alparslan Açıkgenç, YTÜ Fen Edebiyat Fak.
Prof. Dr. Cihat Can, Gazi Ün. Gazi, Eğt. Fak.GS Bölümü, Müzik Öğrt.ABD
Prof.Dr.Turan Koç, Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar, Gazi Ün. T.M.D. Konservatuarı
Prof.Dr. Ergün Yıldırım, YTÜ Fen Edebiyat Fak.
Prof. Ahmet Atan, YTÜ Sanat ve Tasarım Fak.
Doç.Dr. Cenk Güray, Yıldırım Beyazıt Ün. T.M.D. Konservatuarı
Doç.Dr. Alper Maral, YTÜ Sanat ve Tasarım Fak.
Doç.Dr. Süleyman Doğan, YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi
Y.Doç.Dr. Sinem Özdemir, İTÜ TMD Konservatuarı
Y.Doç.Dr. Salih Denli, Kemerburgaz Ün. Güzel Sanatlar Fak.
Y.Doç.Dr. Mehmet Emin Kahraman, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Dr.Ayhan Sarı, Kültür ve Turizm Bak. Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı
Öğr. Gör Mehmet İlhan, Sanat ve Tasarım Fakültesi
Evin İlyasoğlu, Müzik Yazarı
Serhan Bali, Andante Dergisi Genel Yayın Koordinatörü

Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulu:

Y.Doç.Dr. Göktan AY (Başkan)
Doç. Dr. Nesibe Özgül TURGAY, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Y.Doç. Aslıhan Ozel, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (Düzenleme ve Yürütme. Kurl.Başkan Yard.)
Y.Doç.Dr. Tarık Emre Yıldırım, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi (Düzenleme ve Yürütme Kurl.Başk. Yard.)
Doç.Dr. Süleyman Doğan, YTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi
Y.Doç.Dr. Sinem Özdemir, İTÜ TMD Konservatuarı
Y.Doç.Dr. Mehmet Emin Kahraman, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör Mehmet İlhan, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör. Ahmet Dolunay, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Arş.Gör. Çağatay BİLSEL, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Arş.Gör. Günsu YILMA, YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi
Hoşgeldiniz