“Ses Teknolojisinde Türk Müziği’ne Özgü Tasarımlar” Semineri İTÜ TMDK’da…


Toplam Okunma: 3852 | En Son Okunma: 28.01.2023 - 00:12
Kategori: Kongre.simp.panel

İstanbul Teknik Üniversitesi TMDK’dan Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden Doç. Dr. Barış Bozkurt’un birlikte düzenledikleri “Ses Teknolojisinde Türk Müziği’ne Özgü Tasarımlar” semineri 13 konuşmacının spesifik sunumlarıyla konuya ışık tutacak. Yer : İTÜ Maçka Yerleşkesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü, BİSED Salonu, 11 Haziran 2014, saat: 12:30 – 17:30 arası…

Ses Teknolojisinde Türk Müziği’ne Özgü Tasarımlar
Culture specific approaches in music technology: Turkish music case

11 Haziran / June 2014
12:30 – 17:30

İTÜ TMDK Müzik Teorisi Bölümü Etkinliği

Düzenleyenler /Organised by:
Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık, İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Barış Bozkurt, Bahçeşehir Üniversitesi,
Prof. Dr. Xavier Serra, Music Technology Group(MTG), Universitat Pompeu Fabra

Yer:
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü, BİSED Salonu, Maçka Yerleşkesi

[AÇILIŞ – OPENING 12:30]

1) [12:40] Introduction to Comp Music and “Dünya” / CompMusic projesi ve “Dünya” (http://compmusic.upf.edu/ & http://dunya.compmusic.upf.edu/) [Eng]
Prof. Dr. Xavier Serra, Music Technology Group(MTG), Universitat Pompeu Fabra

2) [13:00] Türk Sanat Müziğinin Stüdyodaki Temsili: Stüdyo Kayıtlardaki Karar Süreci / Creating The Recorded Image of Turkish Art Music: The Decision Making Process in a Recording Session [Tr]
Doç. Dr. Can Karadoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi

3) [13:20] Türk müziği için müzik teknolojisi / Music technology for Turkish music: review of state-of-the-art and challenges [Tr]
Doç. Dr. Barış Bozkurt, Bahçeşehir Üniversitesi

4) [13:40] Notalar üzerinden otomatik ezgi bölütleme ve ezgi analizi / Automatic phrase segmentation on symbolic data [Tr]
M. Sc. M. Kemal Karaosmanoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi

5) [14:00] Automatic lyrics-to-audio alignment /Otomatik nota-icra eşleştirme: şarkı sözlerinin eşlenmesi [Eng]
M. Sc. Georgi Dzhambazov, Music Technology Group(MTG), Universitat Pompeu Fabra

6) [14:20] Otomatik nota-icra eşleştirme / Audio-Score alignment [Tr]
M. Sc. Sertan Şentürk, Music Technology Group(MTG), Universitat Pompeu Fabra

7) [14:40] Konservatuarlar için ortak bir nazari sistem: Makamları Seslendirmede, Bilhassa Tanbur ve TouchKeys için, Sabit Olduğu Kadar Esnetilebilir, hem de Batı müziği ile uyumlu, 24 Perdeli bir Nazari Çözüm / A Common Music Theory Framework For Conservatories: A 24-tone Tuning Solution to play Maqams, Especially for Tanbur & TouchKeys that is flexible although being fixed-pitched, and compatible with Western music. [Tr]
Doç. Dr. Ozan Yarman

8) [15:00] Mikrotonal akortlama uygulamaları: Türk makam müziğinde otantik aralıklar ile icranın yeri / Microtonal Tuning Practices: The use of authentic intervals for the performance of Turkish folk music [Tr]
Dr. Y. Burak Tamer, Bahçeşehir Üniversitesi

[ ARA – COFFEE BREAK 15:20-15:40 ]

9) [15:40] Hesaplamalı yaklaşımlarla Seyir analizi / Computational analysis of Seyir [Tr]
Doç. Dr. Barış Bozkurt, Bahçeşehir Üniversitesi , Prof. Dr. Nilgün Doğrusöz Dişiaçık, İstanbul Teknik Üniversitesi

10) [16:00] Computational analysis of Usul / Hesaplamalı yaklaşımlarla Usul analizi [Eng]
Dr. Andre Holzapfel, Boğaziçi Üniversitesi

11) [16:20] Cross-cultural analysis of vibrato: A case study comparing erhu and violin playing styles / Vibrato analizi: erhu ve keman icra stilleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme [Eng]
Luwei Yang, Queen Mary University of London

12) [16:40] CompMusic projesinde oluşturulmuş ve kullanıma açılmış kaynakların tanıtımı / Resources developed in CompMusic project for Turkish music research [Tr]
Burak Uyar, Hasan Sercan Atlı, Bahçeşehir Üniversitesi

13) [17:00] Dünya – Makam, Türk müziği için bir müzik-keşif sitesinin tasarımı / Design of a music exploration system for Turkish makam music [Tr]
Doç. Dr. Barış Bozkurt, Burak Uyar, Hasan Sercan Atlı, Bahçeşehir Üniversitesi, Sertan Şentürk, Universitat Pompeu Fabra

Sunumlar İngilizce veya Türkçe olarak yapılacak olup İngilizce sunumların Türkçe özeti verilecektir.

Sunumun dili başlığı takiben ([Eng] veya [Tr] imleci ile) belirtilmiştir.
Hoşgeldiniz