Çocuk müzik eğitimine “Orff Yaklaşımı” kitabı…


Toplam Okunma: 3914 | En Son Okunma: 12.06.2024 - 18:50
Kategori: Kitaplar

Çocukların müzik eğitimi konusu günümüzde de tartışılmakta, çeşitli yöntemler araştırılmakta, uygulanmaktadır. Onların alışık oldukları elemanları kullanarak, doğal bir şekilde müzik öğretmeyi, içlerinde varolan yaratıcı güçleri ritm, hareket ve konuşma yoluyla keşfetmeyi amaçlayan bir sistem olan “Orff Yaklaşımı” İTÜ TMDK öğr. üyesi Atilla Coşkun Toksoy tarafından kitaplaştırılarak İTÜ Vakfı Yayınları arasında yayınlandı…

Kitabın tanıtım yazısından:
“20. yüzyılda Dalcroze, Kodaly, Orff, Suzuki gibi besteci ve eğitimcilerin ortaya koydukları prensipler temel müzik eğitimine büyük gelişme ve yenilikler getirmiştir. Tüm bu isimler arasında Carl Orff, temel müzik eğitiminde “elementer” olgusunu kendine özgü prensipler ve işleyiş içinde tanımlayarak, bugün dünyanın en yaygın bilinen-uygulanan-uyarlanan temel müzik eğitimi anlayışı olan Orff-Schulwerk’i ortaya koymuştur…”

ORFF YAKLAŞIMI
Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş
Atilla Coşkun Toksoy
İTÜ Vakfı Yayınları
ISBN 978-605-4778-84-3
İstanbul, 2014
160 sayfa, 16.5 x 23.5 cm
15 TL
Kitap temini konusunda basin@ituvakif.org.tr  adresinden bilgi alınabilir.
İTÜ VAKFI Tel: 212 230 73 71 - 232 57 62 İTÜ Maçka Kampüsü
Hoşgeldiniz