V. Hisarlı Ahmet Sempozyumu başlıyor…


Toplam Okunma: 4043 | En Son Okunma: 28.01.2023 - 10:04
Kategori: Kongre.simp.panel

Afyon Devlet Konservatuarı işbirliğiyle Kütahya Güzel Sanatlar Derneği tarafından Kütahya’da beşincisi düzenlenecek olan Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu 29 Mayıs 2014 tarihinde başlıyor. Sempozyum teması bu yıl Şehir ve Müzik olarak belirlenmiş. 31 Mayıs Cuma gününe kadar sürecek olan sempozyum Kütahya Hilton Garden Inn’de gerçekleştirilecek. Program şöyle:

5.ULUSLARARASI HİSARLI AHMET SEMPOZYUMU

“Program”
29-31 Mayıs 2014, Hilton Garden Inn, Kütahya, TÜRKİYE

29 MAYIS PERŞEMBE

10.00 Kayıt
11.00 AÇILIŞ
12.00 Öğle Yemeği

13.00

Oturum I

Oturum Bşk: Uğur TÜRKMEN
Çağhan ADAR “Türk Din Müziğinin Eğlence Sektöründeki Dönüşümü; Afyon Ve Kütahya İslami Düğünleri Örneği”
Aydan ERDOĞAN & Sibel PAŞAOĞLU “Anadolu Aleviliği Cem Törenlerinde Deyişlere Yüklenen Kültürel Roller”
Arif DEMİR “Dindar İnsanlardaki Müzik Algı Değişimi”
Duygu ULUSOY YILMAZ & Gülay KARŞICI “Kültürel Kimlik Bağlamında Sivas Beydili Köyü Dini Ritüelinde Müzik”

Oturum II

Oturum Bşk: E. Funda TÜRKMEN
Seyhan CANYAKAN “Müzik Bölümü Öğrencilerinin Sound Ve Tını’ya Yönelik Müziksel Algıları”
Semih UÇAR & Çiler AKINCI “Müzikte ve Müzik Eğitiminde Mental Training”
Şehrinaz GÜNDÜZ “Afyon’un Kentsel Müzik Yaşamında Amatör Üfleme Çalgılar Eğitiminin İncelenmesi”
Şeniz ÖRDEKCİ &Duygu Sökezoğlu ATILGAN “İlkokul Öğrencilerinin Sosyalleşmelerinde Koro Eğitiminin Rolü”

13.00
Oturum III

Oturum Bşk: Cihan IŞIKHAN
Mehmet BİREKUL “Bir Kentleşme Refleksi Olarak Nostalji Kafeler”
Nevin ŞAHİN-MALKOÇ “Nostaljinin Metalaşması: 90’lar Türkçe Pop”
B. Yağmur KELEŞ “Eskişehir’de Canlı Müzik Ve Bar Kültürü”

14.40 Ara

15.00

Oturum I

Oturum Bşk: Ayten KAPLAN
Serhat KÜRKLÜ “Ankara Oyun Havası: Kent Kimliğinin Müzikle İnşası”
Ömer Can SATIR “Cümbüşten Gazinoya Yeni Ankaralı Müziği Ve Eğlence Geleneğinin Dönüşümü”
Faruk YILDIRIM “Ankara Oyun Havalarındaki Yozlaşma ve Ülkenin Müzik Kültürüne Etkileri”
Resul BAĞI “Antakya’da Çokkültürlülük Etkisi İle Halk Müziği Ve Halk Oyunları”

Oturum II

Oturum Bşk: İlknur OKATAN
Hicret T. ÇÖL “Şehrin Tanıtımında Şehrin Müziğinin Önemi “Karahisar Türküsü Örneklemi”
İrfan KARADUMAN “Şehir Yaşantısı İçinde Bir Kırsal Müzik Temsilcisi: Feyzullah Çınar”
Serenat İSTANBULLU “Şehirleşme Süreci İçinde Ali Ercan’ın Müziğindeki Değişimler”
Selçuk TİMUR “Münir Nûreddin Selçuk Ve İstanbul”
Gizem BİLİR & Sevgi TAŞ “Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat Etkinliklerinin İçerikleri Ve Sanat Etkinliklerine Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Katılım Durumlarının İncelenmesi”

15.00

Oturum III

Oturum Bşk: Serkan ECE M. Can PELİKOĞLU&Hakan DURAN& Levent SÜRBAHANLI “Türk Siyasetinde Seçim Kampanyalarında Kullanılan Müziklerin Kitle İletişim Aracı Olarak Şehir-Toplum Etkileşimi”
S. Dilhan KONAN “Seçim Propagandalarında Müziğin Kullanımı; “Dombra” Örneği”
A. Metin KARKIN &Vefa Terzioğlu DADAŞOVA “Totaliter Rejimin Manevi Sığınağı Olarak Müzik ve Müzik Baş-Kentlerinin Fenomeni”( SSCB Örneği )

AKTİVİTE

30 MAYIS CUMA

Sabah

10.00

Oturum I

Oturum Bşk: Uğur TÜRKMEN
Kubilay MUTLU “Performans Olarak Mekân: Sokak Orkestrası Örnek Olayında İzmir’in Değişen Ses Manzaraları”
Bahadır ÇOKAMAY ‘‘Şehrin Sokak Çalgısı: Santur’’
Tolga ÜRÜN ”Eğitimci Ve Öğrenciye Göre Şehirlinin Sosyalleşmesinde Antalya Sokak Müzisyenlerinin Yeri”
Esin Nilay KURAN “Sokak Müziğinin Klasik Müziğe Etkileri Ve Türkiye’de Sokak Müziği”

Oturum II

Oturum Bşk: Cihan IŞIKHAN
Filiz YILDIZ & Emel Funda TÜRKMEN “Engellilerin Sosyalleşmesinde Şehir Müzik Yaşamının ve Sanat Mekânlarının Etkileri”
Hande BAYRAK “Şehir Ve Eğlence Müziği”
Cenk CELASİN “Türkiye’de Çağdaş Yazılı ve İşitsel-Görsel Medya ve Şehir Eğlence Müziği İlişkisi”
Burcu AVCI AKBEL “Kentleşme ve Amatör Müzik Toplulukları”

10.00

Oturum III

Oturum Bşk: Bülent ALANER
Derya KARABURUN DOĞAN &Zafer KILINÇER “Etnomüzikolojik Çerçevede Dinsel Ritüel Ve Müzik İlişkisi”
Onur ŞENEL & Yasemin ATA “Dini Müzikte Reform: Buca Baptist Kilisesi Örneğinde Protestan Müziği Ve İbadeti”
Sezgin SUNA “Antakya Şehir Yaşamında Rahibe Barbara Kallasch’ın Müzik Ritüeli”

12.00 Öğle Yemeği

13.00

Oturum I

Oturum Bşk Abdullah UZ
Gökmen ÖZMENTEŞ “Türkiye’de Popüler Müzik Pedagojisi: Akdeniz Üniversitesi Örneği”
Aykut ÇEREZCİOĞLU “Karnavalesk Bağlamında ‘Müzika Retorika’”
Uğur ASLAN “Şivan Perwer Özelinde Protest Müzikte Mikro-Milliyetçi Söylem”
Celalettin BUDAK “Müzik Ve Politika Ekseninde ‘Barışın Manifestosu’; Aygül Erce Örneği”

Oturum II

Oturum Bşk: Çiler AKINCI
Uğur TÜRKMEN “İcracı Gözüyle Şehir Ve Sanat İlişkisinde Ihvan-ı Musiki Toplantılarının Rolü”
Koray İLGAR “XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Çalgılı Kıraathânelerin Geleneksel Osmanlı-Türk Müziği’nin Yaşatılmasındaki Etkisi ve Önemi”
Bensu KİTİRCİ “Uluslararası Eskişehir Festivali - Kültür, Sanat, Ekonomi”
Rıfat BELTEKİN & Çağhan ADAR “Şehir ve Sanat İlişkisinde Özel Şirketlerin Rolü; AKSAM Örneği”

13.00

Oturum III

Oturum Bşk: Emel Funda TÜRKMEN
Sibel PAŞAOĞLU “Şehir-Din-Müzik Konsepti Bağlamında Maftir Okuma Geleneği”
Münevver ARIKAN “Osmanlı Devleti’nde Kimlik Temsili Ve Siyasi Bir Eylem Aracı Olarak Tasavvuf Müziği”
Aliyeva KHANİM “Azerbaycan Halk –Profesyonel Müziğinin Şirvan Âşık Ortamının Oluşumunda Tekke-Derviş, Süfi-Ürfan Tarikatlarının Rolü

14.40 Ara

15.00

Oturum I

Oturum Bşk: Serkan ECE
Levent DEĞİRMENCİOĞLU “Kayseri’de Yaşayan Selanik Göçmeni Müzisyenler”
Ali ÖZDEK & N. Hamit YÜKSEL “Kayseri/Uzun Yayla Çerkezlerinde Müzik Pratikleri”
Zekeriya KAPTAN Sivas’ta Yaşayan Âşıklık Geleneği Alevi – Bektaşi Âşıklar
Soner ALGI “Günümüz Konya’sı Eğlence Müziği’nde Konya Türkülerinin Yeri Ve Önemi”

Oturum II

Oturum Bşk: Uğur TÜRKMEN
A. Bülent ALANER & Çiğdem BALOĞLU “Frigya Bölgesi Türküleri Ve Frigyen Modu”
Maria Marzena KIZILAY “Most Famous Polısh Composers, Theır Cıtıes, Inspıratıons And Musıc Choıces”
Hakan DURAN “Şehir Ve Elektronik Müzik Etkileşiminde Erdem Helvacıoğlu’nun “A Walk Through The Bazaar” Eseri”

15.00

Oturum III

Oturum Bşk: Ayten KAPLAN
Safiye YAĞCI & Emel Funda TÜRKMEN “Kültür Sanat Merkezlerinin Şehir Hayatına Etkilerinin Kadın Kimliği Açısından Değerlendirilmesi (Aksam Örneği)”
Çağhan ADAR & Yunus Emre UĞUR “Afyon Musiki Cemiyeti ve Şehrin Müzik Kültürüne Katkıları”
Kadir GÜLER “Ahmet Yakupoğlu Bağlamında Kütahya’da Şehir, Kültür ve Müzik”

31 MAYIS CUMARTESİ

Sabah
10.00

Oturum I

Oturum Bşk: Abdullah UZ
Melike BOZKUŞ &Emel Funda TÜRKMEN “Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin Kültür- Sanat Ve Müzik Etkinliklerinin İncelenmesi(2013-2014)”
Sonat COŞKUNER “Samsun Devlet Opera Ve Balesi Seyircisinin Program Tercihlerindeki Değişkenler”
Işılay ÖZCAN ”Belediye Müzik İlişkisi Ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir’in Müzik Yaşamına Katkıları”
Ezginur KÜÇÜKDÜRÜM & Özge CESUR “Popüler Öğelerin Senfoni Orkestraları İçindeki Yeri: “Bir Anadolu Senfoni Orkestrası Konseri Örneği”
Rohat CEBE “Diyarbakır Halk Müziği”

Oturum II

Oturum Bşk: Kadir GÜLER
Ali Fuat AYDIN& Cenk GÜRAY “Rebetiko Müziği’nin Ezgisel Özelliklerine Bir Bakış”
Gonca DEMİR “Türk Halk Müziği Fonetik Notasyon Sistemi/Thmfns Sosyolinguistik-Müzikolinguistik Özellikleri: Urfa Yöresi Örneklemi”
Fatma CULFA & Ümit AKCA “Modernleşme Ve Sanat İlişkisi: Türk Modernleşme Sürecinde Müzik Yasağının “Mutlu Ol Bu Bir Emirdir” İsimli Kısa Film Çerçevesinde Analizi”
Ahmet Serkan ECE & Seda EDEN “Kemal Bolu’dan Kemal İlerici’ye”

10.00

Oturum III

Oturum Bşk: Çağhan ADAR
Seta KÜRKÇÜOĞLU “Megakent İstanbul Ve Bu Şehrin Günümüz Çağdaş Türk Bestecilerine Etkileri”
Ece KAPTANOĞLU& Pınar ÇANAKÇI “Sanayi Kentinde Bir Vaha : Yenişehir Sineması Ve Kültür Merkezi”
Pınar ÇANAKÇI & Ece KAPTANOĞLU “Safranbolu – Miras Kent, Miras Müzik”

12.00 Öğle Yemeği

KURULLAR

Sempozyum Onur Kurulu

Şerif YILMAZ Kütahya Valisi
Mustafa İÇA Kütahya Belediye Başkanı
Ahmet KARAASLAN Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Mustafa SOLAK Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü
Akil GÜR Kütahya Güzel Sanatlar Derneği Başkanı
Nihat DELEN İş Adamı
Mustafa HİSARLI Yüksek Mimar-TRT Sanatçısı

SEMPOZYUM BİLİM ve DANIŞMA KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Fırat KUTLUK Dokuz Eylül Üniversitesi

SEMPOZYUM BİLİM ve DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. A. Bülent ALANER Anadolu Üniversitesi
Prof. Şehvar BEŞİROĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Danuta HIBOLWSKA Varşova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ivan CAVLOVIC Saraybosna Müzik Akademisi
Prof. Dr. Uğur ALPAGUT Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah UZ Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan IŞIKHAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Maja ACBAR Saraybosna Müzik Akademisi
Doç. Dr. Thomas SOLOMON Bergen Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten KAPLAN Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzan GÖHER VURAL Niğde Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ECE Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yrd. Doç. Çiler AKINCI Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER Dumlupınar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Metin BAŞ Dumlupınar Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU BAŞKANI
Doç. Dr. Uğur TÜRKMEN Afyon Kocatepe Üniversitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Yrd. Doç. Çağhan ADAR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Gör. Marzena Maria KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Öğr. Elm. Okan KIZILAY Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okutman Yunus Emre UĞUR Afyon Kocatepe Üniversitesi
Okt. Yusuf Ziya BEYDÜZ Dumlupınar Üniversitesi
Murat BİÇER Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Çetin DURAK Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Recep ZENGİN Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Halim TÜRKMEN Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
Ahmet UMU Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Mustafa Kemal ALTINSOY Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Birsen GÜZEN Kütahya Güzel Sanatlar Derneği
Filiz YILDIZ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rıfat BELTEKİN Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rafet KIRDAR Gazi Üniversitesi
Çiğdem BALOĞLU Anadolu Üniversitesi
Bensu KİTİRCİ Anadolu Üniversitesi
Birsen Yağmur KELEŞ Anadolu Üniversitesi
Suat DANDİNOĞLU Afyon Kocatepe Üniversitesi
Hoşgeldiniz