Alâeddin Yavaşça’ya İTÜ TMDK’dan Fahri Doktora…


Toplam Okunma: 6941 | En Son Okunma: 17.07.2024 - 02:08
Kategori: Konserler, Ödüllü Ezgiler

Geleneksel Türk sanat müziği zincirinin yaşayan son halkalarından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça’ya Cumhurbaşkanlığı ödülünden sonra en büyük ödül, kuruluşundan yaş haddi nedeniyle emekli oluncaya kadar emek verdiği kurumdan, yani İTÜ TMDK’dan geliyor. Yeni doktora ve sanatta yeterlik mezunlarıyla birlikte “Fahri Doktor” ünvanının verileceği törende öğrencisi Melihat Gülses de hocası onuruna bir konser verecek… Tarih: 10 Şubat 2009, İTÜ Maslak kampusü Süleyman Demirel Kültür Merkezi. Saat: 14.00 …

Geleneksel Türk müziğinin ilk akademik üyelerinin yıllardır süren realitesiydi.. Doktorası tıp veya başka alanlardan olup doçentlik/profesörlük ünvanlarının Yök tarafından verilmiş olması meselesi. Çünkü yıllarca akademik kurumları olmamıştı. Dolayısıyla titrleri de… Sonra aldılar.

Bu Yök temelli akademik titr dağıtma meselesi yıllarca konuşuldu. Yazıldı, çizildi.

Ama bunlardan bir tanesi var ki GTSM zincirinin yaşayan son halkası Alaeddin Yavaşça.

. . .

Hak etmiştir… Adeta tüm GTSM severlerin kalplerine kazınarak onların büyük saygı duyduğu bir insan olmuştur A.Yavaşça.
Ve O artık hepimizin gönlündeki büyük besteci, ses sanatçısı ve hocasıdır…

Musiki Dergisi …

Alaeddin Yavaşça (Konuk Sanatçı), Dr. Ayhan Sarı(Şef), Kudsi Sezgin(şef Yrd.) Edirne Devlet Korosu Derneği yemeğinde(1998)…

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça …

1926′da Kilis’te doğdu. Kilis Kemaliye İlkokulu, Kilis Ortaokulu ve İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1945’de Tıp Fakültesine başladı. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Yavaşca, İstanbul Üniversitesi 1. Kadın Doğum Kliniği’nde, Ord. Prof. Dr. Tevfik Remzi Kazancıgil’in yanında Haseki Hastanesinde ihtisasını yaptı ve 1955 yılında Kadın-Doğum Mütehassısı oldu.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’nın musiki hayatı; doğduğu ve ailece bağlı bulunduğu Kilis’te küçük yaşlarda başlamış, daha 8 yaşındayken Zihni Çelikalp’ten keman dersleri almıştır.

Meşk zinciri hocası olan Dr. Suphi Ezgi, Saadeddin Kaynak ve Zeki Arif Ataergin’in vasıtayla Hacı Faik Bey, Zekâi Dede’ye ve onların hocaları Dellâlzâde İsmail Efendi, Hammamizade İsmail Dede Efendi ve III. Selim’in hocası Tanburî İsak’â dayanmaktadır.

İstanbul Belediye Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra, 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT Bünyesinde “Danışma, Denetleme ve Repertuar Kurulları”nda üyelik ve başkanlık dâhil önemli görevler almıştır. 1967′den bu yana solistliği yanında Koro Yöneticiliği de (Klasik Türk Musikisi Erkekler Korosu ve Beraber ve Solo Şarkılar) yapan Yavaşça, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Türk Musikisi Araştırma, Değerlendirme ve İnceleme Kurulu”nda ve Devlet Planlama’nın “5. Beş yıllık Türk Musikisi Eğitimi Komisyonu”nda üyelik hizmeti vermiştir.

Alâeddin Yavaşça 1950 yılından itibaren İstanbul Sanat Festivali Programlarında, TRT Kurumunun yaptığı yayınlarda ve pek çok vesileyle düzenlenen konserlerde solist ve koro şefi olarak görev yapmış, yurt içi ve yurt dışında pek çok konser vermiştir. 1 adet uzun çaları (L.P.), 25 adet 78′lik taş plağı, 15 adet 45′lik plağı mevcut olan Yavaşça’nın seçilmiş eserlerinden 200’den fazlasıyla CD doldurulmuştur. Türk Musikisi Vakfı’na 1 CD ve kaset, Kilis Kültür Vakfı’na (Kilis’imin Bağları) 2 CD ve VCD, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı’na 4 CD’lik albümünün yanı sıra Cinuçen Tanrıkorur’la beraber CD’ler yapmış, Yapı Kredi Bankası’nın Kültür Bölümünün çıkardığı CD’lerde solo icracı ve şeflik görevlerini üstlenmiştir.

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, Türk Musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarın kurucuları arasında yer almış, 1976′dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuar YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra, teşkil edilen “Danışma Biriminde” yer almıştır. YÖK Başkanlığının 19.03.1990 tarihli yazısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Profesörlüğüne atanmış ve burada Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı’nı sürdürmüş, 2005 yılı Nisan ayı sonunda İ.T.Ü. TMDK’dan ayrılarak Haliç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır.

Alâeddin Yavaşca’nın icracılığı yanında 630 civarında Kar-ı Natık, Beste, Semai, Şarkı, Saz Eserleri (Peşrev, Saz Semai, Methal, Etüd), Marş, Divan, Çocuk Şarkıları, Mevlevi Ayini ve İlahi formunda besteleri vardır. Bestelerinin birçoğu radyo repertuarında yer almış, plaklara okunmuştur.

Meslek yaşamı boyunca pek çok öğrenci yetiştiren Yavaşça’nın ekolünden gelen ve bazıları günümüzde de devlet kurumlarında yer alan sanatçılardan Erol Bingöl, Erol Küçükyalçın, Ertan Ersoylu, Vedat Çetinkaya, Fethi Karamahmutoğlu, Hayati Günyeli, Sami Aksu, Faruk Salgar, Necmettin Yıldırım, Serhat Sarpel, Doğan Dikmen, Mehmet Şafak, Alp Aslan, Cengizhan Sönmez, Aytaç Ergen, Bekir Ünlüataer, Ahad Uruk, Nusret Yılmaz, Alp Aslan, Tülay Canik, Sevinç Tolunay, Perihan Boran, Safiye Filiz, Filiz Şatıroğlu, Hamiyet Turan, Esma Başbuğ, Asuman Aslım, Meral Mansuroğlu, Melihat Gülses, İlknur Elbisin, Nursaç Doğanışık, Çiğdem Kırömeroğlu, Umut Akyürek, Melda Kuyucu, Dilek Aktaşoğlu Türkan, Gül Yazıcı Göre, Selma Sağbaş, Meral Azizoğlu, Güler Basu Şen, Asuman Aslım Görgün ve daha bir çok öğrencisi vardır..
Hoşgeldiniz