Okul Öncesi Öğretmenliğinde Müzik Eğitimi… Göktan Ay


Toplam Okunma: 6981 | En Son Okunma: 22.06.2018 - 19:05
Kategori: Fikir Yazıları

Okul öncesi öğretmenliği, son Milli Eğitim Şurasında da üzerinde önemle durulan ve önemli kararlar alınan bir eğitimdir. Üniversite bünyelerinde bulunan bu bölümler, her yıl, alanlarındaki çalışmaları ortaya koymak ve bilgi paylaşımda bulunmak üzere sempozyumlar düzenlemektedirler…

Okul öncesi Öğretmenliği Programı; 3-6 yaş arasındaki çocukları eğitecek öğretmenin sahip olması gereken; temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, resmi ve özel kurumlarda bulunan; kreş, anaokulu, anasınıfı, özel sınıf, çocuk kulübü ve etüt merkezlerinde görev yapacak okulöncesi öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu eğitimle; zorunlu eğitim yaşına kadar çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini gözönünde bulundurarak sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, sosyal, dil ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlayan, böylelikle olumlu kişiliğin temellerini atmış olan , çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkaran, kendilerine güven duymalarını sağlayan öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu programda okumak isteyenlerin genel akademik yeteneğe sahip, insanlarla iyi iletişim kurmaktan hoşlanan, güçlü bir belleğe ve algılama yeteneğine sahip, sabırlı, anlayışlı, sevecen, başkalarına bir şeyler öğretmekten mutlu olan, çocuklarla iyi anlaşabilen, yaratıcı kimseler olmaları gerekmektedir.
Aşağıda YÖK tarafından kabul edilen ve uygulanmakta olan lisans programı verilmiştir.

OKUL ÖNCESİ LİSANS ÖĞRETMENLİĞİ PROG.

Bizim üzerinde duracağımız konu elbette ki, müzikle ilgili kısımdır. Müziğin 2 yy olmasını elbette yeterli bulmuyoruz. Ancak, program açıklamasında belirtilen müzik eğitimi1 ve 2 nin içeriği konusunda tereddüdümüz vardır. Açıklamalar aşağıda verilmiştir.

V. YARIYIL
Müzik Eğitimi I (1-2-2)
Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.

VI. YARIYIL
Müzik Eğitimi II (2-2-3)
Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.

YÖK web sayfasındaki metnin iyi okunmasıyla, 1 ve 2 nin yer değiştirmesinin daha doğru olacağı görülecektir. Çünkü; daha okul öncesi müzik eğitiminin önemini, eğitimle ilişkisini, müzikal kullanımlarını, ortak oluşturulmasını, farklı yaklaşımları v.b. ana konuları öğrenmeden/özümsemeden; çalgılar, solfej, makamlar, tartımlar, doğru şarkı söyleme teknikleri v.b. konulara girmek mümkün değildir. Önce ana temel bina edilmeli, sonra nüanslara geçilmelidir.

Bu önemli ayrıntının gözden kaçması gerçekten düşündürücüdür. Acaba, programı alıp işlemeye çalışan bölümler, bu konuda ilgililere düzeltilmesi için yazı yazmışlar mıdır? Yoksa, uygulamada içeriği değiştirip çözüme mi gidilmiştir?

Kurum web sayfaları, gelişen teknoloji dünyasında ayna görevi görmektedir. Nerede olursa olsun, bu tür yanlışlar veya gözden kaçanlar, bildirilmelidir ki, çalışmaların değerlendirildiği anlaşılsın, yanlıştan geri dönülsün…

Kısaca; “biz zaten böyle uygulamıyoruz ki”, “ bana ne”, “başıma iş almayayım”, “dürüstlük bana mı kaldı” sözleri “akademik anlayışa ve etikliğe” uymamaktadır.
Hoşgeldiniz