İTÜ TMDK Kurucu Başkanı Ercümend Berker Aramızdan Ayrıldı…


Toplam Okunma: 6778 | En Son Okunma: 19.05.2022 - 04:50
Kategori: Tarih ve Anılar

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın(1975) kurucu başkanı Ercümend Berker(d.1920) bugün (27 Ocak 2009) aramızdan ayrıldı. Konservatuarın kuruculuğu yanında birçok müzik bildirisi ve makamların hangi perdelere transpoze edilebileceğini gösteren “Berker Cetveli” ismi verilen bir cetveli bulunan Berker H. Saadeddin Arel’in öğrencisiydi. 29 Ocak Perşembe günü saat 10.00da İTÜ TMDK’da, 11.00′da İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla kampüsünde tören düzenlenecek. Aynı gün öğle namazı sonrası Teşvikiye Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe/Üsküdar Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kuruluşunda Ercümend Berker …

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir “Türk Musikisi Konservatuarı” kurulması hakkındaki ilk resmi teşebbüs, zamanın Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem’in 28.05.1975 gün ve 379/1269 sayılı yazısı ile başlamıştır. Bunu takiben zamanın Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Emin Bilgiç, 02.06.1975 gün ve 46 sayılı müsteşarlık yazısı ile Ercüment Berker’den

a) 1975 ders yılı başında faaliyete geçebilmesi için Türk Musikisi Konservatuarı’nın müfredat program taslağını hazırlamasını,
b) İhtiva edeceği öğretim ve eğitim kısımlarının tespitini,
c) Öğretim kadrolarının tespitiyle başlıca öğretim elemanlarının teklifini,
d) Kuruluş ile paralel bir şekilde yürütülebilmek ve kuruluşu hukukileştirmek üzere “Türk Musikisi Konservatuarı Kuruluş Kanunu” taslağının hazırlamasını, istemiştir.

Bu talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda 13.10.1975 gün ve 15382 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Kuruluş Yönetmeliği” ile konservatuar kurulmuş ve 3 Mart 1976’da eğitime başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 02.09.1975 gün ve 21097 sayılı yazısında konservatuar yönetim kurulu’nun, Ercümend Berker’in başkanlığında Prof. Dr. Muharrem Ergin, Cahit Atasoy, Neriman Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Cüneyd Orhon, Yılmaz Öztuna, İsmail Baha Sürelsan ve Alaeddin Yavaşça’dan oluştuğu belirtilmektedir.

1978 yılında siyasi iktidarın değişmesi ile konservatuar, her iki bakanlık arasında düzenlenen protokolle, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. Bu devirden sonra zamanın Kültür Bakanı Doç. Ahmet Taner Kışlalı ve Müsteşar Şerafettin Turan tarafından konservatuarı kapatmaya yönelik işlemlerin başlaması ile hiçbir sebep gösterilmeden 22 öğretim elemanı, 3 yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı görevden alınmış; 22 Şubat 1979 akşamı radyo ve televizyon haber bültenlerinden duyurulmuştur. Bu durum üzerine 23 Şubat 1979 günü yönetim kurulu tüm olarak istifa etmiş ve Başkan Ercümend Berker de aynı gün görevden ayrıldığını bakanlığa bildirmiştir.

Bu dönemde, yönetim kurulu başkanlığı’na vekâleten Nevzat Atlığ getirilmiş ve geçici bir yönetim kurulu oluşturulmuştur. Kurulan geçici yönetim kurulunda Halil Aksoy, Fikret Değerli, Bekir Sıtkı Sezgin, Yavuz Özüstün, Yalçın Tura, Mutlu Torun, Necdet Varol ve Niyazi Sayın görev yapmışlardır.

1979 yılı sonlarında siyasi iktidarın yeniden değişmesi ve koalisyon hükümetinin işbaşına gelmesi üzerine zamanın Kültür Bakanı, 30 Kasım 1979 gün ve 177 sayılı yazısıyla konservatuar yönetim kurulu başkanlığı’na Ercümend Berker’i yeniden atamış ve 175 sayılı yazısıyla yeni yönetim kurulu’nun teşkili ile görevlendirmiştir. Bu talimat çerçevesinde yönetim kurulu Ercüment Berker, Halil Aksoy, Nida Tüfekçi, Muharrem Ergin, Fikret Değerli, Alaadin Yavaşça, Cüneyd Orhon, Cahit Atasoy, Neriman Tüfekçi, Yalçın Tura’dan oluşmuştur.

1982’de devlet konservatuarlarının YÖK kapsamına alınıp üniversitelere bağlanması sırasında Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Prof. Ercüment Berker’in çalışmaları ile İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanmıştır.(1)

Ercümend Berker Özgeçmişi(2)

1920 yılında İstanbul’da doğdu. Fransız Koleji, Haydarpaşa Lisesi ve 1945 yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirerek 1948’de avukat oldu. Serbest avukatlık görevinin yanında, 1953 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Müşavir Avukatlığını yaptı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra kurulan Yassıada mahkemelerinde en çok müvekkili olan Avukat idi. Müzik çalışmalarına, 1940’da Fulya AKAYDIN’dan solfej ve piyano, 1942’den itibaren İstanbul Belediye Konservatuarı’nda H.Sadettin AREL’den Türk Musikisi nazariyat dersleri alarak başladı. Dr.Suphi EZGİ ve Prof.Salih Murat UZDİLEK’ten yararlandı. 1943’te İstanbul Üniversitesi Korosu’nu kurdu. Nevzat ATLIĞ, Alâeddin YAVAŞÇA, Selahattin İÇLİ, Abdi COŞKUN gibi pek çok değerli müzisyenin yetiştiği, halen Süheyla ALTMIŞDÖRT tarafından yönetilen bu Koroyu 1948 yılına kadar yönetti. 1946’da Üniversiteliler Müzik Derneği’ni kurdu. 1948’de İ. B. Konservatuarı İcra Şefliği ve Nazariyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Radyosu Erkekler Korosunu kurdu ve yönetti. 1974’de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu ve İTÜ Müzik Merkezi’nin kuruluşunda görev aldı. 1976’da İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak kurulmasına önderlik etti. 1981’de Konservatuarın İTÜ’ye bağlanması için uğraş verdi. 1982’de Konservatuarın YÖK’e bağlanmasından sonra yönetim biçiminin değişmesi üzerine yönetimden ayrıldı. 1989 yılında Profesör ünvanını aldı. 31.12.1997’de Konservatuardaki görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Türk Müziğindeki makamların hangi perdelere transpoze edilebileceğini gösteren “Berker Cetveli” ismi verilen bir cetvel yaptı. Gazetelerde müzik konusunda makaleler yazdı. Müzik ve hukuk alanında basılmış eserleri vardır. Evli ve 1947 doğumlu Itri isimli bir oğlu olan Sayın BERKER halen İTÜ’de müşavir avukatlık ve serbest avukatlık görevlerine devam etmekte, İstanbul Kültür ve San’at Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Türk musikisi camiasına ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
________________________________
(1) Prof. Şehvar Beşiroğlu Arşivinden derlenmiştir.
(2) www.turkmusikisivakfi.org
Hoşgeldiniz