Müzik Kurumlarındaki “yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik” Üzerine Özet … Y.Doç.Dr. Göktan Ay


Toplam Okunma: 4733 | En Son Okunma: 04.12.2021 - 12:27
Kategori: Kategorilenmemiş

Konfüçyüs, asırlar önce: “Eğer bir ulus, dilini doğru ve güzel kullanmıyorsa, hiçbir kurum görevini yerine getiremez. Hasta derdini, öğretmen dersini, sanık sandalyesinde oturan kişi suçsuzluğunu anlatamaz. İnsanlar birbirini anlamayınca toplum kargaşaya ve anarşiye sürüklenir. İşte bunu önlemek için dili iyi öğretmeliyiz; çünkü dil insanlar arasında anlaşmayı sağlar.” demiş.

Biz bu güzel alıntıdaki “dil”in yanına “müzik” kelimesini koyarsak, anlam daha da pekişecektir sanırım.
Bilindiği üzere, 1982 YÖK Yasası ile Üniversitelere bağlanmış bulunan Konservatuarlarda ve Müzik Eğitimi ABD’nda lisans yanında doktora ve sanatta yeterlik programları da yürürlüğe girmiştir. Yürütülmekte olan “yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik” programlarını inceleme gereği gördünüz mü? Veya bu programlarda eğitim aldınız mı? Ya da bu vesile ile bakmayı düşünür müsünüz? Bilmiyorum…

4 yıl müzik lisans eğitimi alan gençler, hangi dalda/alanda yürümek istiyorsa ona göre dersler seçebilmelidir ki gelişme ve çeşitlilik sağlansın. Yoksa “müzik sanatı” bir adım ileri gidemeyecektir…
  Önümüzdeki günlerde ülke çapındaki müzik programlarıyla ilgili olarak yapılan genel bir çalışmayı (yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik) sizlerin görüşlerine sunmaya çalışacağız.
  Bu arada sizin de gördüğünüz, eksik bulduğunuz kurumunuzla veya diğer kurumlarla ilgili görüşlerinizi/çalışmalarınızı şahsımla veya bu web sayfasında paylaşırsanız, (goktan.ay@mynet.com) çalışma içinde yer vermiş oluruz.
Bilindiği gibi “iyi bir müzik öğretmeni”;
 Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet’e bağlı,
Sorun çözücü, işini seven, mesleğine saygılı,
İlkeli, uygar, enerjik, sakin, güvenli,
Yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden,
Müzikte ayrımı kabul etmeyen,
Tarihine ve kültürüne, toplumun değerlerine saygılı,
Fiziksel görünüme önem veren,
Sadece çalgı çalmada değil, ders anlatmada da başarılı,
Öğrencilerle ilişkide seviyeli, yardımcı, yol göstertici,
Sahne alışkanlığına sahip,
Sabırlı, objektif, gerektiğinde nüktedan,
Öğrenciye heyecan veren, kin tutmayan, bilgiyi değerlendiren,
Grupla çalışmayı bilen, olgun, üretken, katılımcı, paylaşımcı,
Genel kültüre sahip, mesleki yayınları, konserleri takip eden,
Kolay iletişim kuran, demokrat, insan haklarına saygılı,
Aile kurumuna saygılı ve özendiren,
Sanatını ispat etmiş, saygın, dürüst bir yapıda olmalıdır.

Bunun için de, alanımızda verilecek derslerin birbirini tamamlaması, lisanstan- doktoraya/sanatta yeterliğe kadar bir plan dahilinde yürümesi gerekmektedir.

Ne dersiniz?..
Hoşgeldiniz