Batı Karadeniz Bölgesi Müzik Okulları … Sevil Yalçın*


Toplam Okunma: 4866 | En Son Okunma: 20.04.2018 - 06:04
Kategori: Toplum ve Müzik

Türkiye’de filizlenen müzik hareketlerini mesleğim gereği yakından takip eden bir eğitmen olarak yeni açılan müzik okullarını görünce çok mutlu oluyorum… 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. A.Aydın İLİK tarafından kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Batı Karadeniz Bölgemize farklı bir renk katmıştır. Bugün, Batı Karadeniz Bölgesi’nde neredeyse her ilde bir tane olmak üzere toplam 9 müzik okulu vardır…

Batı Karadeniz Bölgesi Müzik Okulları … Sevil YALÇIN*

Hayalleri gerçekleştirebilmenin en güzel yolu uyanmaktır. Uyanmayı başarabilen toplumlar hayallerine en kısa zamanda en güzel şekliyle ulaşabilmişlerdir. Hep düşünüyorum acaba bizim toplumumuzun yüzde kaçı uyanık ve hayallerini gerçekleştirebiliyor? Bu anlamda Türk toplumunda güzel filizlenmeler görüyorum son zamanlarda. Özellikle de müzik alanında. Ulu önder Atatürk’ün isteklerinden biri de Türkiye’nin dört bir yerinden müzik sesleri gelsin, yurdumuzun çeşitli bölgelerinden sanatçılar yetişsin ve uygarlıkta bir adım daha ileri gidelim. Türkiye’de filizlenen müzik hareketlerini mesleğim gereği yakından takip eden bir eğitmen olarak yeni açılan müzik okullarını görünce çok mutlu oluyorum.

Tabii ki o okullardan mezun olduktan sonra gençlere iş sahası açmada devlete büyük görev düşüyor. Ancak müzik öğretmeni atamalarındaki sayının azlığı birçok gencin boşta kalmasına neden oluyor. O gençlerin hepsi atandığı takdirde hem Türkiye’deki okullarda müzik öğretmeni açığı kapanacak hem de gençlerimiz sevdikleri mesleği keyifle yapacaklardır. Bu nedenle atamaların,gelecek yıllarda daha titizlikle yapılması gerekmektedir.
 Bartın, Bolu, Karabük/Safranbolu ve Kdz. Ereğli’de Anadolu Güzel Sanatlar liseleri , Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli, Sakarya ve ZKÜ Devlet konservatuvarları aktif olarak eğitim -öğretim yapmaktadırlar.

Bu müzik okullarının bölgeye olan kültürel ve sanatsal katkıları oldukça fazla olup orada yaşayan insanların müziğe bakış açılarını farklı kılmakla kalmamış, bölgede bir kalite anlayışını başlatmıştır.

ZKÜ önemli bir eğitim-kültür hizmeti vermek için harekete geçmiş ve “Batı Karadeniz Bölge okulları ile birlikte ortak işler yapabilme” düşüncesiyle çalışmalar başlatmıştır. Bu amaçla 16-17 Ocak 2007′de toplantılar
geçekleştirilmiştir. Toplantılara Doç. Dr. Yılmaz AYDIN (KOCAELİ), Yrd.Doç. Dr. Türker EROĞLU (SAKARYA), Prof. Dr. Raif GÜLCAN (BOLU) ve Yrd.Doç. Dr. Aydın İLİK (ZONGULDAK) katılmışlardır. Alınan kararlar bölge halkına daha da güzel katkılarda bulunacaktır. Kararları özetlemek gerekirse:

1. Yukarıda belirtilen Batı Karadeniz Bölgesi üniversitelerinin tüm müzik okullarının müdürleri ve başkanları yılda bir kez bir üniversitenin sahipliğinde bir araya geleceklerdir.

2. Bir araya gelindiğinde müzik sanatı ve eğitiminin bugünü-geleceği paneli ardından her okulun getirdiği 3 sanatçı ile küçük müzik dinletileri verilecektir.

3. Yıllık buluşmalara bir müdür ve bir başkan yardımcısı ile üç sanatçı öğretim elemanı ya da öğrenci olacak biçimde beşer kişiden oluşacak toplam yirmi kişilik bir çalışma grubu oluşturulacaktır.

4. İlk toplantı 16 Mayıs 2007′de Zonguldak’ta ZKÜ’nün ev sahipliğinde 1.Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteleri Müzik Okulları Başkanları toplantıları adı altında gerçekleştirilecek ve ZKÜ ile ilgili üniversite
rektörleri de davet edilecektir.

Bu amaçlara 13 Mart 2007′de Kdz. Ereğli’de yapılan panelde de üzerinde durulan Ereğli Eğitim Fakültesi’nde Müzik Öğretmenliği Bölümü açmak da eklenmiştir.

Böylece ülkemiz gençlerine müzik alanında güzel miraslar bırakmak hedeflenmiş, yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Yapılan tüm bu güzel işlerin diğer üniversitelere ve müzik okullarına örnek olmasını dilerim. Sanatın önemini dikkate almayan bazı toplum kesimlerini doğru şekilde yönlendirmek de biz eğitimcilerin görevidir.

Ulu Önder Mustafa Kemal “Hayatta musiki lâzım değildir. Çünkü hayat musikidir. Musiki ile alâkası olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer mevzuu bahs olan hayat insan hayatı ise, musiki behemehal vardır. Musikisiz hayat zaten mevcut olamaz. Musiki hayatın neşesi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız musikinin nev’i şayan-ı mütalaadır.” demiş ve müzik sanatına verdiği önemi bir kez daha vurgulamıştır.

Bizler Atatürk’ün bize bıraktığı güzel miraslara lâyıkıyla sahip çıkmalı, o güzellikleri yok etmeye çalışanlara asla ve asla fırsat vermemeliyiz. İnanıyorum ki hayallerini gerçekleştirmek için uyumayan Türk gençleri bu mirasa sahip çıkacak ve Atatürk’ün bize gösterdiği yolda ilerlemeye devam edecektir.
___________________________________
*GÜ Gazi Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf Öğrencisi
___________________________________
 MÜZED Dergisi 16. Sayı, İlkbahar 2007
http://www.muzed.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=30
Hoşgeldiniz