“Müzik Felsefesine Giriş” Kitabı…


Toplam Okunma: 4755 | En Son Okunma: 16.07.2024 - 12:28
Kategori: Kitaplar

Müziğin felsefesi, psikolojisi gibi konular başka bir boyutta ileri müzik anlayış-düşünüş, şekil ve yetisini gerektiriyor gibi görünse de arabeskinden, senfonik müziğine dünya yüzeyinde yaşayan hemen her tür müziğin bir felsefik yaklaşımı ve psikolojisi var. Üreten ile dinleyen arasında bir türlü net olarak tesbit edilemiyen. Kişiden kişiye, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye görece olarak algılanan… Nedir müziğin felsefesi?.. Müzik bilimci yazarlarımız Tarkan Koç ile Vural Yıldırım kitap yayınlamış. Prof. Dr. İsmail Tunalı da arka kapak yazısını kaleme almış. Aktarıyoruz:

“20. yüzylın başlarından itibaren teknolojinin baş döndürücü bir hızla gelişmesi, düşünen insanı alternatif bir yaşam arayışına götürmüş ve bu arayış felsefede ereğine ulaşmıştır. Öyle ki, yıllarca insan için lüks bir uğraşı olarak görülmüş olan felsefe, şimdi yaşam için insansal bir korugan olarak anlaşılmış ve yalnız yaşam alanında değil, bilim ve sanat alanlarında da zorunlu bir gereksinme değeri elde etmiştir. Bu anlayış yönelgesinde müzikte ilk önemli yayın, Theodor W. Adorno’nun”Philosophie der Neuen Mudik (Yeni Müziğin felsefesi)” adlı kitabıyla gerçekleşmiş ve giderek de tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır.

İşte, iki Türk müzikçisinin, Vural Yıldırım ve Tarkan Koç’un, müziğe felsefi olarak yaklaşmak isteyen bu aforizmatik çalışması, ülkemizde de müzik alanında felsefeye duyulan bu gereksinmenin bir ifadesi olarak anlaşılmalı ve değerlendirilmelidir.”(1)

Müzik Felsefesine Giriş
Tarkan Koç-Vural Yıldırım
Bağlam Yayınları-0212 243 17 27
_________________________________

(1) Prof. Dr. İsmail Tunalı (arka kapak yazısından alınmıştır)
Hoşgeldiniz