Nağmeden Şifaya; Bir kitap… Rukiye Gelmedi


Toplam Okunma: 4394 | En Son Okunma: 13.07.2024 - 03:11
Kategori: Kitaplar

Dinlenmek, eğlenmek veya hoş vakit geçirmek için müzik dinliyoruz. Tabii ki “Müzik ruhun gıdasıdır”. Şu soruyu da sormadan da edemiyoruz. Acaba son yıllarda insan ruhsal sorunlarındaki artış oranı müzik türleriyle bağlantılı olabilir mi?..Bizler şu anda çok iyi biliyoruz ki, artık değişik müzik kültürlerinin ürünlerini her zaman ve her yerde dinleme imkanına sahibiz.

Yüzyıllardır ruhsal içerikli hastalıkların tedavisinde müzikten de yararlanıldığı bilinmekte ve kökeni Hipokrat’a kadar dayanmaktadır. Müzik ile tedavi konusuyla ilgili bir haberde İsveç’teki Örobro Üniversitesi Hastanesi’nde müzik dinlettirilen hastaların ameliyattan önce ve sonra ağrı kesiciye daha az ihtiyaç duydukları gözlenmiştir. Tabii ki Bu ve benzeri haberleri çoğaltmak mümkündür.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Adnan Çoban’ın hem insan ruh sağlığı, hem de müziği bilen biri olarak müzikle tedavi konusunu ilmi bir çerçevede ele alan “Müzikterapi” adı bir kitap hazırlaması dikkate değer.

Kitap hoş bir girişle başlıyor. Müzikten ve tedaviden söz ediliyor kısaca.

Birinci bölümde antik dönemlerdeki müzikle tedaviden başlayıp Selçuklu ve Osmanlı zamanı uygulamalarından örnekler veriliyor.

İkinci bölümde dönemler itibariyle insanlardaki müzikal gelişim süreçleri anlatılmış ki burada insanoğlu yaş dönemleri itibariyle irdelenmiş.

Üçüncü bölümde çocuklarda ve ergenlerde müzikle tedavi’den söz edilirken yaşanan hastalıklar ve tedavisinde kullanılan müzik tarzına güzel örnekler ve istatistiklerle pekiştirilmiş.

Dördüncü bölümde yazar uzmanlık dalı olan Psikiyatrik Hastalıklarda Müzikli Tedavi’yi tıbbi terimlere fazla girmeden ve sıkmadan aktarmış.

Beşinci bölümde yaşlılarda müzikle tedavi konusunu araştırmalarla açıklamış.

Altıncı ve son bölümde ise Müzikle Tedavinin Tanımı ve Uygulama Safhaları’ndan söz ederken uygulanacak plan ve stratejilere güzel örneklemeler yapılmış.

Kitabın her bölümünde yararlanılan kaynakların yanı sıra, müzik sözcüklerinin yer verildiği kısa bir sözlük hazırlanmış.

Ayrıca kitaba “Cana Şifa Nağmeler” adında bir de CD eklenmiş ki çok güzel örnekler içeriyor.
. . .
Müzikle tedavi, tarih boyunca yaşanmış bir gerçek.
. . .
Geniş bir müzik yelpazesi bulunan toplumumuzda bilinçli bir kullanımla müziğin psikolojik dünyamıza yeni ufuklar açabileceğini düşünmek hiç de yersiz olmasa gerek…
Hoşgeldiniz