Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi “Müzik Teknolojileri Özel Sayısı” yazılarınız…


Toplam Okunma: 5441 | En Son Okunma: 22.05.2024 - 19:23
Kategori: Haberler, Yazılar

İTÜ TMDK Uluslararası Hakemli Porte Akademik “Müzik Teknolojileri” sayısı için makalelerin ve en fazla 250 kelimelik İngilizce özetlerinin 10 Ekim 2014 tarihine kadar porteakademik@gmail.com adresine (Word belgesi olarak) gönderilmesi gerekiyor…

İTÜ TMDK Uluslararası Hakemli Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi “Müzik Teknolojileri Özel Sayısı”

Müzik Teknolojileri günümüzde birçok farklı koldan beslenerek büyüyen bir alandır. Temel olarak ses tasarımı ve çalgı yapım başlıklarına bölündüğünde, bu iki konuyu derinden besleyen bir çok alt bilim dalı sayılabilir. Bu alanda üretilen birçok eser disiplinlerarası üretimler olarak kabul edilmektedirler. Örneğin bir stüdyo kaydı, kayıt yapan teknolojiyi oluşturan elektronik cihazlardan, kayıtta çalınan enstrümanın yapım teknolojisine kadar uzanan büyük ölçekli bir fikir üretim yelpazesinin buluşma noktası olarak değerlendirilebilir.

Bu alanda bilgisayar kullanımı her aşamada yer almaktadır ve sonic arts gibi, kompozisyonun itici bir güç olarak katıldığı üretim alanları çağdaş makineleri farklı biçimlerde kullanarak müzik teknolojileri alanına yeni ve heyecan verici bir boyut katmaktadır. Yeni bir anlatımın peşindeki bir sanatçı artık bu anlatımı en dolaysız şekliyle icraya dökebileceği bir kullanıcı ara yüzünü kendisi üretip, eserini oluşturabilmektedir.

Kayıt teknolojilerinden çok önce başlamış olan çalgı yapım sanatı belki de çağın sayısal çalgıları ile birlikte yine müzik teknolojilerinin konuyu kapsayıcı üst başlığı olarak korunmaktadır. Yeni müzik akımları yeni çalgılarla hızlı bir şekilde seyirciye sunulmaktadır.

Porte Akademik’in bu sayısında müzik teknolojileri ile ilişkili ses tasarımı ve çalgı yapım başlıkları açısından çağdaş ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir. Önerilen temel alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

Çağdaş Müzik Teknolojileri eğitimi
Sonic Arts alanında uygulamalar
Tarihsel Çalgıların Yapımı
Performans Kuramı Çerçevesinde Çağdaş Müzik Teknolojileri Uygulamaları
Sinemada Ses Kuşağı
Popüler Müzik Prodüksiyonu
Çağdaş Türk Müziği Kayıt Teknikleri
Arayüz ve Yazılım Tasarımı
Çağdaş Çalgı Yapımında Patent Alanı
Modern Çalgı Yapım Teknikleri
Çalgı Restorasyonu
Mikrotonal Çalgı Üretimi
Tarihi Repertuarların Çağdaş Kayıt Yöntemleriyle Prodüksiyonu

Bu başlıklar altında, çeviri yayın ve özgün yayınlar olmak üzere planlanan PORTE AKADEMİK Müzik Teknolojileri sayısı için makalelerin ve en fazla 250 kelimelik İngilizce özetlerinin 10 EKİM 2014 tarihine kadar porteakademik@gmail.com adresine (Word belgesi olarak) gönderilmeleri gerekmektedir. Özgün yayınların daha önce yayınlanmamış olması gerekir ve fikirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Çeviri yazılarda ise farklı dillerden Türkçe’ ye çevrilen eserler metnin orijinal kopyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Porte Akademik Journal of Music and Dance Research Special Issue on Music Technologies

Music Technologies nowadays is a growing field feeding upon various different branches. It can basically be divided into sound design and instrument making categories, which are both deeply supported by many sub-disciplines. Most of the works generated within this field are considered as inter-disciplinary ones. For example, a studio recording can be considered as a crossroads for a wide scale of creative thinking ranging from the electronic recording equipment to the technologies used to build the instrument that is recorded.

Computer usage is very common at every area of this field and like sonic arts, creative fields driven by composition, add a new and exciting dimension to Music Technologies through different usage of contemporary equipment. An artist in search of a new expression can now build a user interface for himself/herself that provides the most direct way for turning that expression into a performance so that he/she can create his/her work.

The art of instrument making which is older than recording technologies may be considered as a comprehensive upper title of music technologies together with the digital instruments of today. New music trends with the new instruments are presented instantly for the audience.

In this issue of Porte Akademik, works covered will be related to music technologies, contemporary and inter-disciplinary in terms of sound design and instrument making.
Suggested topics include:

Contemporary music technologies education
Applications related to sonic arts
Historical instrument making
Applications of contemporary music technologies within the perspective of performance theory
Movie sound
Popular music production
Recording techniques of contemporary Turkish music
Interface and software design
Patent fields in contemporary instrument making
Modern instrument making techniques
Instrument restoration
Microtonal instrument production
Production of historical repertoire with contemporary recording techniques

Music technologies issue of PORTE AKADEMİK is planned to include original papers and translated articles. Papers and English abstracts (250 words at most) should be sent to porteakademik@gmail.com as a Word document by 10 October 2014. Original papers need to be unpublished and copyright responsibilities belong to author. For translated articles, translations to Turkish need to be submitted with the original copy of the text.
Hoşgeldiniz