“90. Yılında Musiki Muallim Mektebi ve Cumhuriyetin Müzik Serüveni” Kongresi AKÜ’de başladı…


Toplam Okunma: 4463 | En Son Okunma: 04.12.2023 - 09:58
Kategori: Kongre.simp.panel

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde ve paydaş kurumlar desteğiyle düzenlenen “Kuruluşunun 90. Yılında Musiki Muallim Mektebi: Cumhuriyetin Müzik Serüveni” başlıklı kongre 05 - 08 Kasım 2014 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde Ahmet Necdet Sezer Kampüsü’nde başladı… Program:

90. YIL MÜZİK KONGRESİ PROGRAMI

1.GÜN (5 KASIM ÇARŞAMBA)
AÇILIŞ
Prof. Dr. A. Bülent ALANER
“Cumhuriyet’in Müzik Serüveni”

1. OTURUM
Prof. Dr. Aytekin Albuz/Oturum Başkanı
Okan Murat Öztürk
İdeolojik ve Siyasal Bir Proje Olarak Musiki Muallim Mektebi
Kubilay Mutlu
Halkın Değişen Müziksel Temsilleri: Osmanlı’dan Günümüze Müziğin Siyasal Tahayyülü, Tahayyülün Siyasal Müziği
Emel Türkmen - Uğur Türkmen
Akbaba Dergisi Örnekleminde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Türk Müziği Algısı
Esra Kınıklı Snapper
“Müzik Görüşleri” Cumhuriyetin ilk Sanat-Müzik Dergilerinden Birinin Beş Yıllık Serüveni

2. OTURUM
Prof. Dr. A. Bülent Alaner/Oturum Başkanı
Uğur Türkmen
Günümüz Konservatuvarları ve Konservatuvarlardaki Öğretim Etkinliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Eğitimci Düşünceleri
Ömer Can SATIR
Türk Kimliğinin İnşasında Müzik Eğitiminin Rolü (Çocuklara Seslenen Müzikler Üzerine Bir İnceleme)
Sonat Coşkuner
Türk Keman Ekolü Neden İstenilen Düzeyde Değildir?
Bahar Sarıboğa - Çiler Akıncı
Flütün Türkiye’deki Serüveni ve İlk Türk Flüt Virtüözü Saffet Atabinen
Hazan Kurtaslan
Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminden Günümüze Kadar Türkiye’de Flüt Çalgısına Verilen Önem

3. OTURUM
Prof. Dr. Türev Berki/ Oturum Başkanı
Yasemin Ata
Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarının Bir Uzantısı Olarak Türkiye’de Müzik Eleştirmenliği
Ozan Kutluk- Erdinç Öztan
Rock Müzisyen ve İzlerkitlesinde Klasik Müzik Algısı: İzmir ve İstanbul Örnek Olayı
Fırat Kutluk
“Tom ve Jerry” Özelinde Türkiye’de Klasik Müzik Algısı: Kültürel Elitizmin Çöküşü
Erdinç Öztan-Ozan Kutluk
Türk Eserlerinin Yurtdışı Ses Kayıtlarından Örnekler ve Audio Analizi
Seyhan Canyakan
İletilen Müzik: Uşak – Bergama Ekseninde Kaydedilmiş Müzik

4. OTURUM
Prof. Dr. Uğur Alpagut/ Oturum Başkanı
Mehmet Arslanboğa -Süheyla Özdemir - Oya Levendoğlu Öner
Halkevleri Dergileri Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikaları Tartışmaları
Safiye Yağcı - Emel Funda Türkmen
Afyon Halkevi Faaliyetleri ve Yayın Organı Taşpınar Dergisindeki Müzik Yazılarının İçerik Analizi
Elif Sezer
Başka Bir Türk Musikisi Tarihi Mümkün Olabilir miydi?
Ziya Gökalp ve Rauf Yekta’nın Fikirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Okuma
Umut Sülünoğlu
Küçük Yasaklardan Büyük Özgürlüklere
Ferhat Erdem
Yurdun Sesi Kısılıyor mu?

ISME-2018
Prof. Dr. Uğur ALPAGUT - Prof. Dr. Belir TECİMER
KONSER
Gökhan AYBULUS/Piyano Resitali
‘İbrahim Küçükkurt Konser Salonu’

2.GÜN (6 KASIM PERŞEMBE)

5. OTURUM
Prof. Dr. Hakan Cevher/Oturum Başkanı
Cemal Özkızıltaş
Devlet Türk Müziği Konservatuvarlarındaki Ritim Anlayışı
Yıldırım Aktaş
Devlet Konservatuvarları Türk Müziği Bölümlerinde Verilen Üslup ve Repertuar Dersinin Uygulanmasında Eser Kimliği Yönteminin Kullanımı ve Önemi
Yusuf Çetinkaya
Güzel Sanatlar Liseleri Piyano Kitaplarındaki Makamsal Eserlere Yönelik
Eğitimci Görüşleri
Serdar Çakırer-Zülfikar Avcı - Zafer Kurtaslan
İlköğretim Müzik Kitaplarında Halk Türkülerine Yer Verilme Durumunun Değerlendirilmesi

6. OTURUM
Doç. Dr. Feyzan Göher Vural/Oturum Başkanı
Ömer Akın
Profesyonel Müzik Eğitiminde Trabzon Örneklemi
Şeniz Ördekci-Duygu Sökezoğlu Atılgan
Müzik Eğitimi Çalıştaylarının Müzik Eğitimcileri Üzerindeki Etkileri (Afyonkarahisar İli Örneği)
Gizem Bilir - Sevgi Taş
MEB’e Bağlı Müzik Kurslarının Öğrencileri Mesleki Müzik Eğitimine Yönlendirme Durumlarının İncelenmesi
Metin Buzduğu
Cumhuriyetin Oda Müziği Tarihi ve AKÜ Devlet Konservatuvarı Akademik Oda Orkestrası Örneği

7. OTURUM
Prof. Dr. Oya Levendoğlu Oner/Oturum Başkanı
Attila Özdek
Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Eğitimi Kurumlarında Bağlama Eğitimi
Meral Bahar- İzzet Yücetoker
Cumhuriyet Döneminde Şiir ve Müzik – Âşıklık Geleneği
Nihat Ozan Köroğlu
Türk Saz Müziğinde Bir Ekol: Niyazi Sayın
Mustafa Hisarlı
TRT Kurumunun Türk Halk Müziği Seslendiriliş Biçimine Etkileri
Atabey Aykar – Nihan Yağışan
Suziki Yöntemini Türk Halk Ezgileri Kullanılarak Başlangıç Gitar Eğitimine Uygulanabilirliği

8. OTURUM
Doç. Dr. Uğur Türkmen/Oturum Başkanı
Burhan Kul
Türkiye’de Müzik Bilimi Çalışmalarının Gelişmesinde Enstrüman Müzeciliğinin Önemi İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Örneği
Celaleddin Biçer
Türk Çalgı Eğitiminde Okullaşma
Burak Kaynarca
TRT 50. Yıl Özel Dünden Sesler “Türk Sanat Müziği”
LP Kaydına Eleştirel Bakış
Timuçin Çevikoğlu
Türk Klasik Müziğinin Sorunları-Eğitim ve İcra

PANEL
A.Bülent ALANER/Oturum Başkanı
Aycan SANCAR/CSO Müdürü
H. Hüseyin AKBULUT/Kültür Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı

KONSER
Türev BERKİ Piyano Resitali
“1924-35”
‘İbrahim Küçükkurt Konser Salonu’

3.GÜN (7 KASIM CUMA)

10. OTURUM
Doç. Dr. Emel Funda Türkmen/Oturum Başkanı
Mustafa Apaydın
Dünya Koro Edebiyatı’nın Neresindeyiz (Türkiye Korolar Şenlikleri Verileriyle)
Berna Özkut
Ses Eğitiminde Farklı Pedagojik Yaklaşımların Sonuçlarının Karşılaştırılması
Mehmet Yiğit Ersoydan
Toplu Söyleme (Koro) Ortamlarında Liderlik Olgusu
İlknur Özal Göncü
Türkiye’de Üniversitelerdeki Koro ve Koro Şefliği İlgili Açılmış Olan Lisans ve Yüksek Lisans Programlarının İncelenmesi

11. OTURUM
Prof. Dr. Mustafa Apaydın/Oturum Başkanı
Gözde Gürün Demireriden - Serkan Özçifci- Türev Berki
Yorumculuk Doktorasına Analitik Bir Bakış
Selçuk Bilgin
Müzik Eğitiminde Kullanılan Şarkıların Müzik Öğretmenleri Tarafından Okul Koroları İçin Düzenlenmesi
Melike Bozkuş
Afyon 23 Nisan Çocuk Koroları Şenliğinde Seslendirilen Çocuk Şarkıları
Aykut Önder Sarıçiftçi
Koro Dersi Motivasyon Ölçeği Geliştirilmesi ve Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi

12. OTURUM
Prof. Sadık Özçelik/Oturum Başkanı
Emel Funda Türkmen
Müzik Öğretmeni Adayı Konservatuvar Öğrencilerinin Özel Alan Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi
Mehtap Aydıner
Öğretmen Adaylarının Müzik Türlerine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi
Yaşar Sami Uygun - Mehtap Aydıner Uygun
Üniversite Öğrencilerinin Nitelikli Müzik Kavramına İlişkin Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Serdar Kastelli
Anadolu Geleneksel Nefesli Çalgıları ve Ulusal Dağarcık Oluşturma Çabaları

13. OTURUM
Doç. Dr. Gökmen Özmenteş/Oturum Başkanı
Gül Fahriye Evren- Çilem Tuğba Akdağ
Popüler Müzik: Tatile Giden Bir Otobüs
Uğur Erdem Ürer
DKTM Koroları Program İçeriklerinin Kuruluş Amaçlarına Yönelik İncelenmesi (Elazığ Örneklemi)
Mete Gökçe
Ulusal Koro Müziğinde Sanatsal ve Toplumsal Modelleme
100 Ses Projesi
N. Neslihan ALPUĞAN
Koro Müziğinde Dil, Kullanımı ve Önemi

14. OTURUM
Doç. Dr. A. Serkan Ece/Oturum Başkanı
Orhan Baba
Cumhuriyet’in Bandoları
Tolga ÜRÜN
Cumhuriyet Dönemi Askeri Bando Repertuarlarında Geleneksel Türk Müziği Ögeleri
Deniz AYDAR
Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarında Türk Müziği
Okan KIZILAY
Radyolarda Türk Müziği Yasağı

15. OTURUM
Prof. Abdullah Uz/Oturum Başkanı
Dilek Avanaz
Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Müzik Alanında Yetişen Üstün Yetenekli Çocuklar, Eğitimleri ve Müziğe Katkıları
Fatma Karataş
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde Yapılan Müzik Etkinliklerinin Öğrenci Üzerine Etkileri
Ertürk Öztürk
Bilim ve Sanat Merkezinde Müzik Alanında Özel Yetenekleri Geliştirici Program ve Proje Üretimi/Yönetimi Programına Devam Eden Öğrencilerin Müzik Etkinlikleri
Mahmut Emin Sinangil
Kuruluşundan Günümüze Fen Liselerinde Müzik Eğitimi Müfredatının İncelenmesi ve Uygulamaları

16. OTURUM
Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı/Oturum Başkanı
Zafer Kurtaslan
Modern Bir Uygulama Örneği Olarak CAKA
(Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) Keman Eğitim Sistemi
Serenat İstanbullu
Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Yabancı Uyruklu Piyano Eğitimcilerinin Yeri
Abdullah Uz
Cumhuriyet Müzik Eğitiminde Yetenek Havuzunun Değerlendirilmesi
A.Levent Yüksel
2009-2014 Yılları Arasında Özel Yetenek Gerektiren Müzik Lisans Programlarının Yerleştirme Puanı Hesaplama Değişimlerinin Aday Öğrenci Profiline Yansımaları
Hoşgeldiniz